İstanbul cinsel istismar davası avukatı araştırması yapılması; bu suç tipi cinsel dokunulmazlığa karşı ve vücut dokunulmazlığına karşı işlenen bir suç tipi olduğundan, aynı zamanda da çocuklara karşı işlenebilen bir suç tipi olması sebebiyle oldukça hassas bir mevzudur. Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu madde 103’te düzenlenen bir suç tipi olup çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunmak suretiyle yapılan cinsel davranışları kapsamaktadır. Çocuk kavramından “18 yaşını doldurmamış kişi” anlaşılmalıdır.

Cinsel istismar davası avukatı İstanbul araştırması aynı zamanda suç tipi için çocuk kavramıyla ilgili ayrıma gidildiğinden ve çeşitli nitelikli halleri bulunduğundan ayrıca önem arz etmektedir. Çocuk kavramıyla ilgili ayrım da kanunda şu şekilde belirtilmiştir:

  • 15 yaşını tamamlamamış çocukların cinsel istismarı
  • 15 yaşını tamamlamış olmakla birlikte kendisine yönelen fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş çocukların cinsel istismarı
  • 15-18 yaş grubunda olan çocukların, sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak cinsel istismarı

Ayrıca cinsel istismar suçunun basit istismar ve nitelikli istismar olarak ikili ayrımı da mevcuttur.

Nitelikli istismar suçunun unsurları

  • Birden fazla kişi tarafından birlikte (TCK md.103/3-a),
  • İnsanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.103/3-b),
  • Üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından (TCK md.103/3-c),
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.103/3-d),
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle (TCK md.103/3-e),

Eylemlerinden birinin işlenmiş olması gerekmektedir. Bu tarz davaların mağduru veya faili olan kişinin iyi bir cinsel istismar davası avukatı veya İstanbul boşanma davası araştırması yapması oldukça önemlidir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi almak ve aklınıza takılan tüm sorularınız için Kaya & Kadakoğlu Hukuk Bürosuna ulaşabilirsiniz. İletişim için info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

 

boşanma avukatı
bakırköy boşanma avukatı
kadıköy boşanma avukatı
üsküdar boşanma avukatı
şişli boşanma avukatı
kağıthane boşanma avukatı
beşiktaş boşanma avukatı
istanbul boşanma avukatı
boşanma avukatı istanbul
Open chat