Çekişmeli Boşanma

Çekişmeli boşanma Türk medeni kanunun 166/3 düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası evli bireylerin bir birleri ile anlaşamaması durumunda  boşanma kararı almalarına müteakip aile mahkemesine başvurmaları ile başlar. Evlilik ortak irade ile alınan bir karardır ve bu evlenmek isteyen çiftlerin ortak iradesini görevli olan yetkilinin önünde beyanları neticesinde kayıt alınmasını takiben geçerlilik kazanan bir kurumdur. Nasıl evlilik ortak irade ile kuruluyor ise evliliğin sonlandırılması da  ortak irade ile sonlandırılabilir. Fakat ortak irade ile alınmayan boşanma davalarına çekişmeli boşanma denir.

Eşlerin ortak iradeleri ile boşanma kararı almaları durumunda her konuda uzlaşma sağlandığını belirten protokol ve tarafların beyanlarının hakim karşısında tekrarı ile Anlaşmalı Boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı Boşanma gerçekleşemiyor ise Boşanma uzlaşılamayan konularda Hakim Tarafından verilecek karar ile sonlandırılır. Bu tanıma göre çekişmeli boşanma davası aslında eşlerin uzlaşamadıkları konuların sonuçlandırılması işlemi için Hakim kararı almaları işlemidir.

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır?

Çekişmeli boşanma Türk medeni kanunun 166/3 düzenlenmiştir. Çekişmeli boşanma davası evli bireylerin bir birleri ile anlaşamaması durumunda kaynaklanır.

Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl açılır?

Bu dava türünde çekişme yani uzlaşmanın olmadığı noktalar neler olabilir. Eşlerden biri Boşanmayı istemesi; Eşlerden biri Boşanma sonucunda Tazminat talebinde bulunabilir. Bu durumda Tazminat miktarının tazminatı ödeyecek taraf tarafından kabul edilmemesi durumunda Hakim kararına başvurulur ve anlaşmalı boşanma kavramından uzaklaşılır.

Eşlerden her ikisi de Evlilik ile birlikte varlık bulan reşit olmayan çocukların velayetini isteyebilir. Bu durumda çocukların velayeti için Boşanma sonrasında Ayrıca velayet davası açılabileceği gibi Boşanma sırasında da bu talebin değerlendirilmesi ve velayet kararının verilmesini isteyebilir.

Evlilik Birliği içerisinde edinilen malların tasfiyesi

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Çekişmeli Boşanmada Mal Paylaşımı

Evlilik Birliği içerisinde edinilen malların tasfiyesi ile ilgili olarak bir anlaşmazlık mevcut olabilir. Bu nedenle Malların paylaştırılması için evlilik öncesinde bir Mal Paylaşımı anlaşması ve Kabul edilen Bir mal rejimi mevcut değil ise Hakim kararı ile Söz konusu malların tasfiyesi gerçekleşir.

He Boşanma Davası birbirinden farklıdır. Ana konuyu belirleyen boşanma sebebinin dayandırıldığı ve boşanmanın gerçekleşeceği kanun ve yargılama Usulu benzer olabilir. Fakat Olaylar benzer bile olsa birbiri ile aynı olan iki davanın hakimleri tanıkları, delilleri ve bu delillerin sunulma şeklinin farkları nedeni ile sonuçlar farklı olabilir.

Bu nedenle Boşanma davası öncesinde uzman bir boşanma avukatı nezaretinde derin bir analiz yapılmasını ve boşanma talebinin bundan sonra yapılması gerektiğine inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi uzman bir boşanma avukatı nezaretinde devam eden boşanma süreçleri beklentiye en uygun sonucu alabileceğiniz yöntemdir.

“Çekişmeli Boşanma Davası Süreçleri”

“Çekişmeli Boşanma Davası Süreçlerini Etkileyen Faktörler”

Çekişmeli Boşanma Davası Nelerden Etkilenir? Etkilenme Noktası Nedir?

Bu soruyu cevaplamadan önce aslında ilk cevaplanması gereken soru etkilenme noktasının ne olduğudur fakat yukarıdaki imleme de bu konuyu ilk sıraya aldığımızda bir neden sonuç ilişkisinin yokluğu nedeni ile bir kavram karışıklığı olacaktı bu nedenle ilk iki maddeyi bir arada değerlendireceğiz.

Öncelikle Çekişmeli Boşanma davası Hakim kararı ve Hakime verilen yetkiler doğrultusunda hakimin takdiri gibi kavramların açıklanması gerekir.

Hakim bir insan, Hukuk sistemi katı kurallarla yürütülen bir sistem. Hakimin değerlendirmesi Hukuka Aykırı olamaz, yasalar ile çelişemez. Bu nedenle size Hakimin sınırsız takdir hakkı var dediği anda o insanın boşanma ile ilgili hiç bir şey bilmediğine kanaat getirin.

