Anlaşmalı boşanma protokolü örneklerini inceleyebilirsiniz. Bu örnek protokol ile birlikte verilen Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi örneğine buradan ulaşabilirsiniz. İki dilekçe birbiri ile ilişkili olması açısından önce Boşanma başvuru dilekçesini okumanızda fayda var.

Aynı şekilde bu protokolde bulunan hususların içerisinde nelere dikkat edilmesi konusunda hukuki açıdan gerekçeleri görerek detayları ile inceleyebileceğiniz Anlaşmalı boşanma protokolü içeriği nasıl olmalıdır? yazımızı da buradan okuyabilirsiniz.

Anlaşmalı boşanma protokolü örnekleri

İSTANBUL BAKIRKÖY 01. AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE                                                                                                                                                                                       09/02/2016

Aşağıda kimlik yeterli kimlik bilgileri verilen taraflar arasında İstanbul Bakırköy 01. Aile Mahkemesine verilmek üzere yapılan Anlaşmalı Boşanma Talebi eki olarak taraflar arasında düzenlenen Anlaşmalı Boşanma Protokolüdür. Eki olduğu boşanma Talebinin sonuçlanmaması durumunda hükümsüzdür ve bir başka yerde hukuki delil olarak kullanılamaz. Bu protokol düzenlendiği tarihteki duruma karşılık gelen talepleri içerir ve bu taleplerin şart ve koşulların değişmesi ile değişmesi nedeni ile bu protokolün farklı bir tarih ve yerde bu maddelerin kullanımının önünde bir engeldir. Taraflar bunu kabul ve beyan ederler.

Taraflar;

Erkek Eş       : Aykut Altıngül T.C. Kimlik:00889977665

Adres           : Alaybey mh. 1729 sk.   No33/41 Karşıyaka /İzmir

Bayan Eş       : Aydan Altıngül T.C. Kimlik:99663355221

Adres           : Büyüknehir cd. Esentepe Sk. No:25/7 Bornova / İzmir

 

Taraflar; Aykut Altıngül ve Aydan Altıngül aralarında mevcut bulunan evliliği sonlandırmak amacı ile görülecek boşanma davasına esas teşkil etmek üzere ve protokolde belirtilen şekilde Türk Medeni Kanunu 166/3 maddesi uyarınca mutabakata varmışlardır. Mutabık kalınan Hususlar Protokolde detayları ile belirtilmiştir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Aykut Altıngül ile Aydan Altıngül aralarında karşılıklı olarak BOŞANMAYA karar vererek aralarında bu protokol Vekilleri tarafından İstanbul Bakırköy 01. Aile Mahkemesine sunulmak üzere tanzim edilmiştir.

Protokol Hükümleri

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Talepler

Kısaca Maddeler halinde listelenen Talepler başlığı ile protokolün talep özetini oluşturmaktadır. ilgili konu altında detaylı şekilde izah edilmiştir.

 • Taraflar Boşanma kararı almışlardır. Boşanmayı bu protokol ile kabul ettiklerini beyan ederler.
 • Aydan Altıngül eşi Aykut Altıngül’den 18.000 TL Maddi 12.000 TL Manevi tazminat talep eder.
 • Aydan Altıngül Ortak Konut üzerinde Aykut Altıngül’e Ait olan tüm haklarının kendisine verilmesini talep eder.
 • Aykut Altıngül eşi Aydan Altıngül’ün de hak sahibi olduğu Müşterek araçları üzerindeki tüm haklarının kendisine verilmesini talep eder.
 • Aydan Altıngül; Reşit Olmayan Ortak çocukları Ali Altıngül’ün Velayetini talep eder.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örnekleri | Feragatlar

