Anlaşmalı boşanmada mal paylaşım şartları boşanma protokolünde ayrıca belirtilmelidir. Bu şartlara göre mallar adaletli bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu tür boşanma davaları uzman boşanma avukatları tarafında takip edilmeli ve boşanma protokolü de uzman bir avukat tarafından hazırlanmalıdır. Boşanma kadar mal paylaşımı da ciddi bir konudur. Anlaşmalı boşanma protokolü her iki taraf içinde adaletli bir şekilde hazırlanmalı ve dava süreci iyi takip edilmelidir.

Anlaşmalı Boşanmada Mal Paylaşım Şartları Nedir?

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde  Mal ve Taşınmazların paylaşımı Devir ve Şartlarına bakıldığında kesinlikle avukatsız bir işlem yapılması anlaşmalı boşanma davası seyri tarafından bakıldığında tarafınız için aleyhinize sonuçlanabilir. Bu nedenle kesinlikle uzman bir boşanma avukatı şarttır.

Anlaşmalı boşanma protokolünde evlilik birliği içerisinde elde edinilen mallara ve taşınmazlara yönelik taraflar arasında mutabık kalınan hususlar son derece net ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde ifade edilmelidir. Malların paylaşımı ile ilgili hususlar detay bilgileri ile verilmelidir.

Anlaşmalı Boşanma Protokol İçeriği Örneği

Örneğin; 34 ABC 34 plakalı araç yeterli değildir.  Plaka bir başka araca takılabilmektedir.

Şu şekilde olmalıdır. 34 ABC 34 plakalı 206 Model, Ruhsat No: 123456 Şasi No:98765 Motor No: 34521 olan Kırmızı renkli Chevycar Marka aracın tüm haklarını üzerinde bulunduran Aykut Altıngül Eşi aydan Altıngüle Devretmeyi Kabul ve beyan eder.

Yada Yukarıdaki gibi tanımlanan araç için, Tüm haklarını üzerinde bulunduran Aykut Altıngül Aracın Muammen Satış bedeli olan #138.000,00# TL (#yüzotuzsekizbintürklirası#) araç değerinin hakları kendisinde kalması karşılığında Aydan Altıngüle #69.000,00#TL (#altmışdokuzbin#) TL Ekte bulunan Dekont ile 1/2 sini kısmen ödemiş ve kalan 1/2 sini Boşanma Kararının kesinleşmesini takiben 7 iş günü içerisinde ödemeyi kabul eder. Bu konuda; Banka hesabında karşılık olan miktar bloke edildiğini gösteren BANKA tarafından işleme yönelik bilgi sahibi olduğunu gösteren banka garanti mektubu Eklerin arasındadır.

Anlaşmalı boşanmada mal paylaşım şartları her iki taraf için önemlidir. Malların paylaşımında eşitliğin ortadan kalktığı durumlar olabilir. Bunun iyi bir şekilde ifadesi yada duruşma esnasında sözlü olarak ifade edileceği belirtilmelidir.  Örneğin; Somut olması adına bu yazımızda sürekli kullandığımız Hayali isimler ile yine yaşanmış bir örnek üzerinden aktaralım. Aykut Altıngül Zina nedeni ile eşini aldatan ve Aydan Altıngülün elinde bunu kati ve şüpheye yer bırakmayacak ve Hukuken geçerli deliller olduğunu kabul edelim. (Mesela ikinci kadından doğan bir çocuk varlığı gibi.)

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Evlilik Birliği İçerisinde Taşınmazların Hakları

Evlilik birliği içerisinde edinilen bir taşınmazın tüm haklarının Aydan Altıngüle Devir edilmesinin eşitlik yani eşler arasında eşit olarak paylaştırılması kuralına uymadığını Hakim fark edecektir. Her iki tarafından bunu kabul etmesi durumunda bunu onaylar ama genelde duruşma esnasında bunu sorar. Siz Anlaşmalı Boşanma Protokolünde, Aykut Altıngül İzmir ili Karşıyaka ilçesinde Alaybey semtinde 1729 sk. No:16 da bulunan Daire 24 e ait tapuda kayıtlı taşınmazın tüm haklarını Aydan Altıngüle Devretmeyi kabul ve beyan eder.

Şeklinde bunu belirttiğiniz bölümde; Eşler arasında Mal rejimi Anlaşması olmamasına rağmen bu paylaşım şekli ile ilgili bilgiyi Mahkeme Huzurunda sorulduğunda geçerli sebepleri Sözlü olarak beyan edilmesini Mahkemenin kabul etmesini talep ediyoruz.

Şeklinde belirttiğiniz taktirde çoğu zaman Hakim bunu sormayacaktır geçerli bir sebep olduğuna ve Her iki taraf tarafından bu sebebin varlığının bilinmesi nedeni ile mal paylaşımının bir kusura işaret ettiğine ve bu kusurun kayıt altına alınmasının istenmediğine Kanaat edecektir. Sorması durumunda ise bunu kusuru öğrenme mahiyetinde değil hak alamayan tarafa ikrar ile haklarından feragat ettiğinin ve tekrar talep edemeyeceğinin bilincinde olup olmadığını belirleyecek şekilde bir soru olacaktır.

Mal Paylaşımları

Bunun dışında yukarıdaki özel bir duruma işaret eden örneğin dışında normal paylaşımlarda

  • Taşınmazın şu an için haklarının kimde olduğu,
  • Bu hakların kimin tarafından kime devredileceği,
  • Hakların Ne zaman devredileceği,
  • Hakların ne şekilde devredileceği,
  • Hakların devrinin olmaması durumunda yaptırımın ne olacağı

bilgilerinin yazılması gerektiğini düşünen ve bir çok uygulamada bunun faydasını gören eksikliği durumunda ise sonuçları hakkında yaşayarak bir çok durumu gözlemleyen bir mesleki geçmişimiz olduğunu belirtmek isteriz.

Yaptırımlar ile ilgili bölümün atlanması en sık karşılaşılan durumlar arasındadır. Bir çok meslektaşımız zorunlu değil diyebilir. Fakat sonrasında çıkan sorunların takibi ek ücretlere tabii olduğu genelde de boşanan eş tarafından göz ardı edilmektedir. O an için ana amacı boşanma olan ve boşanma düşüncesinde olan bireyin Hukuk ile iç içe olmaması nedeni ile bunun bir sorunun potansiyel olarak varlık bulmasını sağladığını fark etmemesi son derece doğaldır. Bu konularda İstanbul anlaşmalı boşanma avukatına başvurmanız önerilir

Not: Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır? Yazımızı Okumanızda Fayda Vardır.

Open chat