4721 sayılı Medeni Kanunda düzenlenen boşanma davası, anlaşmalı boşanma davası ve çekişmeli boşanma davası olmak üzere iki şekilde açılabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açılması durumunda taraflar hem boşanma hem de boşanmanın doğuracağı sonuçlar bakımından fikir birliğinde olmaktadır. Anlaşmalı boşanma davası ile evlilik birliği tek celsede sona erdirilmektedir. Çekişmeli boşanma davasının açılması durumunda ise taraflar maddi ve manevi tazminat, nafaka, velayet, mal paylaşımı, hangi tarafın kusurlu olduğu gibi genellikle iyi bir boşanma avukatı ile çözümlenebilecek hususlarda uzlaşamamaktadır. 4721 sayılı Medeni Kanunda belirtilen boşanma sebepleri çekişmeli boşanma davasına dayanak oluşturmakta, genel boşanma sebepleri ve özel boşanma sebepleri olarak ikiye ayrılmaktadır.

Genel Boşanma Sebepleri

Evlilik birliğinin sarsılması (TMK md. 166) genel boşanma sebebi sayılmaktadır. Eski kanundaki adıyla şiddetli geçimsizlik olarak tanımlanan ve evlilik birliğinin ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması olarak tanımlanan bu kavrama örnek olarak; hakaret, şiddet, geçimsizlik, anlaşamamak vb. sebepler gösterilebilmektedir.

Özel Boşanma Sebepleri

Zina (TMK md. 161), hayata kast, pek kötü ve onur kırıcı davranış (TMK md. 162), suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme (TMK md. 163), terk (TMK md. 164), akıl hastalığı (TMK md. 165) kanunda sınırlı sayıda belirtilmiş olan özel boşanma sebepleridir.

Boşanma davasının hem genel hem de özel sebepler öne sürülerek açılması durumunda mahkemenin hem özel hem de genel boşanma sebebine dayalı olarak ayrı ayrı karar vermesi gerekmektedir. Buna rağmen, özel boşanma sebebiyle açılan bir davanın reddedilerek genel boşanma davasına sebeplerine dayanarak karar verilmesi mümkün olmamaktadır. Davacı genel boşanma sebebiyle boşanma davası açmadığı sürece hakim re’sen bu sebeplere dayanarak boşanma kararı verememektedir. Bu durum ancak özel boşanma sebebiyle açılan dava konusunun ıslah yoluyla genel sebeplere dayanan boşanma davası olarak görülmesi ile mümkün olabilmektedir.

Özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri birbirinden farklı hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Boşanma davası bir özel boşanma sebebine dayanıyorsa, davacının sorumluluğu o özel boşanma sebebini ispatlamakla son bulmaktadır. Davalının kusurunu ispatlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Boşanma davasının genel boşanma sebebine dayanması durumunda ise boşanmanın gerçekleşebilmesi için davalı ve davacının karşılıklı olarak kusurlarını ispatlamaları gerekmektedir. Özel ve genel sebeplere dayanan çekişmeli boşanma davası kapsamındaki her iki durum için de en önemli faktörlerden biri hızlı boşanma avukatı olarak karşımıza çıkmaktadır. İstanbul boşanma avukatı arayan ve danışmanlık hizmeti almak isteyenler için web sitesinden kolayca iletişime geçme imkanı bulunmaktadır.

Open chat