Aile konutu şerhi

kanuni dayanağı bulunan bir durum olup eşlerden birinin halihazırda yaşanan aile konutu üzerinde diğer eşin herhangi bir tasarruf yapmasını, ailenin akıbeti açısından engellemesi durumudur. Aile konutunun maliki veya kiracısı olmak fark etmeksizin kiraya taraf olmayan veyahut konutun maliki olmayan diğer eşin, müşterek konut ile ilgili herhangi bir tasarrufa rıza göstermeyip tapu aracılığıyla o konutun kira sözleşmesinin feshedilmesine, mülkiyet söz konusu ise satılmasına, devredilmesine veya sınırlayıcı herhangi bir tasarrufta bulunulmasına rıza göstermemesi haline, aile konutuna şerh koydurma adı verilmektedir.

Türk Medeni Kanun Madde 194’te de; “eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz” şeklinde bu bir kural bulunmaktadır. Ayrıca taşınmaz devri veya bir hak kısıtlaması ile ilgili eşinden rıza alamayan malik taraf eş de rıza almak için Mahkemeye başvurabilmektedir. Bu durum da yine TMK md.194’3’te; “rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir” şeklinde belirtilmiştir. Aile konutu şerhi koydurma ve kaldırma gibi işlemlerde uzman bir İstanbul aile avukatı ile çalışmak faydalı olabilmektedir.

Nasıl konulur?

Şerh talebi aile konutunun bulunduğu tapu müdürlüğüne yapılmaktadır. Bu durum TMK md.194/2’de; “aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir” şeklinde belirtilmiştir.

Hangi konutlara şerh konulabilir?

Aile konutu şerhi, eşlerin sürekli olarak yaşadıkları konut olmalıdır. Yazlık, bağ/dağ evi gibi belirli aralıklarla sürekli yaşanmayan konutlar bakımından aile konutu şerhine başvurulması mümkün değildir. Buna ek olarak, üzerinde intifa (kullanma) hakkı tayin edilmiş taşınmazlar için de aile konutu şerhi koyulması mümkün olmamaktadır.

Gerekli belgeler nelerdir?

Aile konutu şerhi için yerleşim yeri (ikametgah) belgesi ve evlilik birliğinin sürdüğünü gösteren nüfus kayıt örneğinin şahsen yada bir İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla ibraz edilmesi yeterlidir. Bu durum Tapu Sicil Tüzüğünün tasarruf hakkını kısıtlayan şerhler için aranacak belgeler başlıklı 49. Maddesinin C bendinde düzenlenmiştir.

Aile konutu şerhini kaldıran koşullar nelerdir?

Aile konutu şerhi; malik olmayan eşin talebi üzerine konulmuşsa yine onun rızası ile, eşlerden birinin vefatı üzerine diğer eşin isteği üzerine, yeni bir aile konutunun edinildiğinin ortaya konulmasıyla malik eşin talebi üzerine ve aile konutu şerhinin kaldırılması ile ilgili mahkeme kararının ibrazı ile kaldırılabilmektedir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
boşanma avukatı istanbul
Open chat