Dava Sürecinde Boşanma Avukatının Önemi

Boşanma avukatının önemi boşanma süreçlerinde her iki taraf için dikkate alınması gereken konudur. Boşanma davalarında dava süresinde boşanma ile alakalı bir çok delil aile mahkemesine sunulur. Bu deliller neticesinde aile hakimliği boşanmayı gerçekleştirir. Bu dava sürecinde her iki tarafın haklarını boşanma avukatı savunur. Özellikle nafaka ve diğer unsurlarda boşanma avukatının önemi dikkate alınmalıdır.

Dava Sürecinde Boşanma Avukatının Önemi

Dava Sürecinde Boşanma Avukatının Önemi.

Dava Sürecinde Boşanma Avukatının Önemi.

Boşanma davalarının süreçleri üzerinde standart bir süre yoktur. Her davanın farklı bir dava olması nedeni ile önemli ola müvekkil beklentileridir. Bir kaç gün içerisinde netice alınabildiği gibi bir kaç yıl içinde netice alınmaması durumları da tamamen müvekkil beklentisi ile ilgilidir.

Boşanma avukatı olarak Kemal Kaya Hukuk Ekibi boşanma davası süreleri üzerinde yasalar ile sınırlı olmasına rağmen süreler üzerinde etkin belirlemeler yapabilmekte ve dava öncesinde müvekkillerini bilgilendirmektedir. En önemli konunun Toplumun bireyi olan aile üyesi  eşin mağduriyetinin engellenmesidir. Hakların savunulması ve Hukuk eli ile hakların talep edilerek elde edilmesi yönündeki anlayışımızı destekleyen en önemli somut veriler ise şunlardır.

Kemal Kaya; İstanbul Barosu Ara buluculuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Üyeler Arasındadır. Uzman boşanma avukatı Kemal Kaya çalışma boşanma ve internet mağdurları yardımlaşma ve dayanışma derneği kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Buradan görüleceği üzere Kemal Kaya için en önemli değerin çözüm bulmak ve mağduriyetleri sonlandırmak olduğu görülebilir. Bu derneklerin kurucuları arasında olması mağduriyete karşı özel bir ilgi ve hassasiyetinin olduğunu göstermektedir.

Bu anlayış nedeni ile Boşanma Avukatı olarak Kemal Kaya ve Hukuk ekibinin özel uzmanlık alanları arasında Boşanma Davaları olduğu çok rahatlıkla söylenebilir.

 

Open chat