Anlaşmalı boşanma protokolü içeriği nasıl olur? Nelere dikkat edilmelidir? Boşanma süreci nasıl yürütülmelidir? Tüm sorularınızı Uzman boşanma avukatı Kemal KAYA cevaplıyor.

Anlaşmalı boşanma protokolü içeriği nasıl olmalıdır?; Anlaşmalı Boşanma Protokolünde içerik olarak bulunması gereken, bizce önemli olan ve aşağıda mantık sırasında göre listelenen durumlar değerlendirmenize sunulmuştur. Bu PROTOKOL Anlaşmalı Boşanma Talebinin yapıldığı anlaşmalı boşanma dilekçesinin eki olmak zorundadır.

Tek başına bu tür bir protokol ile giderek boşanma süreçlerini başlatamazsınız. Bu nedenle örnek anlaşmalı boşanma dilekçesi buradan okumanızı öneririz. Keza boşanma dilekçesi çok önemlidir. Aynı şekilde burada ifade edilen durumları da içeren anlaşmalı boşanma protokolü örneği yazımıza da buradan erişebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Talepler

Öncelikle Boşanma Dilekçenizde de değindiğiniz Boşanma isteği başta olmak üzere her iki eşin birbirinden istediği taleplerin tek cümle ile ifade edilmesi son derece yerinde olmaktadır. Hukuken Yukarıda belirttiğimiz Listenin karşılığı olan içeriğin mevcut olması yeterlidir. Düzen ve Hakim kararının açıklandığı karar hükmünün içerisinde var olup olmadığı daha kolay kontrol edilebilmektedir. Sonuca etkisi yoktur. Boşanma sonrasında çıkabilme potansiyeli olan uyuşmazlıkların karar içerisinde kontrolünü sağlama konusunda etkisi vardır. Biz uygulama taraftarı olan ve uygulayan bir hukuk anlayışına sahibiz.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Feragat Edilenler;

Anlaşmalı boşanma protokolünde taraflar yazılı olarak altına imza attıkları ve birbirinden şimdi ve sonrasında istemeyecekleri konuları burada belirtmeliler. Örnek Hayali isimler ile bir Anlaşmalı Boşanma Protokolü Feragat bölümü hazırlayalım.

Aykut Altıngül, Reşit Olmayan 02/08/2008 doğumlu Ali Altıngül’ün velayetini Eşi Aydan Altıngül’e tevdii etmiştir. Ayrıca Aykut Altıngül; Herhangi bir tarihte açacağı velayet davasını kazanması durumunda velayetini aldığı reşit olmayan çocuklar adına iştirak nafakası talep etmeyeceğini ve velayetin kendisine tevdii edilmesi durumunda hukuken hak edeceği iştirak nafakasından feragat ettiğini beyan etmiştir.

Şeklinde ve benzer her hangi bir konuda şimdi ve gelecekte talep etmeyeceği konuları bu bölümde belirtmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun olması en çok Aydan Altıngül ve Vekilinin işine yarayacaktır. Bu Feragat Maddesi aynı zamanda iştirak nafakası sebebi ile maddi borç yükümlülüğü getirmesi nedeni ile Boşanma Sonrasını takiben açılacak bir velayet davası neticesinde Aydan Hanımın Borçlar Kanununa göre ve icra iflas kanununa göre borç yükümlülüğünden kurtarmasını sağlar. Ancak Bu Maddenin Karar hükümleri arasında tekrar edilmesi yani bulunması ile geçerlilik kazanır. Karar hükmünde olmaması durumunda Aydan Altıngül’ün borçlar ve icra iflas kanunlarına göre sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği ve Çeyiz Durumu

Anlaşmalı Boşanma Davalarında En fazla ihmal edilen ve boşanma sonrasında eşlerin bırakılan bu açık kapı nedeni ile karşı tarafa bir talep oluşturabildikleri en somut noktalardan biridir. Bu konudaki talepleri kısaca talepler bölümünde, Feragatleri kısaca feragatler bölümünde yada direk bu başlık altında Detaylı bir şekilde açıklayabilirsiniz.

