Boşanma Avukatı ve Boşanma Avukatının Görevleri

Boşanma Avukatı Kemal Kaya

Boşanma Avukatı kavram olarak bir uzmanlık alanı ile birlikte ilgi alanını temsil eder. Avukat bir meslek grubunu temsil eden kavramın ismidir. Doktorluk gibidir. Nasıl doktorlar arasında uzmanlık alanları konusunda standart eğitimlerine ek olarak bir sınav sonrasında uzmanlık alanı belirlenir.

Avukatlarda bu avukatın kendisini ifade ederken kullandığı bir temsili etikettir. Avukat;  “boşanma avukatı” ifadesi ile ilgi ve uzmanlık alanına işaret eder. Ayrıca bir eğitim ve sınav ile uzmanlık alanları belirlenmez.

 

boşanma avukatı telefonboşanma avukatı WhatsApp

Kemal Kaya ve Hukuk ekibinin özel ilgi alanları ve özel uzmanlık alanlarından biriside Boşanma davası konularıdır. Bu konuda 20 yıl üzerinde bir uygulama deneyimi ile öncelikle arabuluculuk konularını ve sonrasında da mağduriyetlerin ortadan kaldırılması konularında özel bir ilgi ve çaba sarf eden anlayışa sahiptir.

Sorularınız ve detaylı bilgilendirme talepleriniz ile diğer her konuda, Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bize aşağıdaki görsellere tıklayarak, mobil cihazınız üzerinden doğrudan WhatsApp, Sms veya Sesli Arama (Telefon araması) yoluyla ulaşabilirsiniz. Dilerseniz 05324426233 numaralı telefonumuza da ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanında, bize info@kemalkaya.av.tr e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz.

 

Boşanma Avukatı Kavramı

Tüm toplumlarda ilk insandan bu güne kadar geçen zaman içinde aile kavramı ile birlikte kullanım bulan kavramlardan birisidir boşanma kavramı. Boşanma kadın ve erkeğin birlikte isteyerek ve ortak karar alarak başlattıkları birlikteliklerini; her iki tarafın yada sadece tek tarafın isteği ile sonlandırma girişimi ve çabasıdır. Boşanma davası olmadan boşanma avukatı da olamaz. https://www.youtube.com/watch?v=xPta37Uf8mo&t=2s

Yeni Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyet Kurulması ile hayata geçen eski Türk medeni kanunu kadın ve erkeğin birlikteliklerinin hukuki yönlerini ve boşanma davasının tarafını teşkil eden erkek ve kadının yani karı ve kocanın birbirlerine karşı hukuki sorumluluklarının korunmasına yönelik son derece gelişmiş bir hukuk sistemidir. Yeni Türk Medeni Kanunu ile küçük değişikliklerin hayata geçirilmesi ile yaşamın gelişen yönlerinin de kanun kapsamına alınmasını sağlamıştır.

Boşanma Avukatı. Uzman boşanma avukatı.

Boşanma Avukatı kavram olarak bir uzmanlık alanı ile birlikte ilgi alanını temsil eder.

Boşanma Eylem Olarak Nedir?

Boşanma eylem olarak bir birlikteliğin sonlandırılması sürecidir. Birliktelik süresince var olan kazanımların ayrılması işlemi bu kavramın içindedir. Mal ayrılığı, nafaka, velayet isimleri herkes tarafından bilinmektedir. Bu yapısı nedeni ile boşanma; gerçekleşmesi beklenen bir somut isteği de beraberinde taşır. Biz buna kısaca “beklenti” genel adlandırması ile ifade edeceğiz. Beklenti kelimesi bünyesinde “belirsizlik” kavramını da barındırır.

Bu belirsizlik belirli koşulların yerine getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir Beklentiler değişim gösterebilir ve değişebilir. Boşanma avukatı Kemal Kaya boşanma davalarında tüm süreçleri boşanmanın gerçekleşmesi üzerine yada boşanma sonucunda mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile müvekkillerinin beklentileri üzerine planlar. Sitemizde her makalemizde açıkladığımız olayı ispat eden bir Yargıtay kararı mevcuttur.

Resmi Gazete’de yayınlanmış bu kararlardan da göreceğiniz üzere bu siteyi hazırlarken tespit ettiğimiz yüzlerce taraf ve taraf vekili hataları nedeni ile beklentilerin dışında sonuçlanan somut olay mevcuttur. https://www.youtube.com/watch?v=iMK9MOyxujo

Beklentilerin dışında sonuçlanan boşanma davaları

Bu neden kaynaklanır? Açıklamamız tamamıyla gözlem ve yoruma dayanmaktadır. Fakat bu, şu sonucu değiştirmez: Tarafların ve taraf vekillerinin hataları nedeni ile beklentilerin dışında sonuçlanan on binlerce “boşanma davası” bulunması gerçeğini değiştirmez. Her hukukçunun detay ve sürekli güncellenen bilgileri takip etmesi düşünülemez. Gerçek de zaten bu yönde değildir. Boşanma sürelerini kısaltma amacı ile prosedürel bir takip gerektiren dava türü haline gelmesi. Takibin tek kişi için bile çok zor bir hale geldiği en deneyimli boşanma avukatları tarafından da ifade edilmektedir. Medeni Kanunlar Konusunda detay bilgi takip edilmesi gereken bir kavramdır. İçtihatlar ile Düzenli güncellenen ve günümüze uyarlanan tek Hukuk sistemidir. (Resmi Gazete ilanı ile)

Boşanma Süreçlerinde Boşanma Avukatı

Sosyal bir olgu olan Boşanma Davası belirli kuralların olduğu ve bu kuralların zorunlu icra edildiği bir yerdir. Boşanma istemine konu olan boşanma sebebine özgü farklı kanunlar, kurallar ve prosedürler mevcuttur. Hatalar genelde bu kanun kuralların icra edilememesi noktasında meydana gelir. Toplum tarafından yuva yıkan kişi konumuna düşmek düşüncesini taşıyan ve bu konuya ilgisiz kalan hukuk adamı mevcuttur. https://www.youtube.com/watch?v=FN0JQoFyuc8&t=6s

