Anlaşmalı Boşanma Protokolünde Velayet Düzenlemesi ile ilgili bilgileri bu konuda ihtiyacınız olduğunda uygulamalısınız.

Türk Medeni Kanunu velayet düzenlenmesi çocuğun menfaatini gözeten ve koruyan hakim bir anlayışa sahiptir. Bu nedenle velayet düzenlenmesi son derece dikkat edilmesi gereken ve Anlaşmalı boşanma Protokolünün kabulünde Hakimler tarafından en hassas nokta olarak Re’sen gözetilen maddeleri içerir.

Boşanma protokolünde velayet

Bu nedenle; reşit olmayan çocuk/çocukların durumuna göre velayetin düzenlenmesi gerekir. Örneğin; Anne şefkatine muhtaç olunan 0-3 yaş aralığındaki bir çocuğun babaya verilmesi her ne kadar anne tarafından kabul edilse bile bu hakim tarafından kabul görmeyebilir. Bu nedenle kamu düzenine ilişkin olan velayet düzenlenmesi bir uzmana sorularak yapılması tarafımızdan önerilir.

Ayrıca 13-18 yaş aralığındaki reşit olmayan çocukların mutabık kalınan velayet ile ilgili olarak özel veya devletin resmi organları içerisinde Pedagog bulunduran sağlık kuruluşları tarafından düzenlenen çocuğun görüşlerinin bulunduğu onaylı belgelerin mutabık kalınan velayete paralel görüşte ise ekler arasında bulunmasının hakimin bu konuda takdir yetkisini sınırladığını düşünmekteyiz.

Uygulama olarak hızlı bir boşanma elde etmenin önündeki en büyük engellerden biri olarak gördüğümüz velayet düzenlenmesinin hakim tarafından kabulünü bu yöntemin kullanılması ile aşılabildiğini bir çok olayda yaşayarak gözlemledik. Birden fazla çocuk var ve birisi çok küçük biri 13 yaş ve üzerinde ise büyük çocuğa ait tarif edilen şekilde temin edilen belgelerin küçük çocuk ile ilgili velayet düzenlenmesi konusundaki sıkıntıları da ortadan kaldıracaktır.

Kardeşlerin ayrılmaması doktrini nedeni ile çocuklardan birinin görüşüne uygun olan velayet düzenlenmesi küçük olan çocuğun velayeti hakkında hakimin taktir hakkı ve re’sen gözetmek zorunda kaldığı konuları azaltır. Açıkçası Hakimin işini kolaylaştırır. Boşanmanızı kolaylaştırır.

Anlaşmalı Boşanma Protokolü içeriği Nasıl olmalıdır? yazımızı okumanızı tavsiye ediyoruz.

Open chat