Son günlerde hepimizin gündemine oturan Türkiye’de Muğla ve çevresinde başlayıp ülke geneline yayılan eş zamanlı orman yangınları pek çok canlıya ve cansıza zarar vermiş durumdadır. Ülkemizin en güzel yerleri ağaçları, hayvanları, insanları zarar görürken; pek çok kişi evsiz barksız kalmış, geçim kaynakları telef olmuştur. Hala da devam eden ve tüm ülkenin tek bir yürek olduğu ve yardım çalışmalarının yapıldığı bu yangınların terör örgütlerince düzenlendiği ve kasti olarak sabotaj amacıyla yapıldığı da üzücü bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor

Cumhuriyet başsavcılıklarının çıkan yangınlarla ilgili başlattığı soruşturmalar sürerken bu felakete sebep olan herkesin en ağır yaptırımlarla cezalandırılacağının da her fırsatta altı çiziliyor. Peki kasıtlı olarak veya dikkatsizlik sonucu orman yangınına sebebiyet vermenin cezası nedir? İşte size bu soruların cevapları.

6831 Sayılı Orman Kanunu’na göre;

  • Kasten orman yakan kişi, on yıldan az olmamak üzere hapis ve on bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.,
  • Devletin güvenliğine karşı suç işlemek amacıyla kurulmuş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde devlet ormanlarını yakan kişi müebbet hapis ve yirmi bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu maddede yazılı suçların işlenmesi sebebiyle, ölüm veya yaralanmanın meydana gelmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı cezaya hükmolunur.
  • Dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak orman yangınına sebebiyet verenler iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31’inci ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak yasaktır. Bu fiilleri işleyenler hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve adlî para cezasına hükmolunur.

Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir.

 

 

Open chat