Çeşitlerine Göre Uzman  Avukatın Önemi

Sosyal bir olgu olan Boşanma Davası belirli kuralların olduğu ve bu kuralların zorunlu icra edildiği bir yerdir. Boşanma istemine konu olan boşanma sebebine özgü farklı kanunlar, kurallar ve prosedürler mevcuttur. Hatalar genelde bu kanun kuralların icra edilememesi noktasında meydana gelir. Toplum tarafından yuva yıkan kişi konumuna düşmek düşüncesini taşıyan ve bu konuya ilgisiz kalan hukuk adamı mevcuttur. https://www.youtube.com/watch?v=FN0JQoFyuc8&t=6s

Boşanma Avukatı Tarafından Boşanma Sürecinin Yönetimi

Süreç yönetiminde müvekkilin elde etmek istediği sonuç üzerine yol haritasını çıkartır. Bazen günlerce sürebilecek müvekkil toplantıları ile kendi ifademiz ile “Derin analiz” neticesinde boşanma davasının seyri ve sonuçları üzerine değerlendirme yapar. Boşanma davaları bir spor karşılaşması gibi farklı sonuçların elde edilebileceği bir dava türü olmasının tek sebebinin bu süreçlerin iyi yönetilememesi olduğu düşüncesine sahip olan ve bu konuda 20 yılı geçen deneyimleri ile süreç ve sonuçlar üzerinde yanılma payı oldukça düşük olan öngörüleri mevcuttur. Bu nedenle vekili oldukları müvekkilin beklentisine göre davanın süreçlerini ve seyri üzerinde belirledikleri yol haritası planlaması bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Boşanma davaları avukat için diğer davalara göre daha zahmetlidir. Örneğin bir ceza davasında karar duruşmasına kadar (tahmini en erken 18 ay) boşanmaya göre son derece az bir eylem yapmadan son duruşmada savunma hakkı çerçevesinde tek duruşmada istenilen sonuca ulaşabilirsiniz. Ama boşanma davası her duruşmasına hazırlanılması gereken bir dava türüdür. Buna karşılık sonucunda hapis cezası gibi bir olay olmadığı için avukatlık ücretleri daha düşüktür. Bu nedenle avukat bu konuya ilgisiz olabilir. Yeteri kadar tecrübesi olmayabilir.

Deneyim anahtar kelimedir. Fark yaratır.  Boşanma davası takip süreçlerini organize edebilecek ekibi, ofisi, personeli olmayabilir. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalardır. Tüm bu ve buna benzer birçok nokta neticesinde seçeceğiniz boşanma avukatında aramanız gereken kritik noktalar.

Boşanma Davalarında Hakimin takdir hakkı eldeki deliller

Boşanma davası katı kurallı icra edilen ve sosyal bir olgu olması nedeni ile hakim takdir hakkı çok geniş olan bir dava türüdür.  Hukuk muhakemeleri usul kanunu kuralları ve boşanma sebebini dayandırdığınız dava türünün kendi özel kuralları çerçevesinde devam eden bir süreçtir.

Hakimin takdir hakkı eldeki deliller ve bunları sunma şekliniz ile kapsamı daraltılabilir. Hakimlerde yasalara göre karar veren karar noktasıdır. Yasaların üzerinde değildir. Hukuk işletilmesi ve yürütülmesi işleminin son noktası olarak takdir hakkını kullanmasına rağmen kendileri de denetlendiği için delillere rağmen takdir hakkını taraflı kullanamaz. Taraflar için ise boşanma; sadece boşanma beraberinde gelen özgür yaşam anlamına gelmez farklı beklentileri içinde barındırır. Önemli olan sonucun; beklentilerinize ne kadar uygun olup olmadığıdır. Unutmayın;

  • Boşanma davalarında hatalar bir zincir gibidir.
  • Sizin ilk görüşmenizden başlayarak sonuca kadar devam eden zincirin her bir halkası beklentinize uygun yönetilmelidir.
  • Beklentinizi de hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğini bilerek beklentinizi yükseltmeyin.
  • Size daha iyi sonuç vaat edilmesi bu sonucu elde edeceğiniz anlamına gelmez.
  • Her zaman bir zamanlar eşiniz olan diğer bireyin de haklarını en iyi şekilde temsil edebileceğini unutmayın. Bu onunda sizin olduğu kadar anayasal hakkıdır.

Uzman Boşanma Avukatı Nedir?

Uzman Boşanma Avukatı” Normal bir avukat değildir. İş disiplini olan, takip gerektiren bir konu olan boşanma üzerine uzmanlaşmış gerektiğinde sizi arama saatlerini “Sizi şu saate kadar arama izni rica ediyorum” şeklinde kendisini ifade eden bir avukattır. Günümüzde ve yakın bir gelecekte tüm avukatların tıpkı doktorlar gibi uzmanlık alanlarının olacağı ve  Boşanma Avukatı terimi yerine boşanma süreçleri danışmanlığı altında değerlendirileceğini düşünüyoruz.

Günümüzde boşanma artık tek bir avukatın takip edebileceği bir dava türü olmaktan çıkmak üzere. Bu medeni hukuk alanında sürekli bir şeylerin değişmesi ve Anayasa ve yasa çıkarma organı olan TBMM dışında aileden sorumlu bakanlık çalışmaları nedeni eli kanun hükmünde kararname, yönerge ve genelgeler ile genişleyen bir kavramdır. Bu nedenle bir takım şeklinde çalışan hukuk bürolarının beklenti konusunda daha efektif davranacaklarını düşünebilirsiniz.

