Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır ve nelere dikkat edilmelidir? Aşağıda tamamen hayali isimler ile Örnek bir senaryo ve örnek bir boşanma protokolünü bilgilerinize sunuyoruz. Unutmayın Anlaşmalı Boşanma Protokolü görünürde basittir. Bu algı yanılması hem tarafları hem vekillerini bazı noktalarda dikkatsiz davranmasına sebep olabiliyor. Biz, bizim anlayışımıza göre hazırladığımız örnek boşanma protokolünü sizin değerlendirmenize sunmakla mükellefiz siz diğerleri ile karşılaştırmanızı yapabilirsiniz.

Aşağıda Örnek Olarak verilen dilekçe ye ek olarak verilen Anlaşmalı Boşanma Protokolü örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Benzer şekilde bu dilekçenin bir sonraki aşaması olan anlaşmalı boşanma protokolü hazırlarken nelere dikkat edilmesi gerektiği ile ilgili olabildiğince kapsamlı hazırlamaya çalıştığımız Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır? konulu yazımızı da okuyarak kendi durumunuz ile ilgili önem arz eden konuları ifade etme mantığı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

anlaşmalı boşanma dilekçesi örneği

Örnek Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi

ÖRNEK SENARYO:

Aykut Altıngül eşi Aydan Altıngül ile anlaşmalı boşanma Protokolünü aşağıdaki şekilde hazırlayarak ortak çocukları olan Ali Altıngül’ün velayetini, Evlilik birliği içerisindeki edinimleri olan bir araç ve bir ev in nasıl paylaşılacağını ve tazminat hususları ile birlikte kişisel ilişki düzenlemelerinin örnekleri ile Nafaka Düzenlemesini vekilleri ile birlikte yaparak imza altına almışlardır.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

İSTANBUL BAKIRKÖY 01. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

                                                                                              09/02/2016

Davacı          : Aykut Altıngül T.C. Kimlik:00889977665

Adres           : Alaybey mh. 1729 sk.   No33/41 Karşıyaka /İzmir

Davacı vekili  : Avukat Burçin D.

Davalı           : Aydan Altıngül T.C. Kimlik:99663355221

Adres           : Büyüknehir cd. Esentepe Sk. No:25/7 Bornova / İzmir

Davalı Vekili   : Avukat Kemal K.

Dava Konusu : Anlaşmalı Boşanma istemi;

Açıklamalar;

1-) Yukarıda Kimliğe esas bilgileri verilen Aykut Altıngül ile Aydan Altıngül ortak iradeleri sonucunda almış oldukları evlilik kararı ile 04/06/2004 tarihinden evlenmiş ve bu güne kadar evlilik birliğinin taraflara yüklediği sorumlulukları yerine getirmişlerdir. Tarafların 02/08/2008 doğumlu Ali Altıngül adında reşit olmayan çocukları mevcuttur. Taraflar birlikte aldıkları ortak karar neticesinde BOŞANMAK istemektedirler.

2-) TMK 166/3 fer’i hükümlerinden olan iş bu dilekçe ile yaptıkları Anlaşmalı Boşanma talebi ile birlikte tarafların anlaşmaya vardıkları, mutabık oldukları hususların maddelendiği Anlaşmalı Boşanma Protokolü ek de bulunmaktadır.

3-) Ekte bulunan belge; tarafların yine ortak iradeleri ile almış oldukları ortak boşanma kararı neticesinde Türk Medeni Kanunu 166/3 hükümleri uyarınca sebep göstermeksizin evliliklerini sonlandırma kararını belgelemek adına düzenlenmiştir. Bu belge tarafların sonlandırmak istedikleri evlilik birliği ve birlik içerisindeki edinimler ve ortak velayet sahibi oldukları reşit olmayan çocuklara ilişkin düzenlemeleri konu edinmiştir. Bu belge yine tarafların bilgisi ve gözetiminde tanzim edilerek imza altına alınmış ve Mahkeme huzurunda sözlü olarak irade beyanları tekrar edilecektir.

4-) Tarafların ortak taleplerini içeren protokol gereğince düzenleme yapılmasına ve Mahkeme içi ikrar kabiliyetinde olan bu taleplerin Mahkemece verilecek Boşanma kararının hüküm maddeleri içerisinde tekrar edilmesi yada talepleri içeren belgenin kararın eki sayılması talebimizin kabul edilmesini arz ederiz.

Hukuki Nedenler

Türk Medeni Kanunu 166/3 Hükmü gereğince tarafların ortak irade ile boşanma kararı almaları evlilik birliğinin sarsıldığı kabulüne dayanır.

Deliller;

HMUK kapsamında kabul edilen tüm deliller, tanık, sair hükümler, vs

NETİCE VE TALEP;

  • Yukarıda arz ve izah ettiğimiz nedenlerle Anlaşmalı Boşanma Davasının kabulüne;
  • Ek içerisinde belgelenen Anlaşmamıza binaen TMK. 166/3 maddesi uyarınca boşanmaya karar verilmesine;
  • Müşterek çocuğun velayeti, uzlaşılan kişisel ilişki düzenlemesi, görüşme düzenleri ve diğer hususların ekli protokol gereğince düzenlenmesine;
  • Taraflar arasında şimdi ve gelecekte oluşacak her türlü uyuşmazlık çözümünün sunulduğu maddi hususlara ilişkin düzenlemelerin AYNEN kabulüne;
  • Ekli protokolün KARARIN EKİ sayılmasına yada şimdi ve gelecekte uyuşmazlık konusu olabilecek hususların kararın hüküm maddeleri içerisinde tekrar edilmesine;

karar verilmesini bilvekale saygıyla arz ve talep ederim. 09/02/2019

Davacı Asil                                                                                Davalı Asil

Open chat