 • Her iki Taraf evliliğin başında çeyiz olarak takılan tüm takılar ile ilgili olarak birbirlerinden şimdi ve gelecekte bir talepte bulunmayacaklarını kabul ve beyan ederler.
 • Aykut Altıngül; birlik içerisinde edinilen Alaybey mh. 1729 sk. No33/41 Karşıyaka /İzmir adresindeki ortak konutta bulunan tüm haklarını Aydan Altıngül’e devrederek bu taşınmaz üzerindeki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Boşanma Kararının kesinleşmesini gösteren mahkeme kararı ile geçerlilik kazanacak olan, Aydan Altıngül vekili Kemal K. ’ya Noter huzurunda verilen işlemlerine ait yetki belgesi ile devir işlemleri Avukat Kemal K. Tarafından yapılacaktır.
 • Aydan Altıngül; birlik içerisinde alınan ortak araçları üzerindeki tüm haklarını Aykut Altıngül’e devretmeyi kabul ve beyan eder. Boşanma Kararının kesinleşmesini gösteren mahkeme kararı ile geçerlilik kazanacak olan, Aykut Altıngül vekili Burçin D. ’ye Noter huzurunda verilen devir işlemlerine ait yetki belgesi ile devir işlemleri Avukat Burçin D. tarafından yapılacaktır.
 • Aykut Altıngül Reşit olmayan çocukları üzerindeki velayet kullanım hakkından feragat ederek eşi Aydan Altıngül’e velayet kullanım hakkını devreder. Ancak kendisinin yeniden velayet davası açabilme hakkı saklı kalmak üzere velayetin mahkeme kararı yada Aydan Altıngül’ün isteği ve talebi ile el değiştireceği güne kadar velayet haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Aykut Altıngül; herhangi bir tarihte açacağı velayet davası yada eşi Aydan Altıngül’ün isteği ve talebi üzerine reşit olmayan çocukları Ali Altıngül’ün velayet kullanım hakkını elde etmesi durumunda; eşi Aydan Altıngül’e yönelik nafaka talebinde bulunmayacağını beyan ederek Kazanmış olacağı / olduğu tüm Türk Medeni Kanunu Nafaka hükümlerine yönelik haklarından feragat ettiğini de beyan etmiştir.
 • Ortak Konut içerisinde Aykut Altıngül kendisine ait olan ve anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanması öncesinde talep ettiği tüm kişisel ve ev eşyası olarak kabul edilebilecek tüm maddi varlıkları aldığını ve şimdi ve gelecekte ortak konut içerisinden yada Aydan Altıngül’den birlik içerisinde alınan/alındığı iddia edilebilecek tüm eşyaları aldığını ve bundan sonra alacağı bir eşya olmadığını kabul ve beyan eder.
 • Aydan Altıngül; eşi Aykut Altıngül’e ait banka hesaplarında bulunan tüm nakdin bilgisine sahip olduğunu kabul eder ve şimdi ve gelecekte bilinen veya bilinmeyen banka hesaplarını sebep göstererek istem ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder. Tazminat hükümleri içerisinde yer alan Talepleri dışında alacağa yönelik konu teşkil edebilecek her türlü dava hakkından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.
 • Aydan Altıngül’ yönetimi ve denetiminde olan bilinen ve bilinmeyen Tüm marka, web sitesi domaini gibi Fikri Mülki Haklara yönelik birlik içerisinde elde edilen veya satın alınan domain gibi maddi değer teşkil eden varlıklar üzerindeki tüm haklarından feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

NAFAKA DÜZENLEMESİ

 • Reşit olmayan 02/08/2008 doğumlu Ali Altıngül için her ayın ilk haftası içerisinde (her ayın 1 i ile 5 i arasında şeklinde tarih de verebilirsiniz.) 1800 tl iştirak nafakasını,
 • Eş Aydan Altıngül için her ayın ilk haftası içinde (her ayın 1 i ile 5 i arasında şeklinde tarih de verebilirsiniz.) 900 tl yoksulluk nafakasını,

ödemeyi Aykut Altıngül Kabul ve beyan eder.

