ALMANLARIN MİRASI

ALMANLARIN MİRASI

Alman vatandaşı olup Türkiye’de mirasçı olunması durumunda, mirasa sahip olabilmek için veraset ilamınız olması gerekmektedir. Miras konuları Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 28.05.1929 tarihli Konsolosluk Anlaşması’nda düzenlenmektedir. Bu anlaşma Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında halen geçerlidir.

Eşlerden Birinin Evlenme Sırasında Evli Olması

Eşlerden Birinin Evlenme Sırasında Evli Olması

Eşlerden birinin evlenme sırasında evli bulunması; Evlenecek kişi daha önce evli ise, önceki evliliğin sona ermiş olması gerekir. Önceki evliliğin ölüm, boşanma gibi nedenlerle ortadan kalkmış olmasının önemi yoktur. TMK. nun 130 uncu maddesi şöyledir: ‘Yeniden...
Open chat