Miras, ölen miras bırakan tarafından kalan varlıkları ve borçları ifade eder. Mirasın açılma anı kişinin ölümü ya da gaipliğine karar verildiği andır. Ölüm anında miras doğrudan geçer. Gaiplik durumlarında ise açılan gaiplik davası sonuçlandığında mirasın geçişi sağlanır. Bu anlamda miras ölüme bağlı tasarrufların konusudur. Dolayısıyla “Baba sağ iken miras davası açılır mı?” sorusunun cevabı hayırdır. Konu ile ilgili detaylı bilgi için iyi bir İstanbul miras avukatı ile çalışmak faydalı olacaktır.

Babadan Kalan Miras

Kanunda kişilerin mirasçılığı ve miras payları zümre sistemi içinde düzenlenmiştir. Babadan kalan miras da böyle bir düzenlemedir. Zümreler de şu şekildedir:

 • Miras bırakanın altsoyu ve evlatlığı
 • Anne ve babası
 • Büyük anne ve büyük babası
 • Devlet

Zümre sisteminde yukarıdan aşağıya ancak üst zümrenin mirasçılık hakkının kaybıyla inilebilir. Ölüm anında sağ olan eşi yoksa babadan kalan miras tamamıyla altsoyun olur.

Anneden Kalan Miras

Eş doğrudan zümre sisteminde yer almaz. Yaşayan ilk zümreye dahil edilir, payı da buna göre belirlenir. Ancak ölüm gerçekleştiğinde evlilik de sona ereceğinden ölen eşin babasından kalan miras gibi bir durum gündeme gelmez. Ancak ölen eşin altsoyu bulunuyorsa, onların anneden kalan miras hakkı korunur. Payı oranında çocuklarına intikal eder.

Dededen Kalan Miras

Kişinin altsoyu ondan önce vefat etmiş, reddi miras yapmış ya da mirasçılıktan çıkarılmış olabilir. Bu durumlarda yalnızca bu kişi için mirastan mahrumiyet söz konusu olur. Onun altsoyu olan kişilerin kanunda düzenlenen payları oranında hakları devam etmektedir. Yahut kişi altsoyunun altsoyu olan torununa doğrudan vasiyet veya miras sözleşmesi aracılığıyla miras bırakmış olabilir. Bu durumlarda dededen kalan miras söz konusu olur. Fakat bu mirasın diğer saklı pay sahibi kişilerin haklarını kısıtlamıyor olması gerekir. Mirasçılıktan çıkarılma ise ancak şu durumlarda gündeme gelebilir:

 • Mirasçı, miras bırakana veya yakınlarına karşı ağır bir suç işlemiş olmalı
 • Miras bırakana veya ailesine karşı Aile Hukukundan doğan yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirmemiş ve bu sebeple aralarındaki ilişki bozulmuş olmalı

Evlatlara Sağ İken Miras Verilir mi?

Miras, ölüme bağlı bir tasarruftur. Ancak kişilerin kanunda yer alan düzenlemeler dışındaki istekleri için sağken işlem yapmaları gerekir. “Evlatlara sağ iken miras verilir mi?” sorusuna bu doğrultuda bakılmalıdır. Şu durumlarda kişinin miras sözleşmesi ya da vasiyet yapması tavsiye edilir:

 • Yasal mirasçılar dışında biri mirasçı yapılmak isteniyorsa
 • Mirasçı yapılmadan birine bir mal verilmek isteniyorsa
 • Mirasçılarından birine belirli bir malı vermek ya da kullanımına bırakmak istiyorsa
 • Ölümünden sonra birine maddi değeri olan ya da olmayan bir kazanımda bulundurmayı istiyorsa
 • Mallarıyla bir vakıf kurdurmak istiyorsa

Kişi bunlar gibi bir amaçla vasiyet veya miras sözleşmesi düzenleyebilir. Kişinin sağlığında karşılıksız olarak kazandırdıkları ise miras değil bağışlama olarak adlandırılır. Detaylı ve profesyonel yardım için iyi bir İstanbul miras avukatı araştırması yapılmalıdır.

Open chat