Ağır ceza avukatı hangi davalara bakar? Bu soruya cevap vermeden önce ağır ceza mahkemesi tanımının yapılması gerekmektedir. Ağır ceza mahkemesi, ilk derece sıfatıyla kanunda öngörülen ceza miktarı bakımından en ağır suçlara bakan mahkemelere verilen isimdir. Ağır ceza mahkemesinin görevi, 5235 Sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilmiştir. Kanunda “ağır ceza avukatı” şeklinde bir tanım bulunmasa da halk arasında bu alanda uzmanlaşmış avukatlara bu isim verilmektedir. Ağır ceza avukatı altta belirtilen ceza davalarına bakan avukata verilen isimdir. İstanbul’da 39 adet ağır ceza mahkemesi bulunmakta ve İstanbul ağır ceza avukatları bu mahkemelerde görülen davalar konusunda deneyimi bulunan kişilere denmektedir.

5235 Sayılı Kanun’un 12. Maddesinde ağır ceza mahkemesi görev alanına bir suçun girmesi için suç vasfı ve ceza miktarı önem arz eder. Ağır ceza mahkemesinin görevi kapsamına girdiği açıkça belirtilmeyen suçlarda asliye ceza mahkemesi görevlidir. Kişi, 18 yaşından küçük ise çocuk ağır ceza mahkemesi görevlidir. “İstanbul Ağır ceza avukatı hangi davalara bakar?” sorusunun cevabı da aşağıdaki suç tipleri için geçerlidir:

 • Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve on yıldan fazla hapis cezalarını gerektiren, yani üst sınırı 10 yıldan fazla olan tüm suçlara ilişkin davalara bakma görevi ağır ceza mahkemesine aittir.
 • Soykırım
 • İnsanlığa karşı suçlar
 • Örgüt
 • Kasten öldürme
 • Kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi
 • İşkence
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Reşit olmayanla cinsel ilişki
 • Yağma
 • Nitelikli dolandırıcılık
 • Hileli iflas
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti
 • Parada sahtecilik
 • Rüşvet
 • Zimmet
 • İrtikap
 • Devletin egemenlik alametlerini aşağılama
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar
 • Milli savunmaya karşı suçlar
 • Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun kapsamına giren propaganda yapma suçu ve örgüt üyeliği suçu vb. siyasi nitelikli suçlar.

Ağır cezayı gerektiren suçların faili veya mağduru olan kişinin bu suç tipleri bakımından tahsisi bulunan iyi bir İstanbul ağır ceza avukatı ile çalışması davanın akıbeti ve istenilen şekilde sonuçlanması için son derece önemlidir.

 

Open chat