Boşanma Avukatı

Boşanma davaları bir spor karşılaşması, bir satranç oyunu gibi farklı sonuçların elde edilebileceği stratejik ve riskli bir dava türüdür. Sürecin iyi yönetilmesi sonucu belirleyen en önemli etkendir.

Boşanma davalarında hatalar bir zincir gibidir.

İlk görüşmeden başlayarak sonuca kadar devam eden zincirin her bir halkası beklentinize uygun yönetilmelidir.

Beklentinizin hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğini bilin ve beklentinizi bunun üzerine taşımayın.

Herhangi bir avukatın size daha iyi sonuç vaat emesi, mutlaka bu sonucu elde edeceğiniz anlamına gelmez.

Bir zamanlar eşiniz olan kişinin de haklarının en iyi şekilde temsil edebileceğini unutmayın. Bu, sizin olduğu kadar onun da anayasal hakkıdır.

En önemlisi “Siz”siniz… Sizin beklentileriniz… Sizin geleceğiniz… Sizin çocuklarınız... Sizin Paranız… Sizin zamanınız… Bunun farkında olun, hafife almayın… Hafife alınmasına izin vermeyin!..

Boşanma davalarına Aile Mahkemeleri bakar, ancak Aile Mahkemesi olmayan yerlerde dava Asliye Hukuk Mahkemesine açılır. “Boşanma avukatı arıyorum” diyen herkesin bilmesi gereken en önemli konu, “boşanma avukatı” ifadesinin bir uzmanlık alanına işaret etmesidir.

Avukatlık, doktorluk gibi genel bir meslek grubunu temsil ederken, doktorların ek eğitim ve sınavlarla bir alanda uzmanlaşması gibi avukatlar da hukukun çeşitli alanlarında uzmanlaşmak zorundadır.

 

UZMAN BOŞANMA AVUKATININ ÖNEMİ

Boşanma davaları bir spor karşılaşması gibi farklı sonuçların elde edilebileceği riskli bir dava türüdür ve sürecin iyi yönetilmesi sonucu belirleyen en önemli etkendir. Boşanma davasında hukuki sürecin en doğru ve en hızlı şekilde yürütülebilmesi ve davanın müvekkilin taleplerini karşılayacak şekilde sonuçlanması ve için Uzman Boşanma Avukatı büyük öneme sahiptir. Boşanma Dilekçesinde bulunması gereken bazı önemli ifadelerin yer alması ve yine dilekçede bulunması mahsurlu ifadelerin olmaması için boşanma alanında uzman bir avukat şarttır.

Pek çok hukuki prosedürü içeren boşanma işlemleri doğru bir şekilde yürütülmediği zaman, çocuğun velayeti, mal paylaşımının yapılması, nafaka ve tazminat talepleri gibi birçok konuda hak kaybı yaşanabilir.

Boşanma davalarında iddialarını en doğru şekilde sunabilen ve ispatlayabilen eş avantajlıdır. Kadın ya da erkeğin davayı açmış olması bir avantaj sağlamaz. Bu nedenle, uzman bir boşanma avukatı iddiaların en iyi şekilde sunulması ve ispatlanması sürecinde çok önemlidir.

Öte yandan, boşanma davası her duruşmasına hazırlanılması gereken bir dava türüdür. Buna karşılık, sonucunda hapis cezası gibi bir olay olmadığı için avukatlık ücretleri daha düşüktür. Bu nedenle seçtiğiniz avukat bu konuya ilgisiz olabilir veya özel bir dava alanı olduğu için her avukatın bu alanda yeteri kadar tecrübesi olmayabilir. Unutmayın… “Deneyim” anahtar kelimedir, fark yaratır…

Tecrübeli boşama avukatı, müvekkilin haklarının boşanma sürecinde korunmasını ve boşanma davasının müvekkil lehine en avantajlı şekilde neticelenmesini sağlar. Vekaleti alınan eşin nafaka hakkı, çocuk velayetinin kimde olacağı, ayrılık sonrası çocuklarla görüşme gibi konular ancak konusunda uzman bir boşanma avukatıyla kolay sağlanacak haklardır.

