Millet Caddesi İmam Mesut Sokak Mesut Apt. No:1 / 5 Fatih /  İstanbul

Çekişmeli Boşanma

Anasayfa » Çekişmeli Boşanma

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_tabs heading_title=”Çekişmeli Boşanma Dava Ve Avukatlık Süreçleri” style=”default” orientation=”vertical” tab_location=”left” container_bg_color=”#ffffff”][vc_tab title=”Neden “Çekişmeli Boşanma“ Denir?” tab_id=”1440861063-1-52″][vc_column_text title=”Neden “Çekişmeli Boşanma“ denmektedir.” disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]çekismeli-bosanma_davasi

Neden Çekişmeli Boşanma Davası Denir?

Türk Hukuk Sistemi içerisinde Boşanma Hukuku diye bir Hukuk Sistemi olmadığı gibi çekişmeli Boşanma davası diye bir dava türü de yoktur.

Boşanma davaları Medeni Kanun içerisinde verilen maddeler ile isimlendirilirler. Bunları Boşanma Sayfasında teker teker irdeledik. Bu nedenle burada tekrar vermeyeceğiz merak edenler için www.kemalkaya.av.tr/bosanma  linkini tıklayarak açılan sayfada yada linki tarayıcınıza kopyalayarak açılan sayfada bunu okuyabilirsiniz.

Neden çekişmeli boşanma davası denir hatta mahkeme salonlarında asılan listelerde çekişmeli ibaresi bulunmasına hatta hakimler dahil olmak üzere dava boyunca her aşamada bu kelimenin zikredilmesinin sebebi nedir?

Boşanma kavramı; içerisinde bir çok alt kavramı barındıran bir konteyner kavramdır. Bunu şu şekilde daha iyi ifade edeceğimizi düşünüyorum.

Boşanma bir evlilik olmadan mevcudiyet kazanmaz.

Türk Hukuk sistemi aynı cinsten bireylerin evliliğini yasaklar bu nedenle bir kadın bir erkek birey bulunmalıdır. Evlilik için iki bireyin de rızası ile resmi devlet memuru önünde kayıt altına alınan imzaları ve sözlü ifadeleri ile evlilik gerçekleşir. Her iki tarafın rızası ile gerçekleşen evliliğin yine her iki tarafın rızası ile sonlandırılması yada hakim kararı ile belirli koşulların gerçekleşmesi ile mevcudiyet kazanır.

Her iki taraf rıza gösteriyor ve her konuda uzlaşma sağlayabiliyorlar ise “ANLAŞMALI BOŞANMA” prosedürleri ile boşanma gerçekleşir.

Eğer taraflardan birinin yada her iki tarafın boşanmaya rızası yok ise veya boşanma sonrasında birbirlerinden beklentileri konularında uzlaşamıyorlar ise örneğin, velayet veya evlilik birliği içinde edinilen malların paylaşımı konuları olabilir, ortada bir uzlaşma ve buna bağlı ortak kararı belirten bir anlaşma mevcut değildir ve bir çekişme vardır.

Bu durumda; Taraflardan biri veya her ikisinin de boşanma sonucunda elde edilecek beklentilerde karşı tarafın rızasının dışında bir beklentisi mevcuttur. Buna Kısaca beklentilerin çatışması denir. Bu nedenle HAKİM KARARI İLE BOŞANMA KARARI elde edilmesine işaret edilen çekişmeli boşanma davası denmektedir.

Boşanmayı isteyen bireyin boşanma sonucunda beklentileri arasında diğer bireyin hak ve edinimlerin üzerindeki payını azaltan bir olay var ise bu konuda hakim karşısında boşanma süreçleri sırası ile icra edilir. Bu durumlar sırası ile incelenecektir. Tarafların kusur oranları nedeni ile tazminat beklentisi olan bireyin bu konuda verdiği mücadele ilk akla gelen örneklerden biridir. Evlilik birliği içerisinde edinilen malların tasfiyesi işlemi nedeni ile de olabilir. Ayrıca reşit olmamış çocukların durumu nedeni ile Velayete konu olan süreçlerin de taraflar arasında uzlaşılamayan konular arasında olabilir.

