Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçleri

Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçleri Basit usul yargılama sistemi olduğu için usulen yazılı yapılan sadece tanık anlatımları sırasında sözlü bölümü olan tanıklara da tarafların veya taraf vekillerinin soru yöneltebildiği bir dava türüdür.

Çekişmeli Boşanma Davası daha önce belirttiğimiz gibi bir eşler arasında bir uzlaşının olmadığı konulara sahip olması nedeni ile Hakim kararı ile boşanma sistemi olduğunu söylemiştik.

Burada hakimin karar verebilmesi için yapılması gereken ve kanun sınırları içerisinde hakimin üzerine düşen yükümlülükler ve re’sen gözetmek zorunda olduğu (yani taraflar tarafından talep edilmese bile kontrol ve belirlemek zorunda olduğu zorunlu konular) konular mevcuttur.

Bu nedenle çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun süreçlere sahiptir. Hakim öncelikle boşanma başvuru dilekçesi ve bu dilekçenin davalıya tebliğinden sonra davalının boşanma dilekçesine verdiği cevabı ve bu cevaba davacı cevap verirse cevaba cevap dilekçesi akabinde bir ön soruşturma duruşması ile Davanın kabul edilip edilmemesine karar verir. Dava süreci bu aşamaya kadar yazılı usulde yapılır.

Tanıklar dinlenmez, deliller değerlendirilmez, Hakim bir görev ve yetki itirazının olup olmadığına bakarak görevli ve yetkili mahkemenin başvurunun doğru yere yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Boşanma sebebi ve iddialar ile Hukuken bir usulsüzlük olup olmadığı kontrolü de bu noktada yapılır.

Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçleri

Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçleri

Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçleri

Örnek ile açıklayalım: Siz, eşinizin akıl hastalığı sebebi nedeni ile şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz diyerek bir TMK m.166 f.II-III içeren evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile bir boşanma davası açtığınızda muhtemelen davanızı ıslah ederek Boşanma sebebinizi TMK m.165 olarak değiştirerek akıl hastalığı sebebi ile boşanma talebinde bulunmanız gerekebilir. Akıl hastalığında akıl hastası olan eşin iradi olmayan davranışları sebebi ile TMK. m166 f.I-II-III red edilir. Bu yargıtayda değişmez bir içtihattır.

Hakim Dava sürecinde yaptığı kontrol süreçleri
 • Davayı açan Davacının iddialarını
 • Davacı iddialarının dayandığı delil ve tanıkları
 • Davacının boşanma isteğini dayandırdığı Yasadaki tanımlı olan boşanma sebebi ile iddialarını ve bunlarla deliller ve tanık söylemleri arasındaki ilişkiyi
 • Davalının; davacı iddialarına verdiği cevapları
 • Davalının delil ve tanıklarını
 • Davalının itirazlarının temelini oluşturan ve itirazını desteklediği delil ve tanık anlatımları ile itiraz arasındaki ilişkiyi
 • Uzlaşamama noktasının neresi olduğunu,
 • Usul kanunlarına göre Kusur oranlarını,
 • İhtiyaç görüldüğünde bilirkişi ve pedagog değerlendirmelerini
 • Varlık tespiti yapılmasını sağlayacak ilgili kurum yazışmalarını,
 • iddialar arasında “bekletici unsur” niteliği taşıyan durumlarda bu durumun sonuçlanmasını beklemek zorundadır.

Aksi durumda boşanma davası sonucunda ne karar çıkarsa çıksın hiç boşanma davası olmamış kabul edilebilecek yargıtay kararı çıkabilir.

Hakim; Dava dosyasının içerisinde yukarıdaki tüm unsurların bir araya gelmesi süreçlerini bekler, bu belirli bir süre alacaktır. Dava dosyası içerisinde Hakim; kararını etkileyecek tüm bilgilerin bir araya geldiğine kanaat ettiği anda karar verecektir.

Bu nedenle Çekişmeli Boşanma Davası zaman zaman bir yıldan uzun süren bir dava durumunu kazanabilir. Evlilik birliği süresince edinilen mallar ve reşit olmayan çocukların durumları üzerinde bir uzlaşının olmadığı ve tazminat taleplerine yapılan itirazlar mevcut ise bu konuda yasa kapsamında yürütülmesi gereken kontroller zaman alacaktır.

Velayet ise kamu düzenine ilişkindir. Türkiye Cumhuriyeti Bu konu ile ilgili olarak uluslar arası yapmış olduğu anlaşmalara aykırı davranamaz. Bu nedenle Çocukların velayetlerinin de konu edildiği boşanma davalarının uzman bir boşanma avukatı denetiminde sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.

“Çekişmeli Boşanma Dava Sürecini Neler etkiler”  |  “Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçlerini Etkileyen Faktörler”

Çekişmeli boşanma davasının süreçlerinin neler olduğunu bir önceki bölümde bulabilirsiniz.

 • Bu süreçler nelerden etkilenir?
 • Etkilenme noktası nedir?
 • Etkilenme Boşanma süresini ne kadar etkiler?
 • Etkilenme yönetilebilir mi?
 • Sonuç üzerinde etkisi var mı?

Gibi soruların da tarafımıza sık sık sorulduğu ve bu soruların gerek sonuçlar gerekse süreleri etkileyip etkilememesinin Eşlerin dava çeşidini anlaşmalı boşanmaya çevirmesine etki edebileceği düşüncesi ile kendi bilgi ve düşüncelerimize göre aktarmak istiyoruz.

Tabi ki burada yazılanların hepsi yasalar ile çelişmeyeceğini söyleyebiliriz. Öncelikle buradaki çekişmeli boşanma davasının Zina, Hayata kast, Akıl hastalığı yada terk sebebi ile açılacak bir boşanma davası değil Şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan bir boşanma davası olarak düşündüğümüzü belirtelim. Okuyucuların zihninde ortak bir resim canlansın.

Open chat