Boşanma konuları çok geniş bir kavramdır. Hayatın içinde olmayı gerektirir. Teknolojiyi, sosyal yaşamı, kanunların yayın mecralarını, en önemlisi sizin davanızı ve dolaylı bir şekilde dava süresince sizin davranışlarınızı takip eden ve bu konuda belirli periyotlar ile sizinle iletişime geçen bir avukattır. En önemlisi “siz” siniz. Sizin beklentileriniz. Sizin geleceğiniz. Sizin çocuklarınız. Sizin Paranız. Sizin zamanınız. Bu konuların farkında olmak, kolay fark edilecek bir noktadır. Farkındalık seviyenizi arttırın. En ufak şüphe de bunu hafife almayın.

Avukat Kemal Kaya Hukuk Bürosu

Hukuk büromuzun hizmetleri arasında aile ve aileyi ilgilendiren tüm uyuşmazlıklar ile ilgili olarak bir çözüm noktası hizmet bütünü vardır denilebilir. Bu Hizmetler içerisinde evlilik öncesi ve evlilik sonrası uyuşmazlıklar olarak ayırabiliriz.

Ana başlıklar olarak sayılabilir. Kemal Kaya Hukuk Ofisi vermiş olduğu hizmetlere ek olarak; Yabancılar ile yapılan evliliklerde Yabancı eşin Evlilik nedeni ile elde edeceği hakların takibi ve güdeme gelmesi yanında evliliğin sonlanması ile kaybedilen hakların süreç takip hizmetleri için ayırca bir ekip çalışması yapabilmektedir. Kaya Hukuk Ofisi kendi bünyesinde bu alanda uzmanlığını kanıtlamış en az bir avukatı sürekli istihdam etmektedir. Tüm Sorularınızı Cevaplıyoruz. Lütfen sorularınızı sorabilir ve cevabını alabilirsiniz. Sorunuzu sorunuz.

Sorularınız ve detaylı bilgilendirme talepleriniz ile diğer her konuda, Hukuk Büromuzu arayabilirsiniz. Bize aşağıdaki görsellere tıklayarak, mobil cihazınız üzerinden doğrudan WhatsApp, sms veya Sesli Arama (Telefon araması) yoluyla ulaşabilirsiniz. Dilerseniz 05324426233 numaralı telefonumuza da ulaşabilirsiniz. Tüm bunların yanında, bize info@kemalkaya.av.tr e-posta adresinden de ulaşabilirsiniz.

boşanma avukatı telefonboşanma avukatı WhatsApp

boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
mecidiyeköy boşanma avukatı
harbiye boşanma avukatı
nişantaşı boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
esenler boşanma avukatı
beyoğlu boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kartal boşanma avukatı
maltepe boşanma avukatı
küçükçekmece boşanma avukatı
avcılar boşanma avukatı
esenyurt boşanma avukatı
gaziosmanpaşa boşanma avukatı
gop boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
bağcılar boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
bahçelievler boşanma avukatı
zeytinburnu boşanma avukatı
sultangazi boşanma avukatı
sarıyer boşanma avukatı
fatih boşanma avukatı
güngören boşanma avukatı
bayrampaşa boşanma avukatı
maslak boşanma avukatı

25 Yorumlar

  1. TÜLİN

    SLM KEMAL BY BEN EŞİMDEN BOSANALI 3 SENE OLDU BİR KIZ BİR OGLUM VAR FAKAT HİÇ BİŞEKİLDE BANA GÖSTERMİYO BEN COCUKLARIMI GÖRMEK İSTİYORUM NE YAPABİLİRİM OGLUM 11 YAŞINDA BENİ GÖRMEK İSTEFİGİ ZAMAN COCUGA ŞİDDET UYGULUYO NE YAPABİLİRİM

    Yanıtla
    • Boşanma Avukatı

      Sayın Tülin hanım;
      3 yıl önce boşandığınızı söylüyorsunuz. Ancak bu süre Boşanma kararının kesinleştiği konusunda bize bir fikir vermiyor.
      Yerel mahkemenin boşanma kararının kesinleşmesi Yargıtay ve karar düzeltme süreçlerinin 2016 yılından sonra kısmen biraz uzamasından dolayı henüz devam ediyor olabilir. Bu tüm yol haritasını değiştirir.
      Boşanma kararının kesinleşmemesi durumunda (siz hala kağıt üzerinde evli durumda olursunuz) eşinize ceza davası bile açabilirsiniz. Tüm hukuk mücadelesinin seyri değişir.
      Bu nedenle biz boşanma kararının kesinleştiğini kabul ederek size bir cevap yazıyoruz. Olabildiğince sade ve hukuksal ifadelerden kaçınarak yazıyoruz.
      Eşinizin size çocukları göstermemesi velayetin el değiştirmesine sebep olur. Yani velayet sahibi diğer eşe çocuklar ile ilişki kurmasını engellerse velayet o ebeveynden alınır. Bunun ispatı gerekir. İspatı dahilinde velayetin el değiştirmesi davası açılabilir.
      11 yaşındaki çocuğunuza şiddet uygulandığını söylüyorsunuz. Bu ispatlandığında eşinize ceza davası açılabileceği gibi velayetin size geçmesini sağlayan en önemli ana konulardan biridir.

      Bu nedenle henüz bizim bilmediğimiz detaylar olabilir. Ücretsiz danışmanlık hizmetlerimizden faydanalabilirsiniz. 0212 805 0212 randevu alabilirsiniz.

      Yanıtla
  2. Adem

    Merhabalar, alman mahkemelerinde verilen boşanma sonucu kadın eski kocasının soyadını devam ettirmektedir. (Tutanakta soyadıyla ilgili bir hüküm olmamasına rağmen). Türk mahkemesi Tanıma davasının sonucunda; soyadı, almanyadaki gibi yine eski kocasının soyadıyla mı devam eder yoksa kızlık soyadına mı döner? Kızlık soyadına dönmemesi için, Tanıma davası sırasında soyadıyla ilgili bu talep belirtilmeli midir?
    Teşekkürler

    Yanıtla
  3. zeynepgül

    kemal bey, boşanma davası sürerken nafaka için eşimin mal tespiti araştırmasının yapılması ne kadar zaman almakta? ilginize..