Bütün bunlar hakkında uzlaşma gerçekleşmediği için Mahkeme süreci içerisinde eldeki delillerin sunulması taraf tanıklarının dinlenmesi ile birlikte Tarafların Haklarının belirlenmesi işleminin Hakim tarafından belirlenmesi işlemine denir. Fakat halk arasında bu tür boşanmaya Hakim Kararı ile Boşanma Sistemi terimi yerine “ÇEKİŞMELİ BOŞANMA” ismini vermiş ve bu şekilde kullanmaya devam etmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Evli olan çiftlerin ayrılma aşamasında birlikte edinilen değerler arasında olan çocukların velayet durumları ve birlikte edinilen malların paylaşımı ile ilgili durumlarda olağan bir durumdur.

Ayrıca bireylerden birinin boşanma isteğine sahip olması fakat diğer bireyin aynı isteği paylaşmaması nedeni ile de boşanma talebini yapan eşin istemi ve beklentisi dışında olaylar gelişecektir. Bu nedenle çekişmeli boşanma davası süreçlerinin uzman boşanma avukatı nezaretinde yürütülmesinde fayda göreceğinizi öngörebiliriz.[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Çekişmeli Boşanma Davası” tab_id=”1440861063-2-13″][vc_column_text title=”Çekişmeli Boşanma Davası” disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]Aile ve Boşanma Hukuku

Çekişmeli Boşanma Davası

Evlilik ortak irade ile alınan bir karardır ve bu evlenmek isteyen çiftlerin ortak iradesini görevli olan yetkilinin önünde beyanları neticesinde kayıt alınmasını takiben geçerlilik kazanan bir kurumdur. Nasıl evlilik ortak irade ile kuruluyor ise evliliği sonlandırma olarak ifade edebileceğimiz Boşanma da ortak irade ile sonlandırılabilir. Eşlerin ortak iradeleri ile boşanma kararı almaları durumunda her konuda uzlaşma sağlandığını belirten protokol ve tarafların beyanlarının hakim karşısında tekrarı ile Anlaşmalı Boşanma gerçekleşir. Anlaşmalı Boşanma gerçekleşemiyor ise Boşanma uzlaşılamayan konularda Hakim Tarafından verilecek karar ile sonlandırılır. Bu tanıma göre Çekişmeli boşanma Davası Aslında eşlerin uzlaşamadıkları konuların sonuçlandırılması işlemi için Hakim kararı almaları işlemidir.

Bu dava türünde çekişme yani uzlaşmanın olmadığı Noktalar neler olabilir.

Eşlerden biri Boşanmayı istemeyebilir.

Eşlerden biri Boşanma sonucunda Tazminat talebinde bulunabilir. Bu durumda Tazminat miktarının tazminatı ödeyecek taraf tarafından kabul edilmemesi durumunda Hakim kararına başvurulur ve anlaşmalı boşanma kavramından uzaklaşılır.

Eşlerden her ikisi de Evlilik ile birlikte varlık bulan reşit olmayan çocukların velayetini isteyebilir. Bu durumda çocukların velayeti için Boşanma sonrasında Ayrıca velayet davası açılabileceği gibi Boşanma sırasında da bu talebin değerlendirilmesi ve veleyet kararının verilmesini isteyebilir.

Evlilik Birliği içerisinde edinilen malların tasfiyesi ile ilgili olarak bir anlaşmazlık mevcut olabilir. Bu nedenle Malların paylaştırılması için evlilik öncesinde bir Mal Paylaşımı anlaşması ve Kabul edilen Bir mal rejimi mevcut değil ise Hakim kararı ile Söz konusu malların tasfiyesi gerçekleşir.

He Boşanma Davası birbirinden farklıdır. Ana konuyu belirleyen Boşanma Sebebinin Dayandırıldığı ve boşanmanın gerçekleşeceği kanun ve Yargılama Usulu benzer olabilir. Fakat Olaylar benzer bile olsa birbiri ile aynı olan iki davanın hakimleri tanıkları, delilleri ve bu delillerin sunulma şeklinin farkları nedeni ile sonuçlar farklı olabilir.

Bu nedenle Boşanma davası öncesinde uzman bir boşanma avukatı nezaretinde derin bir analiz yapılmasını ve boşanma talebinin bundan sonra yapılması gerektiğine inanıyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi uzman bir boşanma avukatı nezaretinde devam eden boşanma süreçleri beklentiye en uygun sonucu alabileceğiniz yöntemdir.

