Ticaret ve Şirketler Hukuku

 Ticaret ve Şirketler Hukuku Alanındaki Hizmet Bütünlüğümüz

Hukuk ve Danışmanlık Ofisimizde bulunan ekiplerimiz, zaman içerisinde ayrımı yapılan ticaret hukuku alanında profesyonel hizmet bütününü şu şekilde sunmaktadır.

Ticari işletmelerin hukuki nitelikleri ve yapılanmaları farklılık gözetmektedir. Bu nedenle faaliyet gösterdikleri alanlarda özel bazı durumların ortaya çıkması olağandır. Ticaret ünvanı, işletme adı, ticari mümessil, ticaret siciline tescil, haksız rekabet, adam çalıştıranın sorumluluğu, zaman aşımı, Defter tutma, acentelik, tasfiye, sözleşme serbestisi,  iflasın ertelenmesi, hukuki sorumluluk, cezai sorumluluk konularında hizmet vermekteyiz.

Hizmet bütünümüz müvekkillerimizin ticari mevcudiyetlerinin varlığını etkileyecek olan her türlü dava konusunu özellikle yakından takip etmektedir.

Hizmetlerimiz; Yönetim Kurulları Kararlarının hazırlanması, genel kurulların toplanması, şirket içi denetim mekanizmalarının oluşturulması ve bunların kontrol ve denetleme yapısının kurulması ile sınırlı değildir.  Aynı zamanda ticaret şirketleri,  şahıs şirketleri, sermaye şirketleri Anonim şirket,  Limited şirket, Kooperatif, şirketin organları şirketin değeri, genel kurul, esas sözleşmenin değiştirilmesi, menkul kıymetler sermaye koyma borcu, sermaye artırımı, ortakların kişisel sorumluluğu, kar payı hakkı,ayni sermaye,nakdi sermaye, halka arz, birleşme, devralma konularında çalışmaktayız.

Ürün ve hizmetlerinin sevkinden başlayarak kara yolları taşıma kanunu dahil olmak üzere sigorta ve olası kaza ve hasar durumlarında ilgili mevzuat çerçevesinde bunun takibini titizlikle gerçekleştirmekteyiz.

Ayrıca Hukuk Büromuz, satış sözleşmelerinin hazırlanması ulusal ve global müşteri ilişkileri yönetiminde kriz durumlarının yönetim süreçleri danışmanlığı gibi işletmeler için vücut bulduğunda hayati önem taşıyan tüm konularda profesyonel hizmet bütününü sağlamaktadır.