Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafaka Düzenlenmesi ile ilgili Türk Medeni Kanunlarına göre hükümler

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde zorunlu olması gereken alanlardan biridir. Nafaka velayet devam ederken veya velayet el değiştirdiğinde başvuru ile Kural olarak hükme bağlanılan konulardan biridir. Bu bir talep neticesinde hükme bağlanması ve yargılama olmaması nedeni ile tebliği takib eden süreç içerisinde cevap verme sürelerinin kaçırılması durumunda maddi yük olarak Nafaka yükümlüsüne sirayet etmesi nedeni ile Anlaşmalı Boşanma Protokolünün önemli maddelerinden biridir.

Nafakaya ait mutabık kalınan hususların;

Eğer Eşler birbirinden Nafaka talep etmiyor ise; Talepler bölümünde talep edilmediğinin açıkça ifade edilmesi, Feragatler bölümünde açıkça feragat edildiğinin belirtilmesi ve Nafaka Düzenlenmesi Başlığı altında Şimdi ve gelecekte Nafaka talebinin olmayacağının açıkça belirtilmesi ve bu düzenlenmenin açıkça karar hükmü içerisinde yer almasının sağlanması gerekmektedir.

Eşlerden biri diğerinden Nafaka Talep ediyor ise; Talep edilen nafakanın niteliği doğru yazılmalıdır. (Boşanma gerçekleşmesi durumunda iştirak nafakası ve yoksulluk nafakası olarak isimlendirilir.) Çocuklar için ayrı eş için ayrı nafaka isteniyorsa bu ikisi de ayrı ayrı belirtilmelidir.

Örnek: Yukarıdaki hayali isimleri yeniden kullanalım.

  • Reşit olmayan 02/08/2008 doğumlu Ali Altıngül için her ayın ilk haftası içerisinde (her ayın 1 i ile 5 i arasında şeklinde tarih de verebilirsiniz.) 800 tl iştirak nafakasını,
  • Eş Aydan Altıngül için her ayın ilk haftası içinde (her ayın 1 i ile 5 i arasında şeklinde tarih de verebilirsiniz.) 600 tl yoksulluk nafakasını,

ödemeyi Aykut Altıngül Kabul etmiştir.

Şeklinde

  • Nafakanın ödeme zamanı,
  • Nafakanın kime ödeneceği,
  • Nafakanın ne kadar ödeneceği,
  • Nafakanın isminin ne olduğu,

açık ve şüpheye yer kalmayacak şekilde yazılmalıdır.

Not: Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır? yazımızı okumanızda fayda vardır.