 

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Çekişmeli Boşanma Davası Süreçleri” tab_id=”1448113713876-2-0″][vc_column_text title=”Çekişmeli Boşanma Davası Süreçlerini Etkileyen Faktörler” disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]boşanma ve çocuk

Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçleri

Çekişmeli Boşanma Davası Basit usul yargılama sistemi olduğu için usulen yazılı yapılan sadece tanık anlatımları sırasında sözlü bölümü olan tanıklara da tarafların veya taraf vekillerinin soru yöneltebildiği bir dava türüdür.

Çekişmeli Boşanma Davası daha önce belirttiğimiz gibi bir eşler arasında bir uzlaşının olmadığı konulara sahip olması nedeni ile Hakim kararı ile boşanma sistemi olduğunu söylemiştik.

Burada hakimin karar verebilmesi için yapılması gereken ve kanun sınırları içerisinde hakimin üzerine düşen yükümlülükler ve re’sen gözetmek zorunda olduğu (yani taraflar tarafından talep edilmese bile kontrol ve belirlemek zorunda olduğu zorunlu konular) konular mevcuttur.

Bu nedenle çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasına göre çok daha uzun süreçlere sahiptir. Hakim öncelikle boşanma başvuru dilekçesi ve bu dilekçenin davalıya tebliğinden sonra davalının boşanma dilekçesine verdiği cevabı ve bu cevaba davacı cevap verirse cevaba cevap dilekçesi akabinde bir ön soruşturma duruşması ile Davanın kabul edilip edilmemesine karar verir. Dava süreci bu aşamaya kadar yazılı usulde yapılır. Tanıklar dinlenmez, deliller değerlendirilmez, Hakim bir görev ve yetki itirazının olup olmadığına bakarak görevli ve yetkili mahkemenin başvurunun doğru yere yapılıp yapılmadığını kontrol eder. Boşanma sebebi ve iddialar ile Hukuken bir usulsüzlük olup olmadığı kontrolü de bu noktada yapılır.

Örnek ile açıklayalım: Siz, eşinizin akıl hastalığı sebebi nedeni ile şiddetli geçimsizlik yaşıyoruz diyerek bir TMK m.166 f.II-III içeren evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebi ile bir boşanma davası açtığınızda muhtemelen davanızı ıslah ederek Boşanma sebebinizi TMK m.165 olarak değiştirerek akıl hastalığı sebebi ile boşanma talebinde bulunmanız gerekebilir. Akıl hastalığında akıl hastası olan eşin iradi olmayan davranışları sebebi ile TMK. m166 f.I-II-III red edilir. Bu yargıtayda değişmez bir içtihattır.

Hakim Dava sürecinde yaptığı kontrol süreçleri

 • Davayı açan Davacının iddialarını
 • Davacı iddialarının dayandığı delil ve tanıkları
 • Davacının boşanma isteğini dayandırdığı Yasadaki tanımlı olan boşanma sebebi ile iddialarını ve bunlarla deliller ve tanık söylemleri arasındaki ilişkiyi
 • Davalının; davacı iddialarına verdiği cevapları
 • Davalının delil ve tanıklarını
 • Davalının itirazlarının temelini oluşturan ve itirazını desteklediği delil ve tanık anlatımları ile itiraz arasındaki ilişkiyi
 • Uzlaşamama noktasının neresi olduğunu,
 • Usul kanunlarına göre Kusur oranlarını,
 • İhtiyaç görüldüğünde bilirkişi ve pedagog değerlendirmelerini
 • Varlık tespiti yapılmasını sağlayacak ilgili kurum yazışmalarını,
 • iddialar arasında “bekletici unsur” niteliği taşıyan durumlarda bu durumun sonuçlanmasını beklemek zorundadır.

Aksi durumda boşanma davası sonucunda ne karar çıkarsa çıksın hiç boşanma davası olmamış kabul edilebilecek yargıtay kararı çıkabilir.

Hakim; Dava dosyasının içerisinde yukarıdaki tüm unsurların bir araya gelmesi süreçlerini bekler, bu belirli bir süre alacaktır. Dava dosyası içerisinde Hakim; kararını etkileyecek tüm bilgilerin bir araya geldiğine kanaat ettiği anda karar verecektir.

Bu nedenle Çekişmeli Boşanma Davası zaman zaman bir yıldan uzun süren bir dava durumunu kazanabilir.

