ALMANLARIN MİRASI

ALMANLARIN MİRASI

Alman vatandaşı olup Türkiye’de mirasçı olunması durumunda, mirasa sahip olabilmek için veraset ilamınız olması gerekmektedir. Miras konuları Almanya Federal Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan 28.05.1929 tarihli Konsolosluk Anlaşması’nda düzenlenmektedir. Bu anlaşma Almanya Federal Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti arasında halen geçerlidir.

Open chat