Eşten habersiz kredi çekmek Günümüzün şartlarına ve yasalara göre bir boşanma sebebi sayılır. Boşanmaya neden olan sebeplerden biri ve en önemlisi güven sarsıcı davranışlardır. Yalan söylemek, eşin istemediği kişilerle görüşmek ve bunu gizlemek, habersiz birine borç vermek ve habersiz yüksek miktarda kredi çekmek boşanma sebeplerindendir.

eşten habersiz kredi çekmek boşanma sebebi

Eşten Habersiz Kredi Çekmek Boşanma Sebebi Sayılır mı?

Yargıtay 2. HD. 2016/16861 E. , 2018/5575 K davalı erkeğin eşinden habersiz kredi çekmek suretiyle güven sarsıcı davranışta bulunduğu, mahkemece erkeğe yüklenen hakaret ve aşağılama eylemlerine yönelik tanık beyanlarının duyuma dayalı olduğu, yine mahkemece erkeğe yüklenen diğer kusurlu davranışların ise evlilik birliğinin devam etmiş olması nedeniyle affedildiği veya en azından hoş görüldüğü, bu nedenle bu eylemlerin erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği, ancak bu hale göre de erkeğin boşanmaya sebep olan olaylarda tamamen kusurlu olduğunun anlaşılmasına

Eşinin hatasını sürekli söylemek boşanma sebebi midir.?

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, aile birliğini ekonomik yönden sarsacak şekilde borçlanan koca ile, bir arkadaşına kefil olan eşinin bu hatasını sürekli gündeme getiren kadını eşit kusurlu buldu. Verilen emsal kararla birlikte artık eşinin hatasını sürekli gündeme getirmek boşanma davalarında kusur sayılacak.
Buna ilişkin Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararında;

”maddi tazminat yanında manevi tazminat istenebilmesi için de kusura ilişkin bir kısım şartların varlığı gerekmektedir. Şöyle ki; kusurlu taraftan uygun bir manevî tazminat istenebilmesi için boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan tarafın kusursuz ya da daha az kusurlu olması gerektiği açıktır.

Bütün bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; tarafların 1991 tarihinde evlendiği, eldeki boşanma davasının 2011 tarihinde davacı kadın tarafından açıldığı ortadadır. Somut olayda; davalı erkeğin, aile birliğini ekonomik yönden sarsacak şekilde borçlandığı, bu şekilde birlik görevlerini yerine getirmediği, buna karşılık davacı kadının eşinin birine kefil olması sonucunda borçlanma hadisesini her fırsatta gündeme getirip tartışma çıkardığı anlaşılmaktadır.

Boşanma Sebeplerinde biride eşten habersiz kredi çekmek

Davacının evden ayrılarak ablasının yanına gittiği ve geri dönmediği, bunun üzerine davalının davacının özel bir takım eşyalarını da beraberinde götürdüğü, anne yanında bulunan ortak çocuğun da okuluna devam etmesi maksadıyla babasıyla birlikte müşterek hâneye döndüğü, tarafların bu şekilde ayrıldığı belirlenmiştir.

Gerçekleşen bu durum karşısında evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında tarafların birinin kusurunu diğerinden baskın kabul etmek mümkün değildir. Bu itibarla, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, mahkeme kararında açıklanan gerektirici sebeplere göre, boşanmaya sebebiyet veren olaylarda tarafların eşit kusurlu oldukları anlaşılmaktadır. Bu sebeple davacı kadının maddî ve manevî tazminat taleplerinin reddine dâir mahkemece verilen direnme kararı yerindedir. Mahkeme kararının onanmasına oy birliği ile hükmedilmiştir” denmiştir.

Konu hakkında daha detaylı bilgi ve randevu için İstanbul boşanma avukatı olarak info@kemalkaya.av.tr mail adresi ve 0532 442 62 33 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz.

Boşanma Avukatı Kemal KAYA.

Open chat