Burada Dikkat edilmesi gereken en önemli nokta her iki tarafında Bu konu ile ilgili şimdi ve daha sonra oluşabilecek taleplerin hepsinin cevabının şüpheye yer bırakmayacak açıklıkta ifade edilmesi ve Anlaşmalı Boşanmanın gerçekleşmesini takip eden zamanda bu konu ile ilgili oluşabilecek taleplerinin tamamının şimdi ve gelecekte gündeme gelmesinin önüne geçmektir.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği ve Nafaka Değişiklikleri

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği ve Nafaka Değişiklikleri

Anlaşmalı Boşanma Protokolü İçeriği ve Nafaka Değişiklikleri

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Nafakanın miktarı ve ödeme şeklinin düzenlenmesi yeterli değildir. Ülkemizde paranın zaman içerisinde değerini yitirmesi olağan durumlar arasındadır. Bu nedenle her ülkede görülebilen enflasyon rakamlarına göre çok büyük değer kayıpları son 20 yılda yaşanmasa bile Nafaka miktarının zaman içerisinde artan ve değişen ihtiyaçlara göre arttırılması ihtiyacı hasıl olabilir.

Bu ihtiyaç, çocukların yaşı ile belirlenmesi istenebildiği gibi, enflasyon nedeni ile değerini yitiren para nedeni ile olabilir. Bu sadece nafaka artışına yönelik olmayabilir. Yani nafaka yükümlülüğünün bitişini belirleyen maddeler de olabilir. Yukarıda kullandığımız Hayali örnek isimler ile açıklayacak olursak eğer;

Ali Altıngül’e ait iştirak nafakası oranı çocuğun her yıl doğum tarihi olan Ağustos ayında tüfe oranına göre artışını Aykut altıngül kabul ve beyan eder.

Eğer beraber başvuru yapıyor ise

Ali Altıngül 15 yaşına doldurup 16 yaşından gün aldığı tarih olan 02/08/2023 tarihini takip eden ilk nafaka ödemesi tarihi olan 1-5/09/2023 tarihinde ödenecek iştirak nafakası miktarının mevcut olan nafaka miktarının %20 si oranında arttırmayı Aykut Altıngül kabul ve beyan eder. Bu tarihten sonra Yıllık Nafaka artışı yapılmayacağını Aykut Altıngül ve Aydan Altıngül birlikte kabul ve beyan ederler.

Veya benzer şekilde;

Aydan Altıngüle ödenen yoksulluk nafakası 5 yıl devam edecektir. Boşanma kararının kesinleşmesini takip eden 5 yıl (60 ay) yoksulluk nafakası ödemesi devam edecek bu tarihten sonra Aykut Altıngül’ün Eşi Aydan Altıngül’e olan yoksulluk nafakası sorumluluğu sonlanacaktır. Aydan Altıngül bu durumu kabul ve beyan eder.

Şeklinde tarafların kendi aralarında uzlaştıkları nafaka düzenlenmesinin artış miktarı süresi, sonlanma sebepleri gibi tüm belirsizlikler ortadan kaldırılmalı ve karar hükmünde yer alması sağlanmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Maddi Yaptırımlar

Uygulama olarak Hukuken uyuşmazlık durumlarının son derece sık yaşandığı boşanmalar arasında Anlaşmalı Boşanma Davaları görülür. Genelde Protokol hazırlanırken farkedilmeyen noktalar nedeni ile Boşanma kesinleşmesinden sonra kandırıldığı düşüncesinde olan bir taraf muhakkak bulunur.

Kandırılmışlık düşüncesinin ana sebebi ise yaptırımlar bölümü konusunda bir çok meslektaşın uygulamalarında bu bölüme gerekli önemi göstermemesi olduğu düşüncesindeyiz.

  • Kesinleşen boşanma kararı sonrasında;
  • Ödenmeyen tazminatlar,
  • Ödenmeyen nafakalar,
  • Devredilmeyen haklar,
  • Mutabakata uyulmayan velayet durumları,

gibi bir çok sebep nedeni ile eşler arasında ihtilaflar çıkabilmektedir.

Bu nedenle her avukatın şahsi bilgisi yanında müvekkilinin de talep edeceği yaptırım şekli ve yöntemleri farklılık göstermektedir. Bu nedenle biz kendi yaptığımız bir kaç uygulama örneği ile duruma açıklık getirelim.

Open chat