Yerel Mahkeme kararının yargıtayda, yargıtay kararlarının da Karar düzeltme istemi ile birlikte gerekirse hukuk genel Kurulunda Bozulma ve düzeltilme olanağı mevcut. Hukuk dışı bir karar alınamaz.

Bu nedenle Yapılması gereken; Hakimin kararının sizin beklentilerinize uygun Hukuk sınırları ile nasıl yönetileceğinin belirlenmesi işidir.

Birlikte Düşünelim, ortada bir boşanma isteği nedeni ile talep edilen bir boşanma başvurusu mevcut.

Etki Noktası

  • Etki Noktası: Boşanma Başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde Boşanma davasının kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. Burada gözetilen nokta yasalar ile tanımlanan boşanma konusu davranışların ifade edildiği boşanma başvurusu içeriği ile Boşanma talebinin dayandırıldığı kanun ilişkisi ve yetki ve görev kontrolü yapılır.

Karar Noktası

  • Karar Noktası: Hakim, görevli ve yetkili mahkeme ben miyim sorusunun cevabını araştırır. Burada yetki ve görev itirazı yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Başvuru dilekçesi ile talep edilen boşanma ile isteğin yasalar ile çelişip çelişmediği kontrolü yapılır. Hiç bir sebep yokken yada boşanma sebebi olarak ileri sürülemeyecek bir neden ile boşanma başvurusu yapıldı ise hakim bunu re’sen gözetmek zorundadır.
  • Örnek ile açıklayalım: Eşiniz askere gitti ve siz terk sebebi ile boşanma talebinde bulundunuz. Bu dava kabul edilmez. Tam bir istatistik olmamasına rağmen Türkiye’de her yıl kabul edilmeyen binlerce dava mevcut. Ankara Barosunun 2002 de bu konuda açıkladığı rakam sayıca 4000 civarında olduğu yönündedir. Aynı yıl Türkiye’deki boşanma kararı sayısı 65 bin civarındadır.

Etki Noktasına nasıl müdahil olunur?

  • Davacı iseniz; Davacı genel olarak boşanma talebini yapan olması nedeni ile hızlı bir şekilde boşanmanın sonuçlanması düşüncesinde olan taraftır ve bu nedenle genelde hata yapan taraftır. Davacının bu etki Noktasına müdahalesi doğru yasa maddeleri ile uzman ve deneyimli bir hukuk desteği nezaretinde bu süreci başlatarak müdahil olabilir. Ara sokaklardaki arzuhalcilerin yazdığı başvuru dilekçeleri ile beklenen sonuçların alınma ihtimali son derece düşüktür.  Unutulmamalı ki her dava farklı bir davadır.
  • Davalı iseniz; Boşanma başvurusu nedeni ile size yapılan tebligat neticesinde sizde boşanma düşüncesinde olabilirsiniz. Boşanma düşüncesinde olmayabilirsiniz. Her iki durumda bu boşanma başvurusuna bir cevap vermenizde fayda var. Cevap vermediğinizde davacı tarafın avukatı bu başvuruya cevap vermemenizi aleyhinize kullanır ve önemli bir noktadır. Bu nedenle cevap vermeniz önerilir ve olabildiğince Hukuki şekilde beklentinize yönelik geliştirilecek bir stratejiye göre davranmalısınız. Öncelikle boşanma düşüncesinde iseniz acil hukuk desteği almanızı öneririz. Bunu bir karşı dava açarak yapabileceğiniz gibi bir boşanma davası açmadan eşinizin açtığı dava içerisinde de taleplerinizi ve beklentilerinizi ifade edebilirsiniz. Fakat boşanma düşüncesinde iseniz karşı boşanma davası açmanızın stratejik bir kaç noktası mevcut. Bunlar uygulamada her iki davanın birleştirilmesi durumunun dışında re’sen kusur araştırmasını da getirir. Davalı (yani Hukuk tanımı ile sanık yada suçlu gibi bir konum) konumundan kendinizi Davacı (ben haklıyım ve mağdurum haklarımı hukuk çerçevesinde arıyorum) konumuna getirirsiniz.
  • Boşanma düşüncesinde değilseniz savunmada kalıp kusur araştırması talebi yaparak az kusurlu olan tarafın siz olduğunu ispat edebilirseniz az kusurlu olanın boşanmaya itirazı kusurunuzun küçüklüğü ölçüsünde gerçekleşir. Kusursuz iseniz boşanmaya yapacağınız itiraz nedeni ile boşanma kararı verilemez. Fakat bu boşanma sürecinde belirlenecek olması nedeni ile siz bu yöndeki düşüncenizi boşanma başvurusuna vereceğiniz cevapta açıkça ifade etmelisiniz.
  • Boşanma düşüncesinde iseniz açacağınız karşı dava ile boşanma düşüncesinde değil iseniz vereceğiniz cevap içerisinde açıkça kusur araştırması talep ederek boşanmaya itirazınızı ve bunları dayandırdığınız tüm sebepleri ifade etmelisiniz.

