Boşanma Avukatı

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Boşanma Avukatı kavram olarak bir uzmanlık alanı ile birlikte ilgi alanını temsil eder. Avukat bir meslek grubunu temsil eden kavramın ismidir. Doktorluk gibi… Nasıl doktorlar arasında uzmanlık alanları konusunda Standart eğitimlerine ek olarak bir sınav sonrasında uzmanlık alanı belirlenir. Avukatlarda bu avukatın kendisini ifade ederken kullandığı bir temsili etikettir. Avukat;  “boşanma avukatı” ifadesi ile ilgi ve uzmanlık alanına işaret eder. Ayrıca bir eğitim ve sınav ile uzmanlık alanları belirlenmez. Kemal Kaya ve Hukuk ekibinin özel ilgi alanları ve özel uzmanlık alanlarından biriside Boşanma davası konularıdır. Bu konuda 20 yıl üzerinde bir uygulama deneyimi ile öncelikle arabuluculuk konularını ve sonrasında da mağduriyetlerin ortadan kaldırılması konularında özel bir ilgi ve çaba sarfeden anlayışa sahiptir.

avukat-kemal-kayaKemal Kaya Hukuk bürosu boşanma davalarında tüm süreçleri boşanmanın gerçekleşmesi üzerine yada boşanma sonucunda mağduriyetlerin önüne geçmek amacı ile müvekkillerinin BEKLENTİ leri üzerine planlar. Süreç yönetiminde müvekkilin elde etmek istediği sonuç üzerine yol haritasını çıkartır. Bazen günlerce sürebilecek müvekkil toplantıları ile kendi ifademiz ile “Derin analiz” neticesinde boşanma davasının seyri ve sonuçları üzerine değerlendirme yapar. Boşanma davaları bir spor karşılaşması gibi farklı sonuçların elde edilebileceği bir dava türü olmasının tek sebebinin bu süreçlerin iyi yönetilememesi olduğu düşüncesine sahip olan ve bu konuda 20 yılı geçen deneyimleri ile süreç ve sonuçlar üzerinde yanılma payı oldukça düşük olan öngörüleri mevcuttur. Bu nedenle vekili oldukları müvekkilin beklentisine göre davanın süreçlerini ve seyri üzerinde belirledikleri yol haritası planlaması bir ekip tarafından yapılmaktadır.

Boşanma davalarının süreçleri üzerinde standart bir süre yoktur. Her davanın farklı bir dava olması nedeni ile önemli ola müvekkil beklentileridir. Bir kaç gün içerisinde netice alınabildiği gibi bir kaç yıl içinde netice alınmaması durumları da tamamen müvekkil beklentisi ile ilgilidir.

Boşanma avukatı olarak Kemal Kaya Hukuk Ekibi boşanma davası süreleri üzerinde yasalar ile sınırlı olmasına rağmen süreler üzerinde etkin belirlemeler yapabilmekte ve dava öncesinde müvekkillerini bilgilendirmektedir. En önemli konunun Toplumun bireyi olan aile üyesi  eşin mağduriyetinin engellenmesidir. Hakların savunulması ve Hukuk eli ile hakların talep edilerek elde edilmesi yönündeki anlayışımızı destekleyen en önemli somut veriler ise şunlardır.

Kemal Kaya; İstanbul Barosu Arabuluculuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Üyeler Arasındadır.

Kemal Kaya; Çalışma Boşanma ve İnternet Mağdurları yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Buradan görüleceği üzere Kemal Kaya için en önemli değerin çözüm bulmak ve mağduriyetleri sonlandırmak olduğu görülebilir. Bu derneklerin kurucuları arasında olması mağduriyete karşı özel bir ilgi ve hassasiyetinin olduğunu göstermektedir.

Bu anlayış nedeni ile Boşanma Avukatı olarak Kemal Kaya ve Hukuk ekibinin özel uzmanlık alanları arasında Boşanma Davaları olduğu çok rahatlıkla söylenebilir.

