Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi

6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 10. Maddesinde Tedbir kararlarının bildirimi ve uygulanması düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Bu Kanun hükümlerine göre alınan tedbir kararları, Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlükleri ile verilen kararın niteliğine göre Cumhuriyet başsavcılığına veya kolluğa en seri vasıtalarla bildirilir.
  • Bu Kanun kapsamında ilgili mercilere yapılan başvurular ile bu başvuruların kabul ya da reddine ilişkin kararlar, başvuru yapılan merci tarafından Bakanlığın ilgili il ve ilçe müdürlüklerine derhâl bildirilir.
  • Korunan kişinin geçici koruma altına alınmasına ilişkin koruyucu tedbir kararı ile şiddet uygulayan hakkında verilen önleyici tedbir kararlarının yerine getirilmesinden, hakkında koruyucu veya önleyici tedbir kararı verilen kişilerin yerleşim yeri veya bulunduğu ya da tedbirin uygulanacağı yer kolluk birimi görevli ve yetkilidir.
  • Tedbir kararının, kolluk amirince verilip uygulandığı veya korunan kişinin kollukta bulunduğu hâllerde, kolluk birimleri tarafından kişi, Bakanlığın ilgili il veya ilçe müdürlüklerine ivedilikle ulaştırılır; bunun mümkün olmaması hâlinde giderleri Bakanlık bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmak üzere kendisine ve beraberindekilere geçici olarak barınma imkânı sağlanır.
  • Tedbir kararının ilgililere tefhim veya tebliğ edilmemesi, kararın uygulanmasına engel teşkil etmez.
  • Hakkında barınma yeri sağlanmasına karar verilen kişiler, Bakanlığa ait veya Bakanlığın gözetim ve denetimi altında bulunan yerlere yerleştirilir. Barınma yerlerinin yetersiz kaldığı hâllerde korunan kişiler; mülkî amirin, acele hâllerde kolluğun veya Bakanlığın talebi üzerine kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesis, yurt veya benzeri yerlerde geçici olarak barındırılabilir.
  • İşyerinin değiştirilmesi yönündeki tedbir kararı, kişinin tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre yetkili merci veya kişi tarafından yerine getirilir.

Tedbirlerin uygulanması

Bu hükümler tedbir kararlarının uygulanması konusunda büyük kolaylıklar sağlamakta ve konu hakkında gidişatın nasıl olacağıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler için açıklayıcı bilgiler içermektedir. Tedbirlerin uygulanması her ne kadar çözüme yönelik gözükse de bu tedbirlerin herhangi bir delili olmadan da alınabiliyor olması ve bu katı çözümlerin uluslararası anlaşmalar esas alınarak oluşturuluyor olması Türk aile yapısı ve gelenek göreneklerinde var olan aile yapısının bir arada tutulması anlayışıyla bağdaşmayan bir kültürün oluşturduğu kuralları referans almaktadır. Toplumun korunması ve geleceği bakımından Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Türk aile yapısı ve gelenekleri dikkate alınarak düzenlenmesi gerekir. Bu tip durumlarda hem kendisine karşı tedbir önlemi alınan tarafın hem de tedbir aldıran tarafın konu hakkında profesyonel bir İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla bilgi edinmesi gerekmektedir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
boşanma avukatı istanbul
Open chat