Günlük yaşamda hemen hemen girdiğimiz her mağazada “kayıp eşyalarınızdan mağazamız sorumlu değildir” gibi ibarelere rastlarız. Mağaza sahipleri müşterilere uyarı niteliğinde olan bu yazıları işletmelerinde bulundurarak herhangi olası bir kayıp ve çalıntı eşya durumunda müşterilerine karşı sorumlu olmaktan kaçınmaya çalışmaktadır. Peki bu ibarenin hukuki bir geçerliliği ve dayanağı bulunmakta mı? İşte yazımızda bu soruya cevap vereceğiz.

Mağaza Sahiplerinin Sorumluluğu

Mağaza sahiplerinin güvenli bir alışveriş ortamı sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu durum Tüketiciyi Koruma Kanunu ile de koruma altına alınmış bir hizmet sorumluluğudur. Bu sebeple de müşterinin kendi kusurundan kaynaklanmayan hırsızlık veya kayıp eşya hadisesi yaşaması durumunda, müessesede “herhangi bir mesuliyet kabul etmeyecekleri” ile alakalı bir ibare bulunsun veya bulunmasın, müşterinin bu durumu yaşadığı işletmenin sahibinden zararını karşılamak maksadıyla tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Müşterilerin özellikle alışveriş merkezleri içerisinde alışveriş yaparken görmüş oldukları güvenlik görevlileri, X-Ray cihazları, güvenlik kameraları gibi tedbirler, onlara güvenli ve korunaklı bir biçimde alışveriş yapabilecekleri güvenini vermektedir. Dolayısıyla müşterinin mal güvenliğinin korunması ve aksi halde müşterinin hak talep edebilmesi oldukça yasal bir durumdur. Bu tarz durumlarda profesyonel bir İstanbul tüketici hakları avukatı ile işbirliği yapmak son derece faydalı olacaktır.

Herhangi bir malı mağaza sınırlarında kaybolan veya çalınan kişinin maddi veya manevi tazminat başvurusu için Tüketici Mahkemesi’ne başvurması gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde izlenecek prosedürü de sıralamak gerekirse; öncelikle mağaza görevlisi durumdan haberdar edilmeli ve bir tutanak tutulmalıdır. Ardından ilgili müesseseden zarar talep edilmeli, müessesenin zararı karşılamayı kabul etmemesi halinde de Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurularak zararın tazmin edilmesi istenmelidir. Elbette müşterinin zararının tazminini isteyebilmesi için kendi ihmalkarlığı ve dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı bir hareketinin bulunmaması gerekir. Bu tarz durumların yaşandığı ve müşteri lehine karar verilip tazminata hükmedilen emsal karar niteliğinde Yargıtay kararları da bulunmaktadır. Emsal kararlar bulunsa da böyle bir durumla karşılaşan kişinin tüm detayıyla ve titizlikle süreci yönetebilmesi için bir İstanbul tüketici avukatı ile çalışması tavsiye edilmektedir.

Open chat