Tüm toplumlarda ilk insandan bu güne kadar geçen zaman içinde aile kavramı ile birlikte kullanım bulan kavramlardan birisidir boşanma kavramı. Boşanma kadın ve erkeğin birlikte isteyerek ve ortak karar alarak başlattıkları birlikteliklerini; her iki tarafın yada sadece tek tarafın isteği ile sonlandırma girişimi ve çabasıdır. Yeni Türk Medeni Kanunu ve Cumhuriyet Kurulması ile hayata Geçen Eski Türk Kanunu Medenisi Kadın ve erkeğin birlikteliklerinin Hukuki yönlerini ve boşanma davasının tarafını teşkil eden erkek ve kadının yani karı ve kocanın birbirlerine karşı hukuki sorumluluklarının korunmasına yönelik son derece gelişmiş bir hukuk sistemidir. Yeni Türk Medeni Kanunu ile küçük değişikliklerin hayata geçirilmesi ile yaşamın gelişen yönlerinin de kanun kapsamına alınmasını sağlamıştır.

Boşanma eylem olarak bir birlikteliğin sonlandırılması sürecidir. Birliktelik süresince var olan kazanımların ayrılması işlemi bu kavramın içindedir. Mal ayrılığı, nafaka, velayet isimleri herkes tarafından bilinmektedir. Bu yapısı nedeni ile boşanma; gerçekleşmesi beklenen bir somut isteği de beraberinde taşır. Biz buna kısaca “beklenti” genel adlandırması ile ifade edeceğiz.

Beklenti kelimesi bünyesinde “belirsizlik” kavramını da barındırır. Bu belirsizlik belirli koşulların yerine getirilmesi ile ortadan kaldırılabilir Beklentiler değişim gösterebilir ve değişebilir.

Her Boşanma davası birbirinden farklıdır.

Boşanma davalarında süreçleri ve sonuçları etkileyen değişken sayısı yani diğer davalardan ayrılan noktaların sayısı diğer dava türlerine göre daha fazladır. Olayların oluş şekli ile benzer olaylar bile yaşansa sonuç değişebilir. Yasalarımızda bunların hepsi ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Boşanma taraflar arasında bir rekabeti oluşturan ve bir satranç oyunu gibi iyi hazırlanılması ve iyi yönetilebilen bir dava türüdür. Bu art niyetli ve kötü düşünceli bir tarafın diğerini ciddi anlamda zarar görmesine sebep olabileceği anlamını da taşır. Bunu yasa benzerliği olan gelişmiş ülkelerde de görebilmekteyiz. Boşanma davalarında yasa uygulayıcılar Aileden sorumlu devlet bakanlığının genelge ve yönergeleri ile kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmakta ve bunu dile getirmekten çekinmemektedir. Bu nedenle yasanın yürürlükte olduğu 80 yıldan uzun süre içinde her dönem kadınların zor durumda bıraktığı erkeklerin yaşadıkları haksızlıklar olacaktır. Kadının korunması için ise uygulanan bu yasalar ise kadını korumaya yöneliktir. Bir toplumu Korumanın Yolu Kadını korumaktan geçeceğine inanan bir yasa ve gelenek bütününe sahip olmamız erkeklerin zaman zaman haksızlığa uğramasını sağlayabilir. Ama kadınların korunmaya ihtiyacının inkar edilmesi anlamına gelmemektedir.

Boşanma sonucunda her iki taraf içinde bir kayıp vardır. Bu olaydan kayıpsız ayrıldım diyen bir kişi bile olması mantık ve hukuk dışıdır.

İnsan doğası gereği; maksimum fayda ve minimum zarar isteği güdüsüne sahiptir.

Bu nedenle haklarını savunurken yada kendilerini ifade ederken düşülen yanılgılar nedeni ile yapılan hataların sonucu beklentileri ile uyuşmayabilir. Beklenti doğrultusunda sonuçlanmayan boşanma davası genellikle taraf ve taraf nedeni ile oluşan taraf vekili hatası nedeni ile olmaktadır. Boşanma davasının tarafı olan erkek ve kadını olayları aktarırken unutulanlar. Olayın yaşayan kahramanları olan erkek ve kadının kafalarında bu olayı yaşarken önem verdikleri olayların hukuki karşılıklarına karşılık olarak unutulanlar arasında yaşanan bazı olayların hukuki karşılıklarının son derece önemli olması ama bunların unutulması nedeni ile zamanında kullanılamaması gibi yapılan hatalar davanın seyrini ve sonucunu değiştirecektir. Davanın sonucunun değişmesi beklentinizin dışında bir sonuç alındığını gösterir. Bu zaman zaman basit bir nafaka belirlenmesinde yapılacak bir hata olarak son derece zararsız olabilirken, 18 aylık çocuklarının velayetini kaybeden bir annenin içine düştüğü durum gibi son derece yıkıcı da olabilir.