NAFAKA DEĞİŞİKLİKLERİ VE NAFAKA MİKTARI ARTIŞI DÜZENLEMESİ

 • Ali Altıngül’e ait iştirak nafakası oranı çocuğun her yıl doğum tarihi olan Ağustos ayında tüfe oranına göre artışını Aykut altıngül kabul ve beyan eder.
 • Ali Altıngül 15 yaşına doldurup 16 yaşından gün aldığı tarih olan 02/08/2023 tarihini takip eden ilk nafaka ödemesi tarihi olan 1-5/09/2023 tarihinde ödenecek iştirak nafakası miktarının mevcut olan nafaka miktarının %20 si oranında arttırmayı Aykut Altıngül kabul ve beyan eder. Bu tarihten sonra Yıllık Nafaka artışı yapılmayacağını Aykut Altıngül ve Aydan Altıngül birlikte kabul ve beyan ederler.
 • Aydan Altıngüle ödenen yoksulluk nafakası 5 yıl devam edecektir. Boşanma kararının kesinleşmesini takip eden 5 yıl (60 ay) yoksulluk nafakası ödemesi devam edecek bu tarihten sonra Aykut Altıngül’ün Eşi Aydan Altıngül’e olan yoksulluk nafakası sorumluluğu sonlanacaktır. Aydan Altıngül bu durumu kabul ve beyan eder.

Anlaşmalı boşanma protokolü örnekleri ve tazminat hükümleri

 • Aykut Altıngül; Eşi Aydan Altıngüle #12.000,00# TL (#onikibintürklirası#) Manevi Tazminat
 • Aykut Altıngül; Eşi Aydan Altıngüle #18.000,00# TL (#onsekizbintürklirası#) Maddi Tazminat
 • Olmak üzere Toplamda #30.000,00#TL (#otuzbintürklirası#) Tazminat ödemeyi;
 • Bu tazminatı #3.000,00#TL taksitler halinde Boşanmanın kesinleşmesini takip eden ilk ay başlamak üzere her ayın 15. takvim gününde ve 10 eşit taksit halinde Aydan Altıngülün ABCDE Bankasında Bulunan TR02…….43 IBAN numaralı banka hesabına yatırılması işlemini banka kanunları tarafından kabul edilen ödeme ve para transfer yöntemlerinden herhangi biri ile yapacaktır. Aykut Altıngül Bunu peşinen kabul ve beyan eder.

 

Tazminatın ödenmemesi durumunda Aykut Altıngül; Mahkeme huzurunda mutabık kalınan tazminatların Türk Medeni Kanunu içerisinde de Aynı isimli Maddi tazminat ve Manevi tazminat hükümlerini taşıyacağını ödenmeyen tazminat miktarlarının Borçlar Kanunu, icra iflas kanunu ve Türk Medeni Kanunu Boşanma Tazminatları ile ilgili maddelerinin tüm yaptırımlarına haiz olduğunu kabul ve beyan eder.

Anlaşmalı boşanma protokolü örnekleri ve velayet hükümleri

02/08/2008 Doğumlu reşit olmayan Ali Altıngül’ün velayeti kullanım hakları Aykut Altıngül tarafından eşi Aydan Altıngül’e bırakılmıştır. Boşanmanın kesinleşmesini takip eden ilk iş gününden itibaren gerekli şart ve koşulların oluşmasını beklemeden velayetin kendisine verilmesine yönelik bir Velayet davası açma hakkını saklı tutar. Bu protokol ile Oğlu Ali Altıngül’ün velayetini eşi Aydan Altıngül’e bırakmış olması şimdi ve gelecekte herhangi bir amaç veya sebep olarak gösterilemez. Boşanmanın kesinleşmesinden sonra açılacak velayet davalarında delil olarak kullanılamaz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örneği Kişisel ilişki düzenlemesi

Aylık kişisel ilişki Düzenlenmesi:

 • Ali Altıngül’ her hafta sonu cuma aksamından pazartesi sabahına kadar baba yanında kalacaktır.

