Boşanmanın ardından kural olarak kadının evlenmeden önceki soyadına dönmesi hüküm altına alınmıştır. Kadının evlenmeden önce bekar olması durumunda ilk soyadını alması öngörülmüştür. Kanun hükmünden evlenmeden önce dul olunması halinde de kadının dul olduğundaki soyadını alması anlaşılmaktadır. Ancak ikinci durumun değişmesi mümkündür. Boşandıktan sonra kadının dulluk soyadını değil de bekarlık soyadını alması da mümkün kılınmıştır. Boşanan kadının soyadı Türk Medeni Kanun md. 173/1 maddesinde düzenlenmiştir. Boşanmanın ardından eski kocanın soyadının kullanılması ile ilgili her türlü dava prosedürü, harç durumu, zamanaşımı, dava sonuçlanma süresi gibi detaylar hakkında bilgi sahibi olabilmek için iyi bir İstanbul boşanma avukatı araştırması yapmak gerekmektedir.

Boşanılan Kocanın Soyadını Kullanmak Mümkün Müdür?

TMK md. 173/2’de; “kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir” şeklinde bu durum düzenlenmiştir. Kadının sosyal ve ticari sebeplerle boşandıktan sonra soyadının değişmesini istememe hakkı bulunmaktadır. Bu durum daha çok kadının boşandığı kocasının soyadı ile kurmuş olduğu bir marka, işletme vb. durumlarda karşımıza çıkmaktadır. Ancak TMK md. 173/3’te “koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir” şeklindeki ifadeyle bu durumun değişebileceği de hüküm altına alınmıştır. Anlaşmalı boşanma halinde taraflar protokole boşanan kadının soyadı konusunda hüküm koyabilirler. Bunun için anlaşmalı boşanma avukatına başvuru faydalı olacaktır.

Boşandıktan Sonra Kocanın Soyadını Kullanmaya İzin Davası Süreci Nasıl İşler?

  • Boşanma üzerine bir dava olmalı ve ilgili harç yatırılmalıdır. 

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi için öncelikle bir dava açılması gerekmektedir. Hakimin takdirinin ölçü olduğu bu istem, usulüne uygun açılmış bir dava veya karşı dava ile mahkemeye iletilebilmektedir. Kadının boşandıktan sonra eski eşinin soyadını kullanmaya devam etme istemi boşanma dava dilekçesinde veya karşı dava dilekçesinde yer alıyorsa başvuru harcı bu istemi kapsamaktadır. Ardından mahkeme maktu harcını tamamlattırarak usulüne uygun olarak açılmış davada karar vermektedir. Boşandıktan sonra eski eşin soyadını kullanma istemi boşanmanın fer’i niteliğinde olmadığından ayrıca bir maktu harcına tabi olmaktadır. Usulüne uygun harcın iç yatırılmaması ve sonradan yatırılması halinde hakim bu istemi reddetmektedir.

  • Eski soyadını kullanma bakımından boşanan kadının menfaati bulunmalıdır.

Kadının boşandığı eşin soyadını kullanması bakımından bir menfaatinin bulunduğu hakim tarafından takdir edilmelidir. Sosyal, ticari, akademik bakımdan uzun yıllar eski eşinin soyadıyla faaliyet gösteren veya bu soyadı ile tanınan kadının bu davayı açması sonucu hakim tarafından aksi halde menfaatin zedeleneceğinin anlaşılması üzerine kadının eski soyadını kullanmasına hükmedilebilmektedir.

  • Boşanılan kocanın soyadının kullanması konusunda bir zararı olmamalıdır.

Kadının boşandığı eşinin soyadını kullanmasında menfaatinin bulunduğunun ispatı gerekmektedir. Aynı şekilde boşanılan kocanın da soyadının kullanılması bakımından herhangi bir zarara uğramayacağı tespit edilmelidir. Ancak davalı kocanın bu soyadı davasını kabul etmesinden soyadının kullanılması ile ilgili herhangi bir zararının bulunmadığı kabul edilmektedir.

Kocanın Soyadını Kullanmaya İlişkin İzin Davasında Görevli Mahkeme Neresidir?

Kadının boşanmış olduğu kocasının soyadını kullanmasına ilişkin davalara boşanma davasında da olduğu gibi Aile mahkemesi bakmaktadır. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde de bu dava ile asliye hukuk mahkemeleri ilgilenmektedir. Asliye hukuk mahkemeleri bu davaları aile mahkemesi sıfatıyla karara bağlamaktadır.

Eski Eşinin Soyadını Kullanan Kadın Daha Sonra Bir Önceki Soyadına Geçebilir mi?

Boşandıktan sonra eski eşinin soyadını kullanmaya devam eden kadının bir önceki soyadına geri dönmek için herhangi bir dava açmasına gerek bulunmamaktadır. Kadının Nüfus Müdürlüğüne eski soyadını kullanma istemiyle yazılı talepte bulunması yeterli olacaktır. Tüm süreçte size profesyonel destek vermesi için yapılan araştırma boşanma avukatı İstanbul veya Mecidiyeköy boşanma avukatı ile çalışmak son derece faydalı olacaktır.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
boşanma avukatı istanbul
Open chat