Çekişmeli boşanma davasında ön soruşturma evresi

Ön soruşturma evresinden sonra davanın kabul edildiğini düşünelim ve ilk duruşma tarihi belirlendi. Bu noktada delil ve tanık listeniz başvuru dilekçesinde yada ön soruşturma akabinde verilen süre sınırları içerisinde mahkemeye sunuldu. Bu aşamadan sonra Davacı hızlı bir şekilde boşanma sonuçlanması beklentisi nedeni ile Tüm tanıklarını hızlı bir şekilde dinletir. Bu süre beklentisine uygun bir hareket olmasına rağmen sonuç beklentisine çok da uygun olmayacak bir harekettir. Bu noktada Davacı davalı gibi düşünmek davalı da davacı gibi düşünmek zorundadır.

Tanıkların tamamını tek bir celse de dinletmek çoğu zaman tüm cephaneyi tüketmeye benzer. Her zaman karşı tarafın iddialarını ve bu iddiaları destekleyecekleri delilleri görmek için ve değişikliklerde müdahale edebilmek için kendinize fırsat sağlayacak bir donenin varlığını kenarda tutun. Tüm kanıtları bir seferde sunmayın.

Çekişmeli boşanmanın davasını etkileyen noktalar nelerdir?

Etki Noktası: Dava süresini de etkileyen duruşma sayısı yani celse sayısıdır. Burada tanıkların tamamının tek celsede dinletilmesi ile örneğin 6 tanığın ikişer ikişer 3 celsede dinletilmesi minimum 6 ay süre değişikliği yapacaktır. Dava uzlaşma dışı konular nedeni ile bilirkişi istekleri, pedagog istekleri ve bunların değerlendirmelerinin beklenmesi nedeni ile süre değişir.

Karar Noktası: Burada beklentinize uygun strateji üreten bir avukatla birlikte olduğunuzu düşünürsek tüm bunların yönetimini o yapacaktır. Biz ise beklentiler çok değişken olacağı için şunu söylemek ile yetineceğiz. Dava süresi, karşı tarafın hamleleri hakkında ön görü sahibi olunması ve belirsizliklerin yok edilmesi süresine kadar davanın seyrinin çok yakından takibi ile Müvekkilerimiz ile en küçük ayrıntıların bile değerlendirildiği sayıca 4 ile 8 toplantı sonrasında ortaya çıkan bir kararı uygulamayı tercih ediyoruz.

Çekişmeli Boşanma Davasını Etkileyen Faktörler Dava süresini ne kadar etkiler?

Çekişmeli Boşanma davasının süresi; rekabet içerisinde olan eşlerin yapacağı hamleler nedeni ile etkilenir. Bu genelde kısalma yönünde olmayacaktır. Ancak bize göre yanlış olduğunu düşündüğümüz tüm tanıkların tek celsede dinletilmesi durumunda celse sayısı azalacağı için boşanma süresini kısaltan yönde bir harekettir. Bu tüm kartları açmanız anlamına geleceği için sonrasında davanın seyrine çok da müdahale edemezsiniz. Bu nedenle olabildiğince karşı tarafında tanıkları ve daha sonradan sunabileceği delilleri de düşünerek adım atmanızda fayda var.

Çekişmeli Boşanma Davasını Etkileyen Faktörler Yönetilebilir mi?

Bu yazının başından itibaren bunun yönetilebilirliğini ve zaten yönetilmesi gerektiğini aksi durumda boşanma ile sadece evliliğin kaybedilmesi gerçekleşmez. Malların tasfiyesi, çocukların velayet durumları, tazminat miktarları, nafaka miktarları gibi bir çok evlilik sonrası hayatınızı etkileyecek noktaların da yönetilmesinden feragat etmiş olursunuz. Bu nedenle bu süreçleri yönetmeli yada bunu yönetecek bir avukat ile avukat müvekkil ilişkisine girmelisiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasını Etkileyen Faktörlerin Boşanma Sonucu Üzerinde Etkisi Var mı?

Tabi ki hakim kararını belirleyen takdir üzerinde yasaların sınırları içerisinde çizilecek tablo yönetilmediği anda tüm kontrol ve insiyatif karşı tarafın eline bırakılmış olur. Unutmayın adı üzerinde karşı taraf sizin lehinize çalışması da doğa ya aykırıdır. Kayıpları yaşayan siz olursunuz. Bu nedenle önerimiz çekişmeli boşanma davasının tüm süreçlerini bir uzman boşanma avukatı nezareti ve kontrolü altında yapmanızdır.

Open chat