AİLE HUKUKU VE ARABULUCULUK

AİLE HUKUKU VE ARABULUCULUK

Aile şüphesiz toplumu oluşturan bireylerin geliştiği, onları temelden etkileyen en küçük sosyal birimdir. Bu sebeple devlet için de önemli bir yer tutar. Eşlerin ve çocukların aile içinde psikolojik ve fiziksel sağlıklarının korunması; kişilerin toplumda sağlıklı birer birey olmalarının en büyük gereklerinden biridir

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

YABANCI BOŞANMA KARARLARININ TÜRKİYE’DE TANINMASI

Boşanmanın söz konusu olabilmesi için elbette öncelikle geçerli bir evliliğin bulunması gereklidir. Derdest yani devam eden bir boşanma davasında boşanma ile sona ermesi talep edilen evliliğin aslında geçersiz olduğu ileri sürülebilir. Bu durumda mahkeme öncelikle taraflar arasında geçerli bir evlilik bulunup bulunmadığını tespit etmek durumunda kalır.

Open chat