Boşanma davasını açma konusu anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma davasına göre farklılık göstermektedir. Gerekli prosedürlerin ve dava sürecinin profesyonel şekilde yürütülebilmesi için bir İstanbul boşanma avukatı ile çalışmak son derece faydalı olacaktır. Gelelim çekişmeli boşanma davası ve anlaşmalı boşanma davası açılırken hangi yolların izlenebileceğine.

 Çekişmeli Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Hem anlaşmalı boşanma davası, hem de çekişmeli boşanma davası için görevli mahkeme Aile Mahkemesi olmaktadır. Boşanmak isteyen kişi iki nüsha dava dilekçesi ve  eklemek istediği belgeler ile nüfus cüzdanı fotokopisini bir boşanma avukatı aracılığıyla veya bizzat kendisi hazır ederek mahkemeye sunmalıdır. Ayrıca yine bir İstanbul boşanma avukatı ile daha iyi yönetilebilecek bazı usuller bulunmaktadır. Karşı tarafa tebligat gönderme, cevap dilekçesi düzenleme, ön inceleme aşaması gibi pek çok aşama ile çekişmeli boşanma davasında duruşma gününe gelene kadarki süreçte karşı karşıya gelinebilmektedir.

Çekişmeli boşanmada yetkili mahkeme belirlenirken; davalı tarafın yerleşim yeri Aile Mahkemesi, davacı tarafın yerleşim yeri Aile Mahkemesi veya boşanmak isteyen eşlerin son 6 aydan beri ikamet ettikleri yer Aile Mahkemesi arasında tercih yapılmalı ve bunlardan birinde boşanma davası açılmalıdır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Anlaşmalı boşanma davası, yine Aile Mahkemesi şartı bulunmakla birlikte herhangi bir adliyede açılabilmektedir. Yetkili mahkemeyi belirlerken herhangi bir tarafın ikametgah adresine ihtiyaç yoktur. Anlaşmalı boşanma davaları için en önemli detay, evliliğin üzerinden bir yıl geçmiş olması ve taraflarca hazırlanan boşanma protokolüdür. Aile Mahkemesi, bu boşanma protokolünü esas alarak karara varmaktadır. Elbette bu boşanma protokolünün hazırlanması ve hakların korunması konusunda bir boşanma avukatı ile çalışmak ve İstanbul boşanma avukatı aracılığıyla profesyonel yardım almak menfaatlerin korunması için son derece faydalı olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında çekişmeli boşanma davasında görülen duruşma gününe kadarki süreç es geçilerek direkt olarak boşanma protokolüyle duruşma gününe geçilmektedir. Duruşma gününde de tarafların imzaladığı protokol ve kendilerinin bizzat duruşmaya katılımı ile gerçekleşen duruşma sonucu boşanma protokolü Aile Mahkemesi tarafından onaylanmakta ve boşanma kararı verilmektedir.

Tüm soru ve sorunlarınız için Whatsapp ve telefon ile iletişime geçebilirsiniz.

Open chat