Boşanma protokolünde tazminat düzenlemesi

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde tarafların birbirlerinden talep ettikleri ve miktarı ve isminde uzlaştıkları tazminat konusunun şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklanması gerekmektedir.

Aykut Altıngül; Eşi Aydan Altıngüle #12.000,00# TL (#onikibintürklirası#) Manevi Tazminat

Aykut Altıngül; Eşi Aydan Altıngüle #18.000,00# TL (#onsekizbintürklirası#) Maddi Tazminat

Olmak üzere Toplamda #30.000,00#TL (#otuzbintürklirası#) Tazminat ödemeyi;

Bu tazminatı #3.000,00#TL taksitler halinde Boşanmanın kesinleşmesini takip eden ilk ay başlamak üzere her ayın 15. takvim gününde ve 10 eşit taksit halinde Aydan Altıngülün ABCDE Bankasında Bulunan TR02…….43 IBAN numaralı banka hesabına yatırılması işlemini banka kanunları tarafından kabul edilen ödeme ve para transfer yöntemlerinden herhangi biri ile yapacaktır. Aykut Altıngül Bunu peşinen kabul ve beyan eder.

Anlaşmalı Boşanmada Tazminatın ödenmemesi

Tazminatın ödenmemesi durumunda Aykut Altıngül; Mahkeme huzurunda mutabık kalınan tazminatların Türk Medeni Kanunu içerisinde de Aynı isimli Maddi tazminat ve Manevi tazminat hükümlerini taşıyacağını ödenmeyen tazminat miktarlarının Borçlar Kanunu, icra iflas kanunu ve Türk Medeni Kanunu Boşanma Tazminatları ile ilgili maddelerinin tüm yaptırımlarına haiz olduğunu kabul ve beyan eder.

Protokolde;

  • Tazminatın ismi,
  • Tazminatın miktarı,
  • Tazminatı kimin ödeyeceği,
  • Tazminatın kime ödeneceği,
  • Tazminatın ne zaman ödeneceği,
  • Tazminatın Nasıl ödeneceği,
  • Tazminatın ne şekilde ödeneceği,
  • Tazminatın ödenmemesi durumunda ne olacağı açıkça yazılmalıdır.

Boşanma protokolünde tazminat düzenlemesi, Konularının açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde bulunması gerekir. Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Tazminat düzenlenmesi ile Türk Medeni Kanununda yerini almıştır.

Tazminatın ödenmemesi durumunda belirlenen ve taraflar arasında kabul edilen yaptırımların Karar hükmü içerisinde bulunmasına dikkat edilmesi gerekmektedir. Boşanma Tazminatları ve özellikle nafaka ödenmemesi Hukuken karşılıkları arasında Hürriyeti Bağlayıcı (Hapis Cezası) olan maddi borçlar arasındadır.

Bu nedenle yaptırımlar ile ilgili bölümlerin Türk medeni Kanunu Boşanma Tazminatları hükmünde olduğu belirtilmez ve karar hükmünde yer almaz ise infazı kabil hüküm statüsünü taşımamaktadır. Bu nedenle Tazminatın karar hükmünde yer almaması sonucunda tazminat sorumlusu ödeme yapmaz ise Hürriyeti bağlayıcı bir ceza da verilemez. Bu Tazminatın ödenmesi konusunda; tazminatı ödeyecek olan tarafta yeterli ödeme isteğini ortadan kaldırabilen ve Tazminatı alacak olan tarafında mağdur olmasının önünü açan bir durumdur.

Ayrıca Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır? bu yazımıza bakmanızda fayda vardır.

Open chat