Ülkemizde adalet teşkilatının yargı faaliyetlerine ara verdiği dönem olarak belirlenen  ve 20 Temmuz’da başlayıp 31 Ağustos’a kadar süren adli tatil dönemlerinde kural olarak yargısal faaliyetler yapılmamakta ve bu ara yargı mensupları için zorunlu kılınmaktadır. Ancak adli tatil döneminde de her adliyede bir nöbetçi mahkeme bulunmakta ve yargı faaliyetlerinin gecikmemesi için görev yapmaktadır.

Genellikle aciliyeti olan davalara bakan bu görevli mahkemeler boşanma davalarına da bakabilmekte, boşanma davası açmak isteyen kişilerin bireysel veya bir boşanma avukatı ile bu dönemde de dava açabilmesi mümkün olabilmektedir. Örneğin;

  • Nafakayı konu edinen her dava tatil zamanında nöbetçi mahkeme eliyle görülebilmektedir. Nafaka artırım davası, nafakanın kaldırılması davası, nafaka davası vb. davalar adli tatilde görülebilmektedir.
  • Velayet ve vesayet ile ilgili davalar da aynı şekilde adli tatilde görülebilmektedir. Yani çocuğun velayeti davası, velayet hakkının kötüye kullanılması, vasiye ilişkin işler nöbetçi mahkeme önünde yargılamaya konu edilebilir.

Adli Tatilde Boşanma Davası Açılabilir mi?

Boşanma davası Aile Mahkemesi’nde görülen bir dava türü olup adli tatilde görülecek davalar arasında sayılmamıştır. Ancak bu durumun da istisnaları bulunur. Adli tatilde boşanma duruşması görülmese bile dava dilekçesi verilebilmekte, karşı dava dilekçesi verilebilmekte, her türlü tebligat yapılabilmektedir.

Boşanma dava ve duruşması görülememesinin de bir istisnası bulunmaktadır. Mahkeme eğer söz konusu boşanma davası için muacceliyet kararı verirse adli tatilde bu boşanma davasının görülmesini sağlayabilir. Muacceliyet kararının verilerek boşanma davasının adli tatilde görülebilmesi için tarafların da buna onay vermesi gerekmektedir. Yani anlaşmalı boşanma davası olması durumunda adli tatilde boşanma davasının dahi görülmesi mümkündür.

Boşanma Avukatı Adli Tatilde Çalışır mı?

Avukatlık mesleği mensupları her ne kadar kamu hizmeti görüyor olsa da memur değildir. Adli tatil kapsamında çalışmama gibi bir durumları da söz konusu değildir. Dolayısı ile adli tatilde boşanma avukatı ve hukuk büroları çalışır. Bu nedenle adli tatilde yapılacak hukuki işlemlerin deneyimli bir İstanbul boşanma avukatı eşliğinde sürdürülmesi önem taşımaktadır. Çünkü kişiler normal süreçten farklı olan bu tatil sürecinde boşanma avukatı olmadan hatalı işlemleri ile veya ihmal ettiği işlemler ile haklı iken haksız duruma düşebilmekte ve telafisi zor zararlar doğmasına neden olabilmektedir.

Detaylı bilgi ve danışma için info@kemalkaya.av.tr adresine mesaj gönderebilir veya tel: +90532.4426233 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.

Open chat