Bu nedenle “Uzman Boşanma Avukatı” sıradan bir avukat değildir. İş disiplini olan, evlilik ve boşanma hukukuna çok iyi hakim, takip gerektiren bir konu olan boşanma üzerine uzmanlaşmış ve gerektiğinde müvekkiline “Sizi şu saate kadar arama izni rica ediyorum” diyebilen tecrübeli bir avukattır. Yakın bir gelecekte avukatların tıpkı doktorlar gibi uzmanlık alanlarının olacağını ve Boşanma Avukatı terimi yerine, evlilik ve boşanma süreçleri danışmanlığı adı altında bir uzmanlaşma alanı olacağına inanıyoruz.

avukat-kemal-kayaKemal Kaya Hukuk Bürosu; boşanma avukatınız olarak, boşanma avukatlık hizmetlerini İstanbul merkezli tüm Türkiye'de vermektedir.

Kemal Kaya ve Hukuk Ekibi olarak, özel ilgi ve uzmanlık alanlarımızdan birisi de Boşanma davası konularıdır. 20 yılın üzerindeki Uzman Avukat tecrübemizle, arabuluculuk konuları ve boşanma süreci ve sonrasında oluşan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için özel bir ilgi ve çaba sarf eden anlayışa sahibiz.

Hukuk Büromuz, boşanma davalarında tüm süreçleri MÜVEKKİLİN BEKLENTİLERİ yönünde ya boşanmanın gerçekleşmesi üzerine, yada boşanma sonucunda oluşacak mağduriyetlerin önüne geçmek amacı üzerine planlar. Süreç yönetiminde MÜVEKKİLİN ELDE ETMEK İSTEDİĞİ SONUÇ üzerine yol haritasını çıkartır. Bazen günlerce sürebilecek müvekkil toplantıları ile boşanma davasının seyri ve sonuçları üzerine değerlendirme yapar, fikir verir.

Kemal Kaya; İstanbul Barosu Arabuluculuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Üyeler Arasındadır.

Kemal Kaya; Çalışma Boşanma ve İnternet Mağdurları yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Avukat Kemal Kaya için en önemli değerin çözüm bulmak ve mağduriyetleri sonlandırmak olduğu görülebilir. Kemal Kaya’nın kurucuları arasında olduğu bu dernekler, mağduriyete karşı özel bir ilgi ve hassasiyet gözetmektedir.

 

HIZLI VE SORUNSUZ BOŞANMAK MÜMKÜN MÜ?

Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma olarak ikiye ayrılan boşanma davalarının süreçleri üzerinde standart bir süre yoktur. Ancak, eşlerin boşanma ve boşanmanın sonuçları ile kazanımlar konusunda tam bir anlaşmaya vardığı anlaşmalı boşanma davaları, en hızlı ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşir.

Öte yandan, her davanın farklı bir dava olması sebebiyle önemli olan müvekkilin beklentileridir. Bir kaç gün içerisinde netice alınabildiği gibi bir kaç yıl içinde netice alınmaması durumları da tamamen müvekkilin beklentisi ile ilgilidir.

Uzman bir boşanma avukatı aracılığıyla açılan boşanma davasıyla 1 hafta ile 3 ay arasında değişen bir sürede evlilik birliğinin sonlanmasını sağlanabilir. Çekişmeli davalarda 8 ay ile 1 yıl arasında sürebilir. Bireysel olarak açılacak olan boşanma davaları ise 2-3 yıla kadar uzayabilir.

Boşanma davası süresi yasalara bağımlı olmasına rağmen, Kemal Kaya Hukuk Ekibi olarak, 20 yıllık boşanma avukatı tecrübemize dayanarak süreler üzerinde etkin belirlemeler yapabiliyoruz ve dava öncesinde müvekkilimizi süre konusunda bilgilendiriyoruz.  Boşanma sürecine başlayacak olan eşlere tavsiyemiz, “en iyi boşanma avukatı” veya “ünlü boşanma avukatı” aramak yerine, müvekkilini en iyi şekilde temsil edebilme bilgi ve tecrübesine sahip, özel hayata hassasiyet gösteren, güvenilirliği olan kurumsal bir avukatlık bürosunu tercih etmeleridir.