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Bu bulunduğunuz bölgeye göre 15 gün ile 30 gün arası karakol çalışması süresi ve mahkeme talebinin karakola gidip gelmesi için gereken posta süresi olarak maksimum 45 gün minimum da 30 gün olarak düşünebilirsiniz.

      Yanıtla
  4. yeliz

    kemal bey, neredeyse 1 yıla geliyor ancak hala nafaka ile ilgili bir karar çıkmadı. ne kadar sürüyor acaba bu süreç?

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Yeliz hanım nafaka talebiniz red edilmedi ise evrak üzerinden alına bir karardır. Nafaka ile ilgili karar çıkmıştır. Size de tebliğ edilmiştir. Nafaka yükümlüsüne de bu bildirilmiştir. Nafaka yükümlüsü ödemeleri yapmıyor ise bu konuda icra işlemlerini başlatabilirsiniz.
      Nafaka Konusunda başvuru adli tatilde bile görülmek zorundadır.
      Nafaka ile ilgili başvuru bekletilemez. Hemen cevaplanmalıdır.
      Nafaka Kural olarak istemin yapıldığı tarihten itibaren verilir.
      Bunlar nafaka ile ilgili hükümlerdir. Yani aile mahkemesine yaptığınız nafaka talebiniz en fazla 10-15 gün içinde sonuçlanır. İstanbul’da genelde aynı gün sonuç alabildiğimiz başvurularımız mevcuttur.

      Yanıtla
  5. naim

    Kemal bey, boşanma davasında dilekçe kaç aşamalı oluyor?(yani kaç kere yazılması gerekiyor? duruşmaya ne zaman karar verilmekte?) ve hangi aşamada nafakaya karar verilmekte?

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Boşanma davalarında bir dilekçe sınırı mevcut değildir.

      karar duruşması; hakimin her iki tarafın tanık beyanlarına verdikleri dilekçe ve bunların varsa cevaplarının tamamlanması akabinde karar verir.

      nafaka mahkemenin başvuru tarihinden itibaren başvuru dilekçesi içerisinde mevcut ise tedbir nafakası ismi ile başlatılır. Karar kesinleştikten sonra ise ismi değişir. İştirak nafakası yada yoksulluk nafakası isimlerini alır.
      İştirak nafakası : çocuklarınızın geçimi için velayet sahibi erkek yada kadın velayet kendisine verilmeyen erkek yada kadın tarafından gücü nisbetince ödenen nafakadır.

      Yoksulluk nafakası: Boşanma kesinleşmesi sonrasında boşanma neticesinde yoksulluğa düşecek olan eşe (kadın yada erkek) ödenen. Yoksulluğa düşmeyecek olan eşin (erkek yada kadın) gücü nispetince ödediği nafaka türüdür.

      Her iki nafakayı da kadın erkeğe ödeyebileceği gibi her iki nafakayı da erkek kadına ödeyebilir.

      nafakanın itiraz yolu açıktır. Arttırma talebinde bulunulabilir.

      Yanıtla
  6. P.Dağ

    İyi akşamlar.Ben arkadaşım adına soru sormak istiyorum. Bundan 5 yıl önce arkadaşım eşini dini olarak tüm aile önünde boşamış.Sebep ise eşin hakaret boyutuna ulaşacak şekilde aile karşısında kendisini küçük düşürmesi. Bu 5 yıl içinde çocuk küçük olduğu için babasını tanıması, ahlaken sağlam yetiştirmek için resmi olarak boşanmayıp bekledi. Bu süre içinde herkes birlikte olmadıklarını biliyor. sürekli Nöbete kalıyor.bundan 1 yıl önce dini olarak bir bayanla evleniyor ve bunu resmi nikahlı eşi öğrenip olay çıkarıyor. Bu süre içerisinde sürekli kavga ve hakaretler bitmiyor. Şimdi karşı taraf boşanmak istemiyor ama arkadaşım 5 yıl önce bitirdiği için resmi olarakta bitirmek istiyor. Dava açınca suçlu sayılır mı? şahitleri de var. Nasıl bir süreç izler ve boşanma ne kadar sürer? Şimdiden teşekkürler.

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Sayın P. Hanım;
      göndermiş olduğunuz mesajı okudum. Arkadaşınızın yani eşi ile arasında olan dini nikahı 5 yıl önce boşayarak resmi nikahı devam ettiren ve 5 yıl boyunca evliliğin tüm sorumluluklarını üzerinde taşıyan ve dini nikahını ortadan kaldırarak 5 yıl sonra bir başka bayanla – resmi olarak evli olmasına rağmen – yine dini nikah ile evlenen ERKEK bireyin içinde bulunduğu Hukuki durum ve resmi nikahlı bu erkek bireyin henüz boşanmadığı resmi zevcesi olan KADIN ın uzman bir avukat ile hukuken bu erkeğe neler yapabileceğini öğrenmek istiyorsunuz.
      Ben yukarıdaki yazdıklarınızdan anladığım durumları, arkadaşınız, onun halen resmi nikahlı eşi olan kadın, ikinci kadın durumundaki arkadaşınızın ikinci dini nikahlı evliliği, çocuğun durumu gibi Noktaları da içeren bir cevabı hazırladım.
      Ancak; her boşanma davasının farklı bir dava olması nedeni ile burada verilen cevaplar sadece sizin bize yazmış olduğunuz kadarı ile sınırlı olduğunu hatırlatmak isterim. Verilen cevabı değerlendirirken bunu dikkate almanızı önemle rica ederim. Bu nedenle verilen cevabın durumu yazılanlara göre izah edecek fakat hukuken verilen tavsiyelerimizin sosyal olarak farklı düşüncelere sahip olanları bağlamayacağı açıktır. Hukuk dışında bir cevap vermemiz ise bizden beklenemez.

