Boşanma Sebeplerini Sınıflandırma

Boşanma sebeplerini sınıflandırma ile bu yazımıza başlamak daha doğru olacaktır. Boşanma sebeplerinde boşanmanın ilkeleri gibi sınıflara ayrılır. Bu sebepleri sizler için aşağıda açıklıyoruz. Lütfen dikkatli okuyunuz ve hangi sınıflar olduğuna bakınız. Sorularınız için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

Not: 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda neden ve sebep sözcükleri rastgele kullanılmıştır. Örneğin: TMK. m.236 f.II hükmünde zina veya hayata kast nedeniyle boşanmadan söz edilmiştir. Oysa 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa bakarsanız “boşanma nedenleri” yoktur “boşanma sebepleri” vardır. Nitekim boşanma konusunu kapsayan TMK. m. 161- 184  maddelerinde sürekli olarak boşanma sebeplerinden söz edilmektedir. Biz de bu nedenle bundan böyle boşanma sebepleri deyişini tercih edeceğiz. Bu sitenin hiç bir yerinde “Boşanma Nedenleri” şeklinde bir ifade kullanmayacağız.

Boşanma sebepleri: iki şekilde bölümlenebilir. Buna göre boşanma sebepleri

olarak ayrılabilir.

İsviçre’deki yeni düzenleme ile artık boşanma sebeplerinden değil boşanma şartlarından söz edilmektedir.

Boşanma Sebeplerine Göre Sınıflandırma

Boşanma Sebeplerine Göre Sınıflandırma

Türk Medeni Kanunu Çatısı altında toplanan Medeni Hukuk sistemi henüz bu aşamaya gelmemiştir. Bu nedenle Boşanma Sebeplerinden söz edilmemesi mümkün değildir.

 

Boşanma Sebeplerini Sınıflandırma da Boşanma sebepleri, ülkeler arasında farklılıklar gösterir. Farklı kültürlerin farklı boşanma sebeplerine sahip olması doğaldır. Zina ve hayat kast, boşanma sebepleri arasında evrensel nitelik gösterir.

Eşler arasında gerçekleşen bazı olaylar sadece o olgunun kanıtlanması ile boşanma kararı verilmesi için yeterli sayılır. Öyle olaylar vardır ki o olgu, kanıtlanmış olmasına rağmen boşanma kararı verilememektedir. O halde olgunun konusu ve evliliğe olan etkisi sınıflandırmada temel alınmalıdır.

Boşanma Sebeplerini Sınıflandırma

Boşanma Sebeplerini Sınıflandırma

YALÇINKAYA/KALELİ, s. 581. Evrensel nitelik, kuşkusuz bir varsayımdır. Sosyolojik gerçekler, insanlık tarihinde hemen her dönemde aynı toplumsal gerçekliğe benzer toplumsal tepkiler verilmediğini bizlere göstere gelmektedir. Hukuksal uygulamaları sosyal, ekonomik ve kültürel etkenler belirler. Hukuk kurallarının hukuk dışı etkenlerin etkisiyle çok farklı sistemlere yol açabildiğine uygulamada sıklıkla rastlanmaktadır, öyle toplumlar da vardır ki mevzuatı ile toplumsal gerçekliği arasında uçurum oluşur. Aktüel örnek olarak imam nikahını verebiliriz.

Bu her toplumda yaşanan kadın ve erkek olarak insanın olduğu ve evlilikten bahsedilen her toplumda yaşanan ve yaşanmaya devam edecek bir olgudur.

Zina eşlerden birinin diğerini evlilik birliği çatısı altında iken aldatması değildir.

Zina evlilik kurumuna ait bireyin evlilik kurumu dışından bir başka birey ile cinsel ilişki münasebeti kurmasıdır. Bazı toplumlar bu ikisi aynı şey diyebilir. Bazı toplumlar ise bu cinsel ilişkinin ihtiyaç hasıl olma (eşin görevini dönemsel olarak yerine getirememesi; hastalık, kaza vb gibi) durumlarda affedilmesi yada boşanma konusu yapılmaması gerektiğini söylerler. Bu toplumdan topluma değişiklik gösterir. Boşanma avukatı kavramı da bu nedenle spesifik bir konu haline gelir. Hukukun hiç bir konusu bu kadar geniş bir spektrum da cereyan etmez ve hukukun diğer hiç bir olgusu bu kadar değişikliğe uğramaz. Boşanma avukatının bilgisi ve tecrübesi benzer olaylarda farklı sonuçlar alınmasını sağlayabilir. Buna uzmanlar şaşırmaz ve son derece doğal sonuç olarak görürler.

Open chat