Evlilik birliği süresince edinilen mallar ve reşit olmayan çocukların durumları üzerinde bir uzlaşının olmadığı ve tazminat taleplerine yapılan itirazlar mevcut ise bu konuda yasa kapsamında yürütülmesi gereken kontroller zaman alacaktır.

Velayet ise kamu düzenine ilişkindir. Türkiye Cumhuriyeti Bu konu ile ilgili olarak uluslar arası yapmış olduğu anlaşmalara aykırı davranamaz. Bu nedenle Çocukların velayetlerinin de konu edildiği boşanma davalarının uzman bir boşanma avukatı denetiminde sürdürülmesinin çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.

[/vc_column_text][/vc_tab][vc_tab title=”Çekişmeli Boşanma Dava Sürecini Neler etkiler” tab_id=”1448117823043-3-4″][vc_column_text title=”Çekişmeli Boşanma Davasının Süreçlerini Etkileyen Faktörler” disable_pattern=”true” align=”left” margin_bottom=”0″]

boşanma-dava-surecleri

Çekişmeli boşanma davasının süreçlerinin neler olduğunu bir önceki bölümde bulabilirsiniz.

 • Bu süreçler nelerden etkilenir?
 • Etkilenme noktası nedir?
 • Etkilenme Boşanma süresini ne kadar etkiler?
 • Etkilenme yönetilebilir mi?
 • Sonuç üzerinde etkisi var mı?

Gibi soruların da tarafımıza sık sık sorulduğu ve bu soruların gerek sonuçlar gerekse süreleri etkileyip etkilememesinin Eşlerin dava çeşidini anlaşmalı boşanmaya çevirmesine etki edebileceği düşüncesi ile kendi bilgi ve düşüncelerimize göre aktarmak istiyoruz. Tabi ki burada yazılanların hepsi yasalar ile çelişmeyeceğini söyleyebiliriz. Öncelikle buradaki çekişmeli boşanma davasının Zina, Hayata kast, Akıl hastalığı yada terk sebebi ile açılacak bir boşanma davası değil Şiddetli geçimsizlik nedeni ile açılan bir boşanma davası olarak düşündüğümüzü belirtelim. Okuyucuların zihninde ortak bir resim canlansın.

Çekişmeli Boşanma Davası Nelerden Etkilenir? Etkilenme Noktası Nedir?

Bu soruyu cevaplamadan önce aslında ilk cevaplanması gereken soru Etkilenme noktasının ne olduğudur fakat yukarıdaki imlemede bu konuyu ilk sıraya aldığımızda bir Neden-sonuç ilişkisinin yokluğu nedeni ile bir kavram karışıklığı olacaktı bu nedenle ilk iki maddeyi bir arada değerlendireceğiz.

Öncelikle Çekişmeli Boşanma davası Hakim kararı ve Hakime verilen yetkiler doğrultusunda Hakimin Takdiri gibi kavramların açıklanması gerekir.

Hakim bir insan, Hukuk sistemi katı kurallarla yürütülen bir sistem. Hakimin değerlendirmesi Hukuka Aykırı olamaz, yasalar ile çelişemez. Bu nedenle size Hakimin sınırsız takdir hakkı var dediği anda o insanın boşanma ile ilgili hiç bir şey bilmediğine kanaat getirin.

Yerel Mahkeme kararının yargıtayda, yargıtay kararlarının da Karar düzeltme istemi ile birlikte Gerekirse Hukuk Genel Kurulunda Bozulma ve düzeltilme olanağı mevcut. Hukuk dışı bir karar alınamaz.

Bu nedenle Yapılması gereken; Hakimin kararının sizin beklentilerinize uygun Hukuk sınırları ile nasıl yönetileceğinin belirlenmesi işidir.

Birlikte Düşünelim, ortada bir boşanma isteği nedeni ile talep edilen bir boşanma başvurusu mevcut.