Dini bayram kişisel ilişki Düzenlenmesi;

 • Ali Altıngül, Arife günü saat 17:00 ile başlayarak bayramın ikinci günü sabah 10:00 a kadar baba yanında kalacaktır.

Yıllık Tatil kişisel ilişki Düzenlenmesi

 • Ali Altıngül her yıl Temmuz ayı içerisinde ardışık 3 hafta anne ile aralıksız ve kesintisiz kalacaktır.
 • Ali Altıngül her yıl Ağustos Ayı içerisinde ardışık 3 hafta baba ile aralıksız ve kesintisiz kalacaktır.
TAŞINIR VE TAŞINMAZ MALLARIN PAYLAŞIMI VE DEVRİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
 • 34 ABC 34 plakalı 2016 Model, Ruhsat No: 123456 Şasi No:98765 Motor No: 34521 olan Kırmızı renkli Chevycar Marka aracın tüm haklarını üzerinde bulunduran Aykut Altıngül’e Eşi aydan Altıngül kendisinde bulunan hakların tamamını koşulsuz ve şartsız olarak Devretmeyi Kabul ve beyan eder. Devir işlemleri ile ilgili hükümler feragat bölümünde belirtilmiştir.
 • Aykut Altıngül İzmir ili Karşıyaka ilçesinde Alaybey semtinde 1729 sk. No:16 da bulunan Daire 24 e ait tapuda kayıtlı taşınmazın tüm haklarını Aydan Altıngüle Devretmeyi kabul ve beyan eder.
 • Her iki tarafta bilgileri dahilinde paylaşıma konu olabilecek diğer tüm nakdi ve ayni değerlerin paylaşımını şu ana kadar yaptıklarını ve her hangi bir zamanda kendilerine yönelik açılabilecek alacağa yönelik İİK kanunları ile görülebilecek her türlü davadan feragat ettiklerini kabul ve beyan ederler.
YAPTIRIMLARA YÖNELİK HÜKÜMLER
 • Taraflar talep ettikleri ve boşanmanın kesinleşmesi ile birlikte devreye girecek tek seferlik ayni haklara ilişkin birbirlerinin vekillerine verdikleri yetkiler ile işlemleri gerçekleştireceklerdir.
 • Aykut Altıngül Tazminat yükümlüsü olarak banka garanti mektubu vermiştir.
 • Aykut Altıngül nafaka yükümlüsü olarak ödemekle yükümlü olduğu bedelin ödenmemesi durumunda Türk Medeni Kanunu Nafaka ile ilgili hükümlerin ve Nafaka borcuna ilişkin uyuşmazlıkları konu alan İİK kanunlarının geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

Taraflar Yukarıda yazılı olan şartlarda anlaşmış olup; iş bu protokol Aykut Altıngül ve Aydan Altıngül tarafından imzalanan İstanbul Bakırköy 01. Aile Mahkemesine 09/02/2016 tarihinde verilen anlaşmalı boşanma başvuru dilekçesi ile açılacak TMK 166/3 Hükümlerine göre görülecek Anlaşmalı Boşanma Davası esası olarak mahkemede delil olarak sunulacaktır.

İş bu protokolü okuduk, irademize uygun bulduk ve karşılıklı olarak imza altına aldık

Aykut Altıngül                                                         Aydan Altıngül

 

Vekili Burçin D.                                                       Vekili Kemal K.

Yukarıdaki örnekler Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örnekleri olarak kullanılabilmektedir. Böylece Anlaşmalı Boşanma Protokolü Örnekleri ile sizlere anlaşmalı boşanma da karşılaşacağınız protokolün nasıl yazıldığı ile ilgili bilgiler verdik. Umarız bu bilgiler işinize yarar. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.  Yada aşağıdaki yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Gün içerisinde sorularınızı çeviriyoruz.

Open chat