      Öncelikle Türk Hukuk Sistemi bireylerin ortak irade ile devletin resmi memurları önünde yapmış olduğu evlilik dışındaki her türlü birlikteliği EVLİLİK dışı ilişki olarak kabul eder. Bu nedenle ERKEK sosyal anlamda yapmış olduğu hareketlerin kendisi için ne kadar mantıklı olduğu sadece kendisini ilgilendirir. Hukuk sistemi bu erkeğin evlilik dışı ilişkisi olduğu kabulunu yapacaktır. Türk ceza kanununa göre Zina yani evlilik dışı ilişki Karşılığı Suç olan bir durum değildir. Ancak Kuvvetli bir boşanma sebebidir. Bu nedenle; Eş olan (ilk eş yani resmi nikahlı olan eş) bireyin bu durumu ispatlaması halinde ZİNA SEBEBİ ile bir karşı dava açarak hem bu erkeğe hemde ikinci kadına yönelik tazminat talepleri hukuken zemin bulur ve bu tazminatları alır.
      Fakat bunu akıl etmesi, ifade etmesi, ispatlaması ve tazminat talebinde bulunması neticesinde elde edebilir. Hukuken kendisine isnat edilen tüm kusurlar karşısında bu erkeğin zina kusuru her zaman daha yukarıdadır. Bu nedenle tazminat ödeyecek olan kişi erkektir. Zina Mutlak Boşanma Sebebidir. Erkeğin ilk eşine isnat edeceği kusurları biz bilmiyoruz ama yazılanlara göre Hakaret Ve aşağılama Zina yanında daha alt kusurlardır. Nisbi boşanma sebeplerinden olan evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile boşanma davasının konusu olabilir ve erkek bu durumu yani hakareti ispatlaması durumunda bile bunun kendisini ne kadar etkilediği ile ilgili de önce iddia sonra ispat etmesi gerekir.

      Eğer siz; Hukuken zina yapan Erkeğin arkadaşı iseniz kendisine çok iyi bir avukat bulmasını tavsiye edin. Eğer siz birinci veya ikinci kadının arkadaşı iseniz (muhtemel arkadaşınız hakkında fikir yürütemiyorum yazılanlardan Erkeğin arkadaşı konumundasınız ayrıca bu bizi ilgilendirmiyor) birinci kadına uzman bir avukat yardımı ile bu erkeğe yöneltilecek her türlü suçlamanın ispatlanması durumunda; Zina ispatlanırsa yüklü maddi tazminat ve yüklü manevi tazminat alabilmesinin mümkün olduğunu söyleyin. Eğer ikinci kadının arkadaşı iseniz, Bu davalar sonuçlanıncaya kadar ikinci kadın olarak yaşamasının kendisine yöneltilecek suçlamalar nedeni ile sosyal ve ekonomik açıdan zor durumda kalabileceği bilgisini verin.

      Süreç Nasıl işler?
      Her boşanma davası aynı kanun maddelerine dayandırılan sebeplere sahip olsa bile birbirinden farklı davalardır.
      Bu nedenle

    • Tarafların kendilerini nasıl ifade ettikleri,
    • olayları nasıl ifade ettikleri (yazılı yargılama usulu geçerli olması nedeni ile dilekçelerinde nasıl ifade ettikleri),
    • Olaylara ait tanıkların olayları nasıl ifade ettikleri,
    • Eldeki deliller,
    • Bu delillerin hukuki geçerliliği,
    • Davanın karar noktasındaki Hakimin olayları yorumlama kapasitesi,
    • Ve henüz dava açılmadığı için son bir yıl içerisinde değişen medeni kanunları taraf vekili olan avukatların ve davayı yöneten hakimin ne kadar bildiği,
    • gibi bir çok değişkene bağlıdır. bu nedenle süreç ÇEKİŞMELİ BOŞANMA DAVASI olması nedeni ile en az 1 yıl sürecek olan bir dava türüdür. Çekişmeli olacağı yorumunu sizin karşı taraf boşanmak istemiyor cümlenize dayanarak söylüyorum.

      Tüm sorularınızı yanıtladığımı düşünüyorum. Ek sorularınız olursa iletişim sayfamızdaki formu eksiksiz doldurmanızı rica ederim.

      Yanıtla
  7. derya

    iyi günler avukat bey ben 22 yaşındayım ve yaklaşık 4 senedir evliyim 2 kızım var eşimle boşanıyoruz cocuklar bende kalacak ve ben dul maaşı ala bilir miyim eşimden de nafaka istedim bana yardımcı ola bilir misiniz bu konuda

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Derya Hanım;
      Boşanma Mağdurları Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği Olarak iki çocuğunuz nedeni ile Size yardımcı olmak isteriz. Fakat biz iki yıllık bir oluşum olmamız nedeni ile şu anda sadece istanbul il sınırları içerisinde fayda sağlayabiliyoruz. Eğer istanbul il sınırları içerisinde iseniz bizimle iletişime geçin.