 • Etki Noktası: Boşanma Başvurusunun değerlendirilmesi neticesinde Boşanma davasının kabul edilip edilmeyeceğine karar verilmesi gerekir. Burada gözetilen nokta yasalar ile tanımlanan boşanma konusu davranışların ifade edildiği boşanma başvurusu içeriği ile Boşanma talebinin dayandırıldığı kanun ilişkisi ve yetki ve görev kontrolü yapılır.
 • Karar Noktası: Hakim, görevli ve yetkili mahkeme benmiyim sorusunun cevabını araştırır. Burada yetki ve görev itirazı yapılıp yapılmadığı değerlendirilir. Başvuru dilekçesi ile talep edilen boşanma ile isteğin yasalar ile çelişip çelişmediği kontrolü yapılır. Hiç bir sebep yokken yada boşanma sebebi olarak ileri sürülemeyecek bir neden ile boşanma başvurusu yapıldı ise hakim bunu re’sen gözetmek zorundadır.
 • Örnek ile açıklayalım: Eşiniz askere gitti ve siz terk sebebi ile boşanma talebinde bulundunuz. Bu dava kabul edilmez. Tam bir istatistik olmamasına rağmen Türkiye’de her yıl kabul edilmeyen binlerce dava mevcut. Ankara Barosunun 2002 de bu konuda açıkladığı rakam sayıca 4000 civarında olduğu yönündedir. Aynı yıl Türkiye’deki boşanma kararı sayısı 65 bin civarındadır.

Etki Noktasına nasıl müdahil olunur?

 • Davacı iseniz; Davacı genel olarak boşanma talebini yapan olması nedeni ile hızlı bir şekilde boşanmanın sonuçlanması düşüncesinde olan taraftır ve bu nedenle genelde hata yapan taraftır. Davacının bu etki Noktasına müdahalesi doğru yasa maddeleri ile uzman ve deneyimli bir hukuk desteği nezaretinde bu süreci başlatarak müdahil olabilir. Ara sokaklardaki arzuhalcilerin yazdığı başvuru dilekçeleri ile beklenen sonuçların alınma ihtimali son derece düşüktür.  Unutulmamalı ki her dava farklı bir davadır.
 • Davalı iseniz; Boşanma başvurusu nedeni ile size yapılan tebligat neticesinde sizde boşanma düşüncesinde olabilirsiniz. Boşanma düşüncesinde olmayabilirsiniz. Her iki durumda bu boşanma başvurusuna bir cevap vermenizde fayda var. Cevap vermediğinizde davacı tarafın avukatı bu başvuruya cevap vermemenizi aleyhinize kullanır ve önemli bir noktadır. Bu nedenle cevap vermeniz önerilir ve olabildiğince Hukuki şekilde beklentinize yönelik geliştirilecek bir stratejiye göre davranmalısınız. Öncelikle boşanma düşüncesinde iseniz acil hukuk desteği almanızı öneririz. Bunu bir karşı dava açarak yapabileceğiniz gibi bir boşanma davası açmadan eşinizin açtığı dava içerisinde de taleplerinizi ve beklentilerinizi ifade edebilirsiniz. Fakat boşanma düşüncesinde iseniz karşı boşanma davası açmanızın stratejik bir kaç noktası mevcut. Bunlar uygulamada her iki davanın birleştirilmesi durumunun dışında re’sen kusur araştırmasını da getirir. Davalı (yani Hukuk tanımı ile sanık yada suçlu gibi bir konum) konumundan kendinizi Davacı (ben haklıyım ve mağdurum haklarımı hukuk çerçevesinde arıyorum) konumuna getirirsiniz.
 • Boşanma düşüncesinde değilseniz savunmada kalıp kusur araştırması talebi yaparak az kusurlu olan tarafın siz olduğunu ispat edebilirseniz az kusurlu olanın boşanmaya itirazı kusurunuzun küçüklüğü ölçüsünde gerçekleşir. Kusursuz iseniz boşanmaya yapacağınız itiraz nedeni ile boşanma kararı verilemez. Fakat bu boşanma sürecinde belirlenecek olması nedeni ile siz bu yöndeki düşüncenizi boşanma başvurusuna vereceğiniz cevapta açıkça ifade etmelisiniz.
 • Etki Noktası: Boşanma düşüncesinde iseniz açacağınız karşı dava ile boşanma düşüncesinde değil iseniz vereceğiniz cevap içerisinde açıkça kusur araştırması talep ederek boşanmaya itirazınızı ve bunları dayandırdığınız tüm sebepleri ifade etmelisiniz.