Boşanma ile ilgili genel yasaların var olması bu yasaların değişmeyeceği veya güncellenmeyeceği anlamını taşımaz. Resmi Gazete bunun için mevcuttur.. Resmi Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayınlanmaktadır.

Sitemizde her makalemizde açıkladığımız olayı ispat eden bir yargıtay kararı mevcuttur. Resmi Gazete’de yayınlanmış bu kararlardan da göreceğiniz üzere bu siteyi hazırlarken tespit ettiğimiz yüzlerce taraf ve taraf vekili hataları nedeni ile beklentilerin dışında sonuçlanan somut olay mevcuttur.

Bu neden kaynaklanır? Açıklamamız tamamıyla gözlem ve yoruma dayanmaktadır.

Fakat bu, şu sonucu değiştirmez: Tarafların ve taraf vekillerinin hataları nedeni ile beklentilerin dışında sonuçlanan on binlerce “boşanma davası” bulunması gerçeğini değiştirmez.

Her hukukçunun detay ve sürekli güncellenen bilgileri takip etmesi düşünülemez. Gerçek de zaten bu yönde değildir.

Boşanma sürelerini kısaltma amacı ile prosedürel takip gerektiren bir dava türü haline gelmesi. Takibin tek kişi için bile çok zor bir hale geldiği en deneyimli boşanma avukatları tarafından da ifade edilmektedir.

Medeni Kanunlar Konusunda detay bilgi takip edilmesi gereken bir kavramdır. İçtihatlar ile Düzenli güncellenen ve günümüze uyarlanan tek Hukuk sistemidir. (Resmi Gazete ilanı ile)

Sosyal bir olgu olan Boşanma Davası belirli kuralların olduğu ve bu kuralların zorunlu icra edildiği bir yerdir. Boşanma istemine konu olan boşanma sebebine özgü farklı kanunlar, kurallar ve prosedürler mevcuttur. Hatalar genelde bu kanun kuralların icra edilememesi noktasında meydana gelir.

Toplum tarafından yuva yıkan kişi konumuna düşmek düşüncesini taşıyan ve bu konuya ilgisiz kalan hukuk adamı mevcuttur.

Boşanma davaları avukat için diğer davalara göre daha zahmetlidir. Örneğin bir ceza davasında karar duruşmasına kadar (tahmini en erken 18 ay) boşanmaya göre son derece az bir eylem yapmadan son duruşmada savunma hakkı çerçevesinde tek duruşmada istenilen sonuca ulaşabilirsiniz. Ama boşanma davası her duruşmasına hazırlanılması gereken bir dava türüdür. Buna karşılık sonucunda hapis cezası gibi bir olay olmadığı için avukatlık ücretleri daha düşüktür. Bu nedenle avukat bu konuya ilgisiz olabilir.

Yeteri kadar tecrübesi olmayabilir. deneyim anahtar kelimedir. Fark yaratır.

Boşanma davası takip süreçlerini organize edebilecek ekibi, ofisi, personeli olmayabilir. Bunlar dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Tüm bu ve buna benzer birçok nokta neticesinde seçeceğiniz boşanma avukatında aramanız gereken kritik noktalar.

Boşanma davası katı kurallı icra edilen ve sosyal bir olgu olması nedeni ile hakim takdir hakkı çok geniş olan bir dava türüdür.  Hukuk muhakemeleri usul kanunu kuralları ve boşanma sebebini dayandırdığınız dava türünün kendi özel kuralları çerçevesinde devam eden bir süreçtir. Hakimin takdir hakkı eldeki deliller ve bunları sunma şekliniz ile kapsamı daraltılabilir. Hakimlerde yasalara göre karar veren karar noktasıdır. Yasaların üzerinde değildir. Hukuk işletilmesi ve yürütülmesi işleminin son noktası olarak takdir hakkını kullanmasına rağmen kendileri de denetlendiği için delillere rağmen takdir hakkını taraflı kullanamaz.

