Alman vatandaşlarının, evliliklerinin Türk kamu düzenine aykırılık teşkil etmediği hallerde Türk topraklarında boşanma davası açması mümkündür. Bu davayı açmak bakımından geçerli bir evliliğin ispatı için bazı usullerin gerçekleştirilmesi gerekebilmektedir. Evliliğin geçerliliğinin tescili, tanıma ve tenfiz davası gibi usuller ön sorun meselelerinin çözümünde gerekli olabilmektedir. Ayrıca yabancı ülke vatandaşlarının herhangi bir sebeple Türk topraklarında dava açması halinde ödemesi gereken bir teminat yükümlülüğü de bulunmaktadır. Tüm bu usul şartlarının yerine getirilmesi halinde Almanların Türkiyede boşanması mümkün olmaktadır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için iyi bir İstanbul boşanma avukatı ve İstanbul uluslararası avukat ile çalışmak faydalı olmaktadır.

Yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de boşanması bir uluslararası mesele olduğundan bu konu MÖHUK md. 14’te düzenlenmiştir. Buna göre; “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.” Kanun hükmüne göre Alman vatandaşlarının taraf olduğu Türkiye’de açılan boşanma davalarına hangi hukukun uygulanacağı üç ihtimal çerçevesinde incelenecektir.

Her İki Tarafın da Alman Vatandaşı Olduğu Hallerde Boşanma

MÖHUK md. 14: “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.” Her iki tarafın da Alman vatandaşı olduğu kişilerin Türkiye’de boşanma davası açması halinde bu kişilerin müşterek milli hukukunun bulunup bulunmadığına bakılacaktır. İki tarafın da Alman vatandaşı olması halinde müşterek milli hukukları da Alman hukuku olur. Bu sebeple ilgili boşanma davasında Türk hakimi Alman hukukunun maddi normlarını uygulayacaktır.

Bir Tarafın Türk Diğer Tarafın Alman Vatandaşı Olduğu Hallerde Boşanma

MÖHUK md. 14: “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.” Bir tarafın Türk diğer tarafın Alman vatandaşı olduğu halde tarafların müşterek bir milli hukuklarının olmadığı görülmektedir. Bu durumda müşterek mutad mesken hukukunun var olup olmadığına bakılacaktır. Eşlerin ortak bir yaşamı sürdürmeyip başka ülkelerde yaşıyor olmaları da mümkündür. Bu sebeple müşterek mutad meskenlerinin var olması halinde boşanmaya o hukukun hükümleri, müşterek mutad meskenin olmaması halinde de Türk hukukunun boşanmaya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

Bir Tarafın Alman Diğer Tarafın Yabancı Ülke Vatandaşı Olması Halinde Boşanma

MÖHUK md. 14: “Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.” Almanların Türkiyede boşanması sırasında bir tarafın Alman diğer tarafın yabancı ülke vatandaşı olduğu halde tarafların müşterek bir milli hukuklarının olmadığı görülmektedir. Bu durumda müşterek mutad mesken hukukunun var olup olmadığına bakılacaktır. Eşlerin ortak bir yaşamı sürdürmeyip başka ülkelerde yaşıyor olmaları da mümkündür. Bu sebeple müşterek mutad meskenlerinin var olması halinde boşanmaya o hukukun hükümleri, müşterek mutad meskenin olmaması halinde de Türk hukukunun boşanmaya ilişkin hükümleri uygulanacaktır.

 

Open chat