Ön soruşturma evresinden sonra davanın kabul edildiğini düşünelim ve ilk duruşma tarihi belirlendi. Bu noktada delil ve tanık listeleriniz başvuru dilekçesinde yada ön soruşturma akabinde verilen süre sınırları içerisinde mahkemeye sunuldu. Bu aşamadan sonra Davacı hızlı bir şekilde boşanma sonuçlanması beklentisi nedeni ile Tüm tanıklarını hızlı bir şekilde dinletir. Bu süre beklentisine uygun bir hareket olmasına rağmen sonuç beklentisine çok da uygun olmayacak bir harekettir. Bu noktada Davacı davalı gibi düşünmek davalı da davacı gibi düşünmek zorundadır.

Tanıkların tamamını tek bir celse de dinletmek çoğu zaman tüm cephanenizi tüketmeye benzer. Her zaman karşı tarafın iddialarını ve bu iddiaları destekleyecekleri delilleri görmek için ve değişikliklerde müdahale edebilmek için kendinize fırsat sağlayacak bir donenin varlığını kenarda tutun. Tüm delillerinizi bir seferde sunmayın.

Etki Noktası: Dava süresini de etkileyen duruşma sayısı yani celse sayısıdır. Burada tanıkların tamamının tek celsede dinletilmesi ile örneğin 6 tanığın ikişer ikişer 3 celsede dinletilmesi minimum 6 ay süre değişikliği yapacaktır. Dava uzlaşma dışı konular nedeni ile bilirkişi istekleri, pedagog istekleri ve bunların değerlendirmelerinin beklenmesi nedeni ile süre değişir.

Karar Noktası: Burada beklentinize uygun strateji üreten bir avukatla birlikte olduğunuzu düşünürsek tüm bunların yönetimini o yapacaktır. Biz ise beklentiler çok değişken olacağı için şunu söylemek ile yetineceğiz. Dava süresi, karşı tarafın hamleleri hakkında ön görü sahibi olunması ve belirsizliklerin yok edilmesi süresine kadar davanın seyrinin çok yakından takibi ile Müvekkilerimiz ile en küçük ayrıntıların bile değerlendirildiği sayıca 4 ile 8 toplantı sonrasında ortaya çıkan bir kararı uygulamayı tercih ediyoruz.

Çekişmeli Boşanma Davasını Etkileyen Faktörler Dava süresini ne kadar etkiler?

Çekişmeli Boşanma davasının süresi; rekabet içerisinde olan eşlerin yapacağı hamleler nedeni ile etkilenir. Bu genelde kısalma yönünde olmayacaktır. Ancak bize göre yanlış olduğunu düşündüğümüz tüm tanıkların tek celsede dinletilmesi durumunda celse sayısı azalacağı için boşanma süresini kısaltan yönde bir harekettir. Bu tüm kartları açmanız anlamına geleceği için sonrasında davanın seyrine çok da müdahale edemezsiniz. Bu nedenle olabildiğince karşı tarafında tanıkları ve daha sonradan sunabileceği delilleri de düşünerek adım atmanızda fayda var.

Çekişmeli Boşanma Davasını Etkileyen Faktörler Yönetilebilir mi?

Bu yazının başından itibaren bunun yönetilebilirliğini ve zaten yönetilmesi gerektiğini aksi durumda boşanma ile sadece evliliğin kaybedilmesi gerçekleşmez. Malların tasfiyesi, çocukların velayet durumları, tazminat miktarları, nafaka miktarları gibi bir çok evlilik sonrası hayatınızı etkileyecek noktaların da yönetilmesinden feragat etmiş olursunuz. Bu nedenle bu süreçleri yönetmeli yada bunu yönetecek bir avukat ile avukat müvekkil ilişkisine girmelisiniz.

Çekişmeli Boşanma Davasını Etkileyen Faktörlerin Boşanma Sonucu Üzerinde Etkisi Var mı?

Tabiki hakim kararını belirleyen takdir üzerinde yasaların sınırları içerisinde çizilecek tablo yönetilmediği anda tüm kontrol ve insiyatif karşı tarafın eline bırakılmış olur. Unutmayın adı üzerinde karşı taraf sizin lehinize çalışması da doğa ya aykırıdır. Kayıpları yaşayan siz olursunuz. Bu nedenle önerimiz çekişmeli boşanma davasının tüm süreçlerini bir uzman nezareti ve kontrolü altında yapmanızdır.[/vc_column_text][/vc_tab][/vc_tabs][/vc_column][/vc_row]