 

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

Medeni Kanun’da genel boşanma nedeni “Evlilik birliğinin temelinden sarsılması” olarak açıklanır ve “Şiddetli Geçimsizlik” olarak da tanımlanır. Boşanma sebepleri detaylandırıldığında aldatma, hayata kast, eşe çok kötü muamele, yüz kızartıcı suç işleme, terk ve akıl hastalığı olarak sayılabilir. Ancak, anlaşmalı boşanma ve fiili olarak ayrı yaşama da haklı boşanma sebepleri arasında sayılmıştır.

Bu sebeplerden herhangi birine dayanmadan açılan boşanma davası reddedilir. Boşanmanın reddi gibi bir durum ortaya çıktığında bireyler tekrar aynı nedenle 3 yıl boyunca boşanma davası açamaz.

Boşanma, Anlaşmalı Boşanma ve Çekişmeli Boşanma olarak gerçekleşir. Eşler; boşanma, velayet, mal rejimi, tazminat ve nafaka gibi konularda tam bir fikir birliğine varırsa Anlaşmalı Boşanma gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmesi, eşlerin birlikte mahkemeye başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi gerekir. Bu şartlar oluştuğunda evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Ancak, hâkimin tarafları dinledikten sonra iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi, ayrıca boşanmanın malî sonuçları ile çocuk velayeti konusunun eşlerin anlaşması şarttır.

 

HER BOŞANMA DAVASI FARKLIDIR

Boşanma davaları birçok yönüyle diğer davalardan ayrılır. Çünkü boşanma davasın sürecini ve dava sonucunu etkileyen değişken sayısı diğer dava türlerine göre daha fazladır. Evlilikte olayların oluş şekli bakımından benzer iki ayrı davada bile sonuç değişebilir. Yasalarımızda bunların hepsi ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Boşanma, taraflar arasında rekabet oluşturan ve bir satranç oyunu gibi iyi hazırlanılması ve iyi yönetilmesi gereken bir dava türüdür. Bu durum, art niyetli ve kötü düşünceli bir tarafın diğer eşin ciddi anlamda zarar görmesine sebep olabileceği anlamı da taşır. Bunu yasa benzerliği olan gelişmiş ülkelerde de görebilmekteyiz.

Ayrıca, katı kurallar çerçevesinde icra edilen boşanma davası, sosyal bir olgu olması nedeniyle hakimin takdir yetkisinin çok geniş olduğu bir dava türüdür. Hakimin takdir yetkisini, ancak eldeki deliller ve bunların sunulma şekliyle daraltabilirsiniz. Nihayetinde hakimler de yasalara ve bu çerçevedeki delillere göre karar veren karar merciidir.

 

YASALARIMIZ KADINA POZİTİF AYRIMCILIK TANIR

Boşanma kavramı, artık tek bir avukatın takip edebileceği bir dava türü olmaktan çıkmak üzere. Medeni hukuk alanında sürekli bir şeylerin değişmesi, Anayasa ve kanun yapma organı olan TBMM dışında aileden sorumlu bakanlık çalışmaları nedeni eli kanun hükmünde kararname, yönerge ve genelgeler ile genişleyen bir kavramdır. Bu nedenle bir takım şeklinde çalışan hukuk bürolarının beklenti konusunda daha efektif davranacaklarını düşünebilirsiniz.

Boşanma konuları çok geniş bir kavramdır. Hayatın içinde olmayı gerektirir. Teknolojiyi, sosyal yaşamı, kanunların yayın mecralarını, en önemlisi sizin davanızı ve dolaylı bir şekilde dava süresince sizin davranışlarınızı takip eden ve bu konuda belirli periyotlar ile sizinle iletişime geçen bir avukattır.