      İstanbul ilinde ikamet etmiyor iseniz sizin sorunuza cevap vermek isterim. Eşinizle boşandığınız ve nafaka istediğinizi söylüyor ve dul maaşı alıp alamayacağınızı soruyorsunuz.
      Öncelikle boşanma sonrasında reşit olmayan çocuklar için çocuklara bakmayan tarafın çocuklara bakan tarafa boşanma davası sonucu kesinleşinceye kadar tedbir nafakası ismi altında nafaka öder ve boşanma davası kararı kesinleştikten sonra iştirak nafakası öder. Çocuklar için durum böyledir. Fakat bunun olabilmesi için bile Nafaka Talebinde bulunulması gerekir. Kural olarak da talep ile birlikte nafaka yükümlülüğü başlar.
      Boşanma sonucunda eşlerin durumu nasıl yapılandırılır. Kural olarak çalışan eş için nafaka ödenmez. Çalışabilecek durumda olmasına rağmen mazeretsiz olarak çalışmayan eşe nafaka ödenmez. Ama sizin durumunuzda (4 yıl içerisinde ilk çocuğunuzun evlilik tarihinden bir yıl sonra ve ikinci çocuğunuzun da ilk çocuğunuzun olmasından bir yıl sonra olduğu tahmini ve kabulu ile 3 ve 2 yaşına iki kızınız olduğunu tahmin ediyorum siz bu konuda bir bilgi vermemişsiniz.) çalışmama mazeretiniz mevcuttur. Bu nedenle her iki çocuğun da 3 yaşını bitirip kreşe gidebilecek duruma geleceği tarihe kadar yoksulluk nafakası alabilirsiniz. Çalışmaya başlayarak bu durumu bildirmemeniz durumunda çalıştığınız dönemde ödenen bütün nafakaları sizden talep edebilirler ve bu bazı durumlar gerçekleşir ise bunu geriye ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu nedenle aile mahkemesine şahsen müracat ederek çalışmaya başladığınızın tebliğini sizin yapmanızda fayda var.
      Halk arasında Dul maaşı olarak tabir ettiğiniz eşe ödenen nafaka yoksulluk nafakası adını taşır. Bunu alabilmeniz için boşanma nedeni ile yoksulluğa düşeceğinizi ispat etmeniz durumunda talep edebilirsiniz. Sizin durumunuzda 22 yaşında olmanız nedeni ile bunu size hayat boyu ödemesi eşinizden beklenemez. Yeniden evlenmeseniz bile çalışabilecek durumdasınız ve küçük çocuğunuzun 3 yaşını bitirmesi durumunda hala çalışmıyor iseniz eşinizin avukatı mazeretsiz çalışmadığınız iddiası ile bu size ödenen yoksulluk nafakasının tenzilini yani iptalini isteyebilir.
      Kısaca sorunuzun cevabı bu şekildedir. Bizimle irtibata geçmeniz durumunda mağduriyetinizi azaltma konusunda size faydalı olabileceğimizi düşünüyorum.

      Yanıtla
  8. selime

    kemal bey, eşimin benden önce sahip olduğu fakat hala kirasını almakta olduğu gelirinden nafaka elde edebilir miyim?(nafaka bu şekilde yükseltilebilir mi? bide 4 yaşındaki kızımla birlikte babamlarda yaşamaktayım)

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Sayın Selime hanım;
      1- Eşimin benden önce sahip olduğu fakat hala kirasını almakta olduğu gelirinden nafaka elde edebilir miyim?
      2- Nafaka bu şekilde yükseltilebilir mi?
      Şeklinde iki belirgin sorunuz mevcut. Fakat sorunuzun bulunduğu metin içerisinde cevaplamak için ihtiyaç duyduğumuz konulara ilişkin ancak çıkarımlar üzerine yorum yapacağım. Konu özellikle nafaka ile ilgili olması nedeni ile cevaplamak istedim.
      Anladığım üzere eşinizden boşanmış ve lehinize bir nafakaya hükmedilmiş. Boşanma gerçekleşmemiş ve hükmedilen nafakanın tedbir nafakası olması ihtimalini değerlendirmiyorum.
      Bu hüküm 4 yaşındaki kızınız nedeni ile iştirak nafakası olabilir. Beraberinde size de verilen bir yoksulluk nafakası olabilir. Yani bu iki nafakadan birincisi yada her ikisi birden olabilir. Bu şu anda belirsiz ve yazdıklarınızdan anlaşılmıyor.
      Öncelikle kızınız 4 yaşında olması nedeni ile kızınız için bir iştirak nafakası verilmiş ise kızınızın ihtiyaçlarının bir bölümü için nafakaya hükmedileceği için nafaka miktarı günün koşullarında arttırılması talebinde bulunabilirsiniz. Bu eşinizin gelir kalemlerindeki artış veya eşinizin yüksek gelire sahip olması ile ilişkili değildir. Fakat yine de geliri ölçüsünde bir nafaka miktarına hükmedilmiş olması gerekir ve nafaka miktarı ihtiyaçları karşılama temel prensibi nedeni ile zenginleşmeye yol açmayacak miktarlarda ve eşitlik ilkelerine göre düzenlenir. Yaşıtları ve toplumun geneli dikkate alınarak çocuğun asgari giderleri (tahmin edilerek/hesaplanarak/bilirkişi tarafından tespit edilerek) belirlenir ve nafaka yükümlüsüne bunun uygun olan miktarı vermesi hükmedilir.
      Size verilmesi hükmedilen bir nafaka var ise bu boşanma kesinleştikten sonra yoksulluk nafakası adını alır ve sizin asgari geçim ihtiyaçlarınızı karşılama üzerine düzenlenir. Çalışan eşe nafaka ödenmemesi kuralı geçerlidir. Yani ne kadar düşük olursa olsun çalışan bir bayan iseniz size nafakaya hükmedilmez. Hükmedildi ve itiraz edilmedi ise ödeme devam eder. İtiraz edildiği anda sizin çalışmanız nedeni ile size ödenecek olan nafaka yükümlülüğü düşer.
      Size ödenen bir yoksulluk nafakası olması durumunda çalışmadığınız anlamına gelir. Bu durumda eşiniz çalışabilecek durumda olduğunuz halde çalışmadığınızı ispatlar ise nafaka arttırımı talebiniz kabul olmaz. Var olan nafakanın kesilmesi için eşinizin ayrıca bir dava açması gerekir.
      Cevap 1; Bütün bunlara dayanarak, eşinizin evlilik öncesinde sahip olduğu evin kirasını alması, yeni ev alması, gelirinin boşanma anındaki miktarının yüzlerce katına çıkması nafaka miktarını değiştirmeye etkin sebepler değildir.
      Cevap 2; Nafaka miktarının yükseltilmesi nafaka arttırım talebi ile aile mahkemesine başvuru yolu dışında yükselmez. Talep olmadan re’sen her hangi birisi sizin nafaka miktarınızı arttırmaz. Bu nedenle nafaka miktarı ancak Bulunduğunuz yerdeki aile mahkemesine Nafaka arttırım Talebi ile mümkündür. Mahkemece reşit olmayan çocuğun yaşı, cinsiyeti ve ihtiyaçları ile ilgili bir ihtiyaç miktarı belirlemesi neticesinde yeni bir nafaka miktarı belirleyebilir.
      Unutulmaması gereken bir nokta mevcuttur. Nafaka bir ihtiyaca yönelik olarak sorumlulara yüklenen bir sorumluluktur. Aslolan ihtiyaç ve bunu karşılamak zorunda olanların belirlenmesidir. Velayet sahibi olan çocuğa bakamayacak durumda ise çocuğun velayeti el değiştirir. Bu nedenle nafaka arttırımı ile ilgili yapılacak her türlü girişim makul sınırların dışına çıkması durumunda velayet sahibi olmayan nafaka yükümlüsüne eğer çocuğun velayetini de arzuluyorsa bir imkan ve fırsat meydana getirmesi muhtemeldir.

