WhatsApp Yazışmaları Delil Kabul Edilir Mi?

Mahkemede iddia edilen hakkın gerçekliğinin tespit edilmesi önemlidir. Boşanma davalarında da boşanmak isteyen eşin iddiasını kanıtlaması gerekir. Zira hakim kanıtlanmayan bir delile dayanarak hüküm veremez. Bunun için taraflar ve taraf vekillerinin mahkemeye kanıt sunma zorunluluğu vardır. Delil türleri şu şekildedir:

  • Kesin Delil: İkrar, kesin hüküm, senet ve yemin olarak 4 çeşittir. Kesin delil türlerinin başvuru usulü ve ona bağlanan sonuçlar ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Yargıyı bağlayıcı işlevi vardır.
  • Takdiri Delil: Tanık ifadeleri, bilir kişi incelemesi, mahkeme tarafından yapılan keşifler ve kanunlarla düzenlenmiş diğer deliller takdiri delil olarak nitelendirilir. Kesin delilin aksine hakimi bağlayıcı bir işlevi yoktur. Mahkeme sunulan delili somut olayın özelliklerine göre değerlendirerek kararını verir.

Günümüzde alışveriş, insanlarla tanışma, suç için birleşme, suç içeren konuşmalar gibi akla gelebilecek her alanda interneti yaygın olarak kullanıyoruz. Peki en yaygın kullanılan iletişim şekillerinden biri olan whatsapp yazışmaları delil kabul edilir mi? Bu soruya olumlu cevap verebilmek için yazışmaların hukuka uygun şekilde elde edilmiş olması gerekir. Aksi takdirde hukuka aykırı delillerin mahkemece kabul edilmesi mümkün olmamaktadır. Hukuka uygun kabul edilmesi için de mahkemeye kanıt sunma arzusunda olan kişi mutlaka konuşmanın taraflarından biri olmalıdır. Ayrıca bu kişi kaydı bizzat tutmalıdır.

Whatsapp Ekran Görüntüsü Delil Sayılır Mı?

Günümüzde mesajların delil olarak sıklıkla kullanıldığı alanlardan biri de boşanmalardır. Bu durum özellikle aldatma durumlarında karşımıza çıkar. Eş, diğer eşin karşı cinsten bir üçüncü kişiyle yaptığı sadakat sınırını aşan konuşmalarının fotoğrafını çekerek mahkemeye başvurur. Bu görüntüleri zina sebebiyle açılan boşanma davası kanıtı olarak mahkemeye sunmaktadır. Ancak kişi bu konuşmalarda taraf olmadığından fark etmeden hukuka aykırı bir delil elde etmiş olmaktadır. Hukuka aykırı olarak ele geçirilen whatsapp konuşmaları da mahkemeye kanıt olarak sunulamaz. Ayrıca haberleşmenin gizliliği ihlal edildiği için Türk Ceza Kanunu kapsamında bir suç oluşur. Ancak eşler arasında zinanın işlendiğini kabul eden bir konuşma varsa bunun mahkemeye sunulması hukuka uygun olacaktır.

Bu anlamda “Whatsapp ekran görüntüsü delil sayılır mı?” sorusunun cevabı kendi konuşmanıza aitse evet, başka kişilere ait bir konuşmaysa hayırdır.

Mahkemede Delil Olarak Neler Kullanılır?

Hukuka uygun şekilde elde edilmeyen deliller yargılama yapılırken dikkate alınmaz. Örneğin gizlice çekilmiş görüntü, ses ve video kayıtları mahkemeye sunulsa da hakim tarafından karar aşamasına etki etmez. Boşanma, tazminat ve alacak davası gibi özel hukuk alanına giren davalarda da kişi kendisinin veya bir yakının öne sürdüğü iddiayı ispatlamak isteyebilir. Böyle bir durumda da bir defaya mahsus yapılan kayıtları da mahkemeye delil olarak sunmak mümkündür.

Hukuka Aykırı Ele Geçirilen Deliller Hangi Suçları Oluşturabilir?

Kişiler davalarına yarayacağı düşüncesiyle bazen video, ses kaydı olarak bazen de ekran görüntüsü vb. almak suretiyle delil oluşturmak isteyebilirler. Ancak usulüne uygun alınmadığında ya da tamamen yanlış bir şekilde elde edilirse kayıtların delil niteliği olmaz. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında suç da teşkil ederler. Bu suçlar şu şekildedir:

  • Bilişim Sistemine Girme Suçu
  • Özel Hayatın Gizliliğini İhlâl Suçu
  • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu

Bir boşanma davası aşamasında en yüksek menfaate sahip olmak, delilleri doğru şekilde edinmek ve kullanmak gibi sebeplerle bir profesyonel yardım almak önemlidir. Bu sebeple bir aile avukatı aracılığıyla uzman yardımı almanızı öneririz.

Open chat