Öte yandan, boşanma davalarında yasa uygulayıcılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın genelge ve yönergeleri ile kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmakta ve bunu dile getirmekten çekinmemektedir. Bu nedenle, geçmişte erkekler boşanma sebebiyle kadınları zor durumda bırakırken, son dönemde yukarıdaki sebepler nedeniyle erkekler için adaletin tam tecelli etmemesi mümkün olabilmektedir.

Bir toplumu korumanın yolunun kadını korumaktan geçeceğine inanan bir yasa ve gelenek bütününe sahip olmamız, erkeklerin zaman zaman haksızlığa uğramasına zemin hazırlayabilir. Ancak, uygulamadaki bu aksaklıklar kadınların korunmaya ihtiyacının inkar edilmesi anlamına gelmemektedir.

İnsan, doğası gereği maksimum fayda sağlama ve minimum zarar etme güdüsüne sahiptir. Ancak, boşanma sonucunda her iki taraf için de kayıplar vardır. “Kayıpsız ayrıldım” diyen bir kişinin olması mantık ve hukuk dışıdır.

Bu arada, eşlerin mahkemede kendilerini ifade ederken veya savunurken düştüğü yanılgılar nedeniyle, dava ile ilgili beklentiler ve sonuç uyuşmayabilir. Beklenti doğrultusunda sonuçlanmayan boşanma davası, genellikle kişinin kendisi sebebiyle veya kendi yönlendirmesiyle oluşan vekil hatalarından kaynaklanmaktadır.

Boşanma davasının tarafı olan erkek ve kadının olayları aktarırken söyledikleri veya unuttukları konular, hukuki karşılıklarının önemine göre davanın seyrini ve sonucunu değiştirebilir. Bu zaman zaman nafaka belirlenmesinde yapılacak basit bir hata olabilirken, bazen de daha 18 aylık çocuğunun velayetini kaybeden bir annenin içine düştüğü durum gibi son derece yıkıcı da olabilir.

 

EVLİLİK ÖNCESİ VE BOŞANMA DAVALARINDA UZMANLIK

Kemal Kaya Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimiz, Aile ve Aileyi ilgilendiren tüm uyuşmazlıkların çözümünü kapsar. Bu hizmetleri evlilik öncesi ve evlilik sonrası uyuşmazlıklar olarak ayırabiliriz veya aşağıdaki gibi ana başlıklar halinde sıralayabiliriz;

Evlilik Anlaşmaları

Aile ve Soy bağı Konuları

Boşanma Davaları

Anlaşmalı Boşanma Davaları

Çekişmeli Boşanma Davaları (Özel uzmanlık ve süreç yönetimi hizmetleri)

Mal rejimi Uyuşmazlıkları

Nafaka Davaları

Velayet Davaları

 

YABANCI EVLİLİĞİ İLE TANIMA VE TENFİZDE TECRÜBE

Hukuk Ofisimiz, yabancılarla yapılan evliliklerde yabancı eşin evlilikle elde edeceği hakların takibi ve gündeme gelmesi konusunda uzman avukatlardan oluşur. Yine yabancıyla evliliklerde, evliliğin sonlanmasıyla kaybedilen hakların süreç takip hizmetleri için ekip çalışması yapabiliyoruz. Kaya Hukuk Ofisi olarak, bu alanda uzmanlığını kanıtlamış en az bir avukatı sürekli istihdam ediyoruz.

Yabancı ülke mahkemelerinin verdiği boşanma kararı sadece davanın açılan ülkede geçerli olur. Bu karar, Türkiye’de tanıma ve tenfiz sürecinden geçirilmeden Türk nüfus kayıtlarına işlenmez ve yurtdışında boşanmış kişiler Türk hukuku karşısında hala evli sayılır. Bu durum; Miras davaları, mal paylaşımı, yeniden evlenme gibi birçok konuda sıkıntı yaşanmasına neden olabilir.

 

Yabancı ülke mahkemelerince verilmiş boşanma kararının Türk nüfusuna işlenebilmesi için Türkiye’de tanıma veya tenfiz davası açılması ve sonuçlandırılması gerekir. Hukuk Ofisimiz, tecrübeli ekibiyle uzun yıllardır bu alanda da başarıyla hizmet vermektedir.