      Yanıtla
  9. reyhan

    kemal bey, 2.5 yasında bir oğlum var eşim boşanma davası açmış ve çocuğun velayetini almak istiyor hangi durumlarda çocuğun velayetini alabilir? ya da ilerde velayet davası açtığında; hakim, babanın maddi durumu daha iyi olması nedeniyle velayetini verir mi?

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Sayın reyhan hanım;
      Velayet kararını etkileyen unsurlar arasında bir çok etken vardır. Sadece anne babanın maddi durumu baskın karar noktası değildir. Çocuğun menfaati ve gelişimi konusunda ortaya konan deliller ve tanıkların anlatımları neticesinde Hakim velayet yönünde karar verir ve siz isteseniz de istemeseniz de Yargıtay Kamu düzenine ilişkin olan velayet davalarını tekrar elden geçirir ve verilen kararı kontrol eder. Bir yanlışlık olduğuna kanaat ederse velayet kararını olması gerektiği gibi düzeltir.

      Öncelikle sizden çocuğu alabilmesi için (özellikle çocuğun velayetini alabilmesi için demiyorum.) eşinizin mahkeme kararına ihtiyacı yok. Eşinizin; çocuğunuzun velayetini alabilmesi için Mahkeme kararına ihtiyacı var.
      Eşler boşanma kararı kesinleşene kadar evliliğin tüm hukuki sorumluluklarını taşırlar. Boşanma kesinleşene kadar reşit olmayan çocukların velayeti anne ve baba arasında ortak paylaşılır. Bu nedenle eşiniz çocuğunuzu almak isterse alır ve velayetin size verildiğini gösteren kesinleşmiş bir mahkeme kararına siz ihtiyaç duyarsınız.

      Sorunuza gelirsek;
      Eşinizin çocuğun velayetini istiyorsa; (çocuğunuzun cinsiyeti ne olursa olsun) eşiniz bu konuda ısrar eder ve irade gösterirse her 6 ayda bir velayet davası açabilir. Eşiniz ile aranızda büyük bir gelir farkı var ise de bu amacına ulaşabilir.
      Çocuğun velayeti ile yaşı arasında bir ilişki vardır. Şu anda 2.5 yaşında olan çocuğunuzun boşanma davanızın bittiği andaki yaşı önemlidir. Yani velayet kararının verildiği tarihte çocuğun anneye bağımlılığı yok ise çocuk babaya da verilebilir.
      Genellikle velayet hakkının nasıl kullanıldığının önemi olmadığı düşünülür. Fakat aile mahkemesi hakimleri genelde bayanlardan oluşur ve bayan hakimlerin bizim gözlemimize göre dava devam ederken velayeti elinde bulunduran tarafın tutumunu çok dikkatli değerlendirmektedir.
      Lütfen çocuğunuzu eşinize karşı bir silah olarak kullanmayın. Allah yardımcınız olsun. Esen kalın

      Yanıtla
  10. Nehir Dila

    Kemal Bey; eşimin zina yaptığını öğrendim fakat zina yaptığı bayan bir escort. Bu nedenle zina sebebine dayanan bir boşanma davası açabilirmiyim? Zina sebebi ile boşanma davasını kazanırsam ne kadar tazminat alırım. Görevim gereği istanbula gelemiyorum. Tekirdağdaki davalara da bakabiliyormusunuz?

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Nehir Hanım, eşinizin zina yaptığı kişinin mesleği önemli değildir. Zina ispat araçlarından hangisini kullanacağımız yönünde bilgi veremediğiniz için detaylı cevap veremiyorum. Aile mahremiyetine giren bu konuda sayfa üzerinden detaylı cevap vermek de açıkcası istemiyorum. Mailinize bir cevap yazmakla birlikte gerçek mail adresinizi bırakmayabileceğinizi de düşünerek buradaki yorumunuz altında da yapmanız gerekenleri sıralamak istedim.
      Öncelikle uzman bir boşanma avukatı olarak bu süreci yöneteceğini hukuk profesyonelini seçme konusunda bir tercih yapın. Zina sebebine dayalı bir boşanma davasını açmanız ve ispat edememeniz durumunda boşanma davanızın red edilmesi bir tarafa eşinizin size sonuçları maddi ve manevi tazminat ile birlikte boşanma davası açma sebebini de vermiş olursunuz. Bu nedenle düşünmeden ve iyi bir analiz yapılmadan bu sürece girmeyin.
      Diğer konu olan tekirdağdaki davalara bakıyormusunuz sorunuzun cevabı olarak EVET Çalışma Boşanma Ve İnternet Mağdurları Dayanışma ve Yardımlaşma derneği kurucusu olarak Türkiye sınırları içerisindeki her yerdeki davalara bakıyoruz. Bizim; sizin mağdur olduğunuza ikna olmamız bunun için yeterlidir. Sizin bizimle görüşmeye gelmeniz; KONU= ZİNA olması nedeni ile gerekiyor. Sizinle ne kadar telefon yada dijital haberleşme araçları ile konuşursak konuşalım Zina nedeni ile Boşanma davalarında bizim genel prensibimiz alacağımız vebal nedeni ile yüzyüze görüşmeden bu sebebe dayalı bir boşanma davası açma işlemini yapmıyor oluşumuzdur. Konu zina olması nedeni ile sizinle görüşmek üzere ofisimden başka birine görevlendirme de yapamıyorum. Bu nedenle affınızı rica ederim. Esen Kalın.

