İNGİLİZLERİN MİRAS HAKLARI

İNGİLİZLERİN MİRAS HAKLARI

Bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ayni hak teşkil eden malına İngiliz vatandaşı kişinin mirasçı olabilmesi mümkündür. Bunun dışında İngiliz vatandaşlarının Türkiye’yi mutad mesken edinip bu ülkede ayni haklar elde etmesi, bunun sonucunda da mirasçılarının İngiliz vatandaş olması da söz konusu olabilmektedir.

RUSLARIN BOŞANMASI

RUSLARIN BOŞANMASI

Türkiye de Rusların boşanmaları mümkündür. Milletlerarası Özel Hukuk kuralları gereği yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de boşanmaları bir aile hukuku meselesi olduğundan tarafların müşterek milli hukukuna tabi olmaktadır.

Open chat