Anlaşmalı boşanmada ilişki düzenlenmesi

Türk Medeni Kanunu ve buna göre Hüküm ve Koşulları vardır. Anlaşmalı boşanmada ilişki düzenlemesi çocukların aile bireyleri ile görüşme gibi konularını düzenler. Böylece bireyler ayrılsa bile çocuklar anne ve babası ile görüşebilir. Buna anlaşmalı boşanmada ilişki düzenlemesi denilebilir.

Mutabık kalınan velayet kullanım hakkı konusunda hakim tarafından Re’sen gözetilen durumları yukarıda açıkladıktan sonra hakimin çocukların anne ve baba ile kişisel ilişki düzenlenmesi konusuna da önem verdiğini Velayetin Kamu Düzenine ilişkin olması nedeni ile hatırlatmak istiyoruz.

Çocukların anlaşmalı boşanmada kişisel ilişki düzenlenmesi mahkeme tarafından yapıldığı çekişmeli boşanma davalarında kural olarak 15 günde bir gün uygulaması yaygındır. Bu çocukların yaşı, cinsiyeti, Anne ve babanın kişisel durumları, anne ve babanın çocuklara olan davranışları, çocukların güvenlikleri, çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimleri gibi onlarca kritere göre belirlenmektedir. Yaygın yargıtay görüşü de her hafta çocukların görüştürülmesini “ÇOK” olarak görmektedir.

Anlaşmalı Boşanmada Çocuklar ile İlişki Düzenlemesi

Anlaşmalı boşanmada ilişki düzenlenmesi ile çocukla kişisel ilişki kurulması anne ve babanın anayasal haklarındandır. Kişisel ilişki kurmak velayet hakkından gelmez. Kişisel ilişki kurma hakkı Soybağı ilişkisinden doğar. Bu nedenle kişisel ilişki kurulması makul ve mantıklı olmalıdır.

Yılda bir hafta sonu gibi bir düzenleme taraflar arasında kabul edilse bile Mahkeme tarafından kabul edilmesi “MÜMKÜN” değildir.

Fakat siz anlaşmalı boşanma protokolünde dilediğiniz gibi kişisel ilişki düzenlenmesi yapabileceğinizi düşünseniz de bu mahkeme tarafından ancak “MAKUL” bulunması durumunda kabul edilecektir. Bu nedenle uzman boşanma avukatı önerisi almanız yada bu yola uzman ile başlamanız tavsiye edilir.

Bunun dışında kabul edilen kişisel ilişki düzenleme sıklığı içerisinde her hafta sonu cuma aksamından pazartesi sabahına kadar her hafta 3 gece olmasının bile taraflar tarafından kabul edilmesi durumunda hakim tarafından onaylanması mümkündür.

Kişisel ilişki kurulmasında belirli bir düzene sahip olamayacak meslek grupları var olabilir. Babanın gemi personeli olması (gemi kaptanı, gemi çalışanı), sezonluk çalışan işçi, uzun yol tır veya kamyon şoförü, inşaat şantiye şefi gibi mesleklerde bu karşımıza çıkmaktadır. Bu gibi durumlarda bu durumun açık ifadesi ile belirli bir günün verilmesinin mümkün olmadığı bu nedenle çalışma düzeni ile çelişmeyecek ve

Örneğin Ayda 2 tekrarı ve her görüşme periyotunda bir gece bir gündüz şeklinde belirsiz kişisel ilişki taraflar tarafından kabul ediliyor ise hakim tarafından kabul görmesi mümkündür. Duruşma esnasında hakimin tarafların samimi olduğuna kanaat getirirse bunu onayladığı olaylara yaşayarak şahitlik yaptığımız durumlar mevcuttur. Burada önemli olan kişisel ilişki kurulacak olan tarafın içinde bulunduğu durumun iyi ifade edilmesi gerekir.

Not: Bu düzenlemeyi daha iyi anlayabilmek için Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır? Yazımızı okumanızda fayda vardır.

Open chat