      Yanıtla
  11. Ayşe

    Merhaba, esim ve ailesinin telefon konusmalari elimde var.Ses kayitlarinda bana ve aileme hakaret söz konusu. Bu ses kayitlarinin kim tarafindan kaydedildigi ispat edilmedigi muddetce hakkimda suc teşkil eder mi? Veya ben bu kayitlari kullanarak hakaret davasi da acabilir miyim? Suan yeni dogmus bebegim var bosanmak istiyorum. Bebegin velayeti kime verilir? Her ikimiz de devlet memuruyuz.

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Sayın Ayşe hanım;
      Eşinizin ve ailesinin ses kayıtlarını delil olarak sunmanız durumunda karşı tarafın avukatı bu delile itiraz edecektir. Ancak siz kişi ve bireylerin anayasal haklarını ihlal etmeden yani habersizce bu kayıtları yapmamış iseniz yani bir mahkeme kararı ile ve savcılık emri ile devlet otoritesi tarafından verilen bir emirle bu kayıtlar elde edilmemiş ise muhtemelen bunu delil olarak kullanamazsınız. Fakat bu hakimin kanaatini etkileyecek yönde bilgiler içeriyor ise bunu kullanmanız yada kullanmamanız ancak avukatınızın insiyatifindedir. Bu konuda biz şunu yapın demeyiz. Bebeğinizin anne bakım ve şefkatine ihtiyaç duyduğu dönem olan 0-3 yaş arasında velayetin anneden alınması için çok ağır şartlar gerekmektedir. Devlet memuru olduğunuzu söylemeniz nedeni ile bu şartları taşımadığınızı bu nedenle velayetin size verileceğini düşünüyorum.

      Yanıtla
  12. feride

    kemal bey , eşimin ailesi ayrılmasını istiyor ve o da kabul edip şahit olarak ailesini koymuştur . şahitlikleri ne kadar kabul edilir acaba? ve de davada benim şahit bulunduramamam aleyhime işler mi haklıyken?

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Feride Hanım, Boşanma davalarında aile içi yaşanan durumların bilgisine sahip olan insanların anlatımlarına başvurulur. Aksi ispat edilmedikçe veya aile dışından bir tanık anlatımı ile aile içinden gelen tanıkların anlatımlarına aksi yönde bir beyan verilmediği müddetçe aile içinden olan tanıkların mahkeme huzurundaki yeminli ifadesi itibar görmektedir. Kısaca sorunuzun cevabı budur. Fakat içinde olduğunuz durumda haklı olduğunuza dair bir işaret var. Size yardımcı olabilecek bir cevap yazmak için inanın çok düşündüm. Fakat elimizdeki veriler ile bir değerlendirme yapmak inanın size fayda değil zarar getirir. Bu nedenle sizin bize daha fazla detay verebilme durumunuz mevcut ise bu konuda size yardımcı olmak isteriz. Kurumumuz değerlendirme ve danışmanlık görüşmelerinde ücret talebi olmayan bir kurumdur. Ayrıca Boşanma Mağduriyetlerini Engelleme Derneği Kurucuları olmamız nedeni ile Sizin mağduriyetiniz bizim için önemli olan noktadır.
      Bu nedenle bize mail yolu ile, telefon ile veya ofisimize teşrif ederek ziyaret etmeniz durumunuzda Size karşı açılan boşanma davası süreçlerinde içinde bulunduğunuz durumun analizini birlikte yapabileceğimizi düşünüyorum.
      Esen Kalın, Allah kolaylık versin.

      Yanıtla
  13. Seda Nida

    Kemal bey, boşanma davam var fakat evliliğimi başka ülkede yaptım. Eşim halen o ülkede ve biz 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Eşimin 3 yıldır türkiyeye girmediğini ispat edebilirim. Bende 3 yıldır yurt dışına çıkmadım. Eylemli ayrılık sebebi ile boşanma davası açabilirmiyim. Ya da nasıl bir yol izlemeliyim.

    Yanıtla
    • Kemal Kaya

      Seda hn,
      Boşanma davası açmış ve eşi farklı ülkede yaşayan tarafın en fazla dikkat edeceği husus karşı tarafa tebligat yapılmasıdır. Sonraki aşamada boşanma sebebi olarak dayanılan hususun ispatlanması gerekmektedir. Bu sebep suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, evlilik birliğinin sarsılması, terk, akıl hastalığı, zina, hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış olabilir.
      Bu sebeplerden hangisine dayanılıyor ise ona uygun deliller dosyaya sunulmalıdır. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması halinde; taraflardan birinin, bu sebeplerden herhangi birine dayanarak açtığı dava reddedilmiş ve eşler üç yıl içerisinde yeniden ortak hayat kuramamış ise evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Ve bu nedenle açılan dava mahkemece kabul edilir.
      Sizin 3 yıldır bir araya gelememe olgunuz mevcut davanın bitiminden itibaren gerçekleşmiş olmalıdır. Mevcut dava devam ederken bu 3 yıllık süre işlemeye başlamaz.
      İzleyeceğiniz yol, ya mevcut davayı ispatlayarak lehinize sonuçlandıracak ya da bunun sonlanmasından (kesinleşmesinden) itibaren 3 yıl bekleyip yeniden dava açacaksınız.

      Yanıtla

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat