15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimi, bir daha yaşanmaması adına toplumsal, insani, sosyolojik, hukuki açıdan incelenmesi gerekmektedir. Bu yazıda darbe ve sonrasındaki durumun bir hukuki incelemesini yapacağız.

Darbe TCK’ya Göre Bir Suçtur

Yönetime ve Anayasal düzene karşı yapılan askeri ve sivil olmak üzere her türlü darbe suç olarak düzenlenmiş ve ağır yaptırımlara bağlanmıştır. Her türlü darbe girişimi yasa dışıdır ve hukuka aykırıdır. 15 Temmuz’da görülen darbe girişiminin kabul edilmesi mümkün değildir. Bu bağlamda 15 Temmuz’da darbe girişimine kalkışanlar ve silah kullananlar kanunen suçlu sayılmıştır. Yapılan yargılamalar sonucunda da ağır cezai yaptırımlar uygulanmıştır. Ayrıca ülkesini ve değerlerini korumak için tepki gösteren sivil halka yapılan saldırı ve silah kullanarak yaralama ve ölüme sebebiyet veren darbe girişimcileri için de durum aynıdır ve ağır cezalara tabii tutulmuştur.

Darbe ile Mücadelede Getirilen Hukuki Dokunulmazlıklar

24 Kasım 2016 da kabul edilen 6755 sayılı Kanun’un 37 maddesinde “15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz.” hükmü ile darbe girişiminin önlenebilmesi için bazı dokunulmazlıklar getirilmiştir.

Daha sonra aynı dokunulmazlığın, darbe girişimine karşı çıkarken suç işleyen sivilleri de kapsaması için 24 Aralık 2017 de yayınlanan 696 sayılı (Torba Kanun şeklindeki) Kanun Hükmünde Kararname’nin 121. maddesinde “Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler hakkında da birinci fıkra hükümleri uygulanır.” denilmiştir.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz 2016 tarihindeki bu darbe girişimiyle ilgili yapılan düzenlemeler ve mücadelenin hukuki dayanaklarının ardından 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’de 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” ilan edilmiştir ve her yıl bugün resmi tatil olmuştur. Her sene yaşanılan acı olayı bir kez daha andığımız bu günlerin bir daha yaşanmaması tek temennimiz olacaktır.

 

Open chat