Uzman Boşanma Avukatı

Uzman Boşanma Avukatı

İşinde deneyimli bir boşanma avukatı ile çalışmak hem sancılı dava süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetimi için, hem de istenilen sonuçlara ulaşılabilmesi için son derece önemlidir

İNGİLİZLERİN MİRAS HAKLARI

İNGİLİZLERİN MİRAS HAKLARI

Bir Türk vatandaşının Türkiye’de bulunan ayni hak teşkil eden malına İngiliz vatandaşı kişinin mirasçı olabilmesi mümkündür. Bunun dışında İngiliz vatandaşlarının Türkiye’yi mutad mesken edinip bu ülkede ayni haklar elde etmesi, bunun sonucunda da mirasçılarının İngiliz vatandaş olması da söz konusu olabilmektedir.

Open chat