Taraflar için ise boşanma; sadece boşanma beraberinde gelen özgür yaşam anlamına gelmez farklı beklentileri içinde barındırır. Önemli olan sonucun; beklentilerinize ne kadar uygun olup olmadığıdır.

Unutmayın;

 • Boşanma davalarında hatalar bir zincir gibidir.
 • Sizin ilk görüşmenizden başlayarak sonuca kadar devam eden zincirin her bir halkası beklentinize uygun yönetilmelidir.
 • Beklentinizi de hukuk kuralları çerçevesinde gerçekleşeceğini bilerek beklentinizi yükseltmeyin.
 • Size daha iyi sonuç vaat edilmesi bu sonucu elde edeceğiniz anlamına gelmez.
 • Her zaman bir zamanlar eşiniz olan diğer bireyin de haklarını en iyi şekilde temsil edebileceğini unutmayın. Bu onunda sizin olduğu kadar anayasal hakkıdır.

Uzman Boşanma Avukatı” Normal bir avukat değildir. İş disiplini olan, takip gerektiren bir konu olan boşanma üzerine uzmanlaşmış gerektiğinde sizi arama saatlerini “Sizi şu saate kadar arama izni rica ediyorum” şeklinde kendisini ifade eden bir avukattır. Günümüzde ve yakın bir gelecekte tüm avukatların Tıpkı doktorlar gibi uzmanlık alanlarının olacağı ve  Boşanma Avukatı terimi yerine boşanma süreçleri danışmanlığı altında değerlendirileceğini düşünüyoruz. Boşanma artık tek bir avukatın takip edebileceği bir dava türü olmaktan çıkmak üzere. Bu medeni hukuk alanında sürekli bir şeylerin değişmesi ve Anayasa ve yasa çıkarma organı olan TBMM dışında aileden sorumlu bakanlık çalışmaları nedeni eli kanun hükmünde kararname, yönerge ve genelgeler ile genişleyen bir kavramdır. Bu nedenle bir takım şeklinde çalışan hukuk bürolarının beklenti konusunda daha efektif davranacaklarını düşünebilirsiniz.

Boşanma konuları çok geniş bir kavramdır. Hayatın içinde olmayı gerektirir. Teknolojiyi, sosyal yaşamı, kanunların yayın mecralarını, en önemlisi sizin davanızı ve dolaylı bir şekilde dava süresince sizin davranışlarınızı takip eden ve bu konuda belirli periyotlar ile sizinle iletişime geçen bir avukattır.

En önemlisi “siz” siniz. Sizin beklentileriniz. Sizin geleceğiniz. Sizin çocuklarınız. Sizin Paranız. Sizin zamanınız. Bu konuların farkında olmak, kolay fark edilecek bir noktadır. Farkındalık seviyenizi arttırın. En ufak şüphe de bunu hafife almayın.

Kemal Kaya Hukuk Bürosu hizmetleri arasında Aile ve Aileyi ilgilendiren tüm uyuşmazlıklar ile ilgili olarak bir çözüm noktası hizmet bütünü vardır denilebilir.

Bu Hizmetler içerisinde evlilik öncesi ve evlilik sonrası uyuşmazlıklar olarak ayırabiliriz.

 • Evlilik Anlaşmaları
 • Aile ve Soy bağı Konuları
 • Boşanma Davaları
 • Anlaşmalı Boşanma Davaları
 • Çekişmeli Boşanma Davaları (Özel uzmanlık ve süreç yönetimi hizmetleri)
 • Mal rejimi Uyuşmazlıkları
 • Nafaka Davaları
 • Velayet Davaları

Ana başlıklar olarak sayılabilir.

Kemal Kaya Hukuk Ofisi vermiş olduğu hizmetlere ek olarak;

Yabancılar ile yapılan evliliklerde Yabancı eşin Evlilik nedeni ile elde edeceği hakların takibi ve güdeme gelmesi yanında evliliğin sonlanması ile kaybedilen hakların süreç takip hizmetleri için ayırca bir ekip çalışması yapabilmektedir.

Kaya Hukuk Ofisi kendi bünyesinde bu alanda uzmanlığını kanıtlamış en az bir avukatı sürekli istihdam etmektedir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_blog_carousel title=”Boşanma Konuları” view_all=”7001″ count=”18″ cat=”2,91,62,107,66,63″ author=”2″][/vc_column][/vc_row]