Eşlerin boşanmak için birlikte başvurmaları

Eşlerin boşanmak için birlikte başvurmaları yada bir eşin açtığı davanın diğer eş tarafından kabul edilmiş olması gerekir. Anlaşmalı boşanma davasında tarafların bizzat hazır bulunup, bizzat ve tek tek anlaştıklarını açıklamaları gerekmektedir.

Yargıtay anlaşmalı boşanma davasında uzlaşmanın olmaması Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay 2. hukuk dairesi esas:2012/25321 Karar:2013/10648 karar tarihi:15.04.2013 Konu: boşanma davası Davalı cevap dilekçesinde boşanma hususunda uzlaşmadığı- taraflara dilekçelerinde dayandıkları ancak somutlaştırmadıkları delilerini açıklaması.

Anlaşmalı boşanmada eşlerin birlikte başvurmaları.

Tanık deliline dayanılmak ile tanık listesi verilmesi ve hükmün bozulduğu özetle: Tahkikat, ön incelemede saptanan çekişmeli hususlar üzerinden yürütüleceğine göre mahkemece, taraflara dilekçelerinde dayandıkları, ancak somutlaştırmadıkları delillerini açıklaması, tanık deliline dayanılmakla tanık listesi verilmesi, gösterdikleri tanıkların adı ve soyadı ile adreslerini hangi tanığın hangi vakıaya ilişkin olduğunu içeren dilekçe vermesi için kesin süre verilerek sonucuna göre hareket edilmesi gerekirken açıklanan hususlar gözetilmeden davanın neticeye bağlanması doğru bulunmamıştır.

 Eşlerin boşanmak için birlikte başvurmaları

Davacı davasını   anlaşmalı boşanma  talepli olarak açmış; ancak; davalı cevap dilekçesinde boşanma hususunda uzlaşma olmadığını, dava dilekçesi altındaki imzanın kendisine ait olmadığını belirterek davanın reddini istemiştir. Bu suretle davanın çekişmeli hale geldiği (TMK. md.166/1-2), mahkemece 04.09.2012 tarihinde ön incelemenin duruşmalı olarak yapılmasına karar verildiği, ön inceleme için duruşma günü tespit edilerek, bu duruşma günü taraflara bildirildiği anlaşılmaktadır.

Kanun her ne kadar mahkemeye birlikte başvurmaktan bahsetmiş ise de pratikte bu mümkün olmamaktadır. Her boşanma davasının mutlaka bir davacısı bir de davalısı olacaktır. Yoksa her ikisi de birden davacı olduğu takdirde hasımsız bir dava söz konusu olacaktır.

Kanunun bu ifadesinden anlaşılan bu durumda hasımsız bir dava olması gerektiğidir. Zira taraflar birbirlerini hasım da göstermek istememektedirler. Tarafların istemediği halde hasımmış gibi davacı davalı gösterilmesi bu maddenin ruhuna aykırıdır. Uygulamada kanunun belirttiği diğer şekilde yani taraflardan birinin müracaatı sonucu diğer eş davayı kabul etmektedir.

Yorum Gönder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Open chat