Boşanma Çeşitlerine Göre Uzman Boşanma Avukatı

Uzman boşanma avukatı seçimi boşanma davalarına göre seçilebilir. Fakat boşanma olduğu için tüm boşanma çeşitlerine hakim ve deneyimli bir avukata ihtiyaç duyulmaktadır.

Uzman Boşanma Avukatı Kemal KAYA

Uzman Boşanma Avukatı Kemal KAYA

Boşanma Çeşitlerine Göre Uzman Boşanma Avukatın Önemi;

Her Boşanma davası birbirinden farklıdır.

Boşanma Avukatı; Boşanma davalarında süreçleri ve sonuçları etkileyen değişken sayısı yani diğer davalardan ayrılan noktaların sayısı diğer dava türlerine göre daha fazladır. Olayların oluş şekli ile benzer olaylar bile yaşansa sonuç değişebilir. Yasalarımızda bunların hepsi ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Boşanma taraflar arasında bir rekabeti oluşturan ve bir satranç oyunu gibi iyi hazırlanılması ve iyi yönetilebilen bir dava türüdür. Bu art niyetli ve kötü düşünceli bir tarafın diğerini ciddi anlamda zarar görmesine sebep olabileceği anlamını da taşır. Bunu yasa benzerliği olan gelişmiş ülkelerde de görebilmekteyiz.

Boşanma davalarında yasa uygulayıcılar Aileden sorumlu devlet bakanlığının genelge ve yönergeleri ile kadına karşı pozitif ayrımcılık yapmakta ve bunu dile getirmekten çekinmemektedir. Bu nedenle yasanın yürürlükte olduğu 80 yıldan uzun süre içinde her dönem kadınların zor durumda bıraktığı erkeklerin yaşadıkları haksızlıklar olacaktır.

Kadının korunması için ise uygulanan bu yasalar ise kadını korumaya yöneliktir. Bir toplumu Korumanın Yolu Kadını korumaktan geçeceğine inanan bir yasa ve gelenek bütününe sahip olmamız erkeklerin zaman zaman haksızlığa uğramasını sağlayabilir. Ama kadınların korunmaya ihtiyacının inkar edilmesi anlamına gelmemektedir.

Boşanma Süreçlerinin Sonucunda Taraflara Uzman Boşanma Avukatının Etkileri

Boşanma sonucunda her iki taraf içinde bir kayıp vardır. Bu olaydan kayıpsız ayrıldım diyen bir kişi bile olması mantık ve hukuk dışıdır.

İnsan doğası gereği; maksimum fayda ve minimum zarar isteği güdüsüne sahiptir. Bu nedenle haklarını savunurken yada kendilerini ifade ederken düşülen yanılgılar nedeni ile yapılan hataların sonucu beklentileri ile uyuşmayabilir. Beklenti doğrultusunda sonuçlanmayan boşanma davası genellikle taraf ve taraf nedeni ile oluşan taraf vekili hatası nedeni ile olmaktadır.

Boşanma davasının tarafı olan erkek ve kadına olayları aktarırken unutulanlar

Olayın yaşayan kahramanları olan erkek ve kadının kafalarında bu olayı yaşarken önem verdikleri olayların hukuki karşılıklarına karşılık olarak unutulanlar arasında yaşanan bazı olayların hukuki karşılıklarının son derece önemli olması ama bunların unutulması nedeni ile zamanında kullanılamaması gibi yapılan hatalar davanın seyrini ve sonucunu değiştirecektir.

Davanın sonucunun değişmesi beklentinizin dışında bir sonuç alındığını gösterir. Bu zaman zaman basit bir nafaka belirlenmesinde yapılacak bir hata olarak son derece zararsız olabilirken, 18 aylık çocuklarının velayetini kaybeden bir annenin içine düştüğü durum gibi son derece yıkıcı da olabilir. Bu tip durumlarda kesinlikle uzman boşanma avukatı anne için aile mahkemesinde daha detaylı bir savunma yapabilir.

Boşanma ile ilgili genel yasaların var olması bu yasaların değişmeyeceği veya güncellenmeyeceği anlamını taşımaz. Resmi Gazete bunun için mevcuttur.. Resmi Gazete, yılda 354 gün basılmakta olup mükerrer sayılarla birlikte yaklaşık 410 sayı yayınlanmaktadır.

 

Open chat