Bilişim suçu, internet ağı ve bilgisayar teknolojileri yoluyla gerçekleştirilen bir suç türüdür. Türk Ceza Kanunu’nda hüküm altına alınmış bu suç tipi için kişilerin hakkının ihlal edilmesi ya da rahatsızlık verilmesi gibi gerekçeler gösterilebilmektedir. Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilmektedir. Bilişim suçları sadece “hacker” olarak tabir edilen internet korsanlarını ilgilendiren bir suç tipi değildir. Standart internet kullanıcıları da bir kişinin kişilik haklarına saygı göstermeyerek kolayca ciddi yaptırımları olan bilişim suçları işleyebilmektedir. Bu suç tipi ile ilgili haklar ve süreç bakımından detaylı bilgi için iyi bir İstanbul bilişim suçu avukatı ile çalışmak yerinde bir karar olacaktır.                                  Türk Ceza Kanunu’nda doğrudan bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek suç tiplerinin yanı sıra bilişim sistemi aracılığıyla işlenebilecek tehdit, hakaret gibi genel suç tipleri de bulunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nda bilişim alanındaki suçlar bölümünde:
• Hukuka aykırı olarak bilişim sistemine girme ve sistemde kalma suçu (TCK m.243)
• Bilişim sisteminin işleyişinin engellenmesi, bozulması, verilerin yok edilmesi veya değiştirilmesi suçları (TCK m. 244/1-2)
• Bilişim sistemi aracılığıyla hukuka aykırı yarar sağlama suçu (TCK m. 244/4)
• Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu (TCK m. 245)
• Suç işlemek amacıyla cihaz, bilgisayar programı vs programların üretilmesi, ithal edilmesi, satılması vb. işlemler yapılması suçu (TCK m. 245/A) yer almaktadır.
Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar bölümünde ise bilişim suçu olarak nitelendirilebilecek:
• Kişisel verilen kaydedilmesi suçu ( TCK m.135 )
• Kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçu ( TCK m. 136 )
• Verilen yok edilmemesi suçu ( TCK m. 138 ) yer almaktadır.

Bilişim suçları çok sık rastlanan ve kolayca işlenebilen fakat ciddi yaptırımlara sahip olan bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu suçun cezai yaptırımlarından bazıları doğrudan hapis cezası olarak uygulanırken bazısı para cezası veya hapsin para cezasına çevrilmesi şeklinde uygulanabilmektedir. Süreç ile ilgili detaylı bilgi için iyi bir bilişim avukatı İstanbul araştırması yapmak gerekmektedir.

 

Open chat