Çekişmeli boşanma davası özel ve genel boşanma sebeplerine dayandırılan ve taraflar arasında anlaşma bulunmayan bir aile hukuku davasıdır.  Boşanma davasının tarafı olan eşler boşanmaya sebebiyet verebilecek unsurları çeşitli delil araçlarıyla ispatlayabilmektedir. Elbette hangi delil türlerinin işlevsel olduğu ve mahkeme nezdinde geçerliliğinin olduğu ile ilgili detaylara hakim olmak ve delil çeşitlerini bilmek oldukça önemlidir. Bu konuda detaylı ve doğru bilgi için bir boşanma avukatı ile çalışmak son derece yerinde olacaktır. Çekişmeli boşanma davası sebeplerinin ispatı için sıklıkla kullanılan delil türleri şu şekildedir:

  • Tanık Beyanı: Boşanma kararına konu olacak her türlü sebebe tanıklık edebilecek bilgi ve görgü tanıklığı olan herkesin beyanı boşanma davası sırasında delil olarak kullanılabilmektedir.
  • Telefon İçerikleri: Telefon görüşme kayıtları, mesajlar ve WhatsApp gibi iletişim uygulamalarının tamamı delil niteliğindedir.
  • Ses Kayıtları: Boşanma sebeplerine dayanak teşkil edecek ses kayıtları kaydedilmesi bir kereye mahsus olmak şartıyla delil olarak kullanılabilir.
  • Sosyal Medya Verileri: Instagram, Facebook, Twitter gibi uygulamalardaki içerikler, paylaşımlar ve mesajlar boşanma davasında delil olarak kullanılabilir.
  • Güvenlik Kamerası Görüntüleri: Güvenlik kamerası görüntüleri kanıt amaçlı kullanılabilmektedir.
  • Uçak, Otel vb. Kayıtlar: Davacı taraf boşanma davasına konu olan sebeplerini kanıtlamak için giriş-çıkış hareketlerinin belli olduğu ulaşım, konaklama vb. kayıtları delil olarak kullanabilir.
  • Fotoğraf/ Video Kayıtları: Fotoğraf, video gibi görüntülü kayıtlar boşanma davası için delil olarak kullanılabilir.
  • Banka Verileri: Banka kayıtları, kredi kartı ekstreleri vb. boşanma davası için delil niteliğindedir.

Tüm bu delil türlerinin görüldüğü aile mahkemesinde ilgili hakim, kesin delillerle bağlı değildir ve takdir yetkisi hakime aittir. Boşanma davasına konu sebebi ispatlayan delillerle ilgili hakimin tarafların delil doğruluğuna ilişkin yeminin isteme durumu söz konusu değildir. Yalnızca boşanmaya konu olan delillerin boşanma sebebini ispatlayıp ispatlamadığı takdir edilerek boşanma kararına veya dava reddine karar verilmektedir. Bir İstanbul boşanma avukatı ile çalışmak bu konuda oldukça yardımcı oalcaktır.

Telefona Yüklenen Casus Programları Delil Olarak Kullanılabilir mi?

Boşanma davasında eşlerden birinin diğer eşin telefonuna casus programı yükleyerek elde ettiği ses kaydı, veriler vb. hukuka aykırı delil niteliğindedir. Boşanma davasına konu olan sebeplere bu tarz veriler delil gösterilemez.

Boşanma Davasında Akrabalar Tanık Olabilir mi?

Boşanma davasında tanıklık bakımından esas, tanıkların gerçeği söylemiş olmasıdır. Bu bağlamda aksine ciddi ve inandırıcı bir delil veya olay bulunmadıkça akrabalık veya yakınlık tanıklığa engel değildir. Herkes boşanma davasının tanığı olabilir.

 

 

Open chat