Evlenmeye Engel Olan Akrabalık

Evlenmeye Engel Olan Akrabalık

Evlenmeye Engel Olan Akrabalık Türk medeni kanunda akrabalık açısından evlenme engelleri 129. maddede şöyle düzenlenmiştir: Üst soy ile alt soy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenler arasında, Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik...
Evlenmeye Engel Olacak Akıl Hastalığı

Evlenmeye Engel Olacak Akıl Hastalığı

Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak akıl hastalığı bulunması evlenmeye kanunen engel olur.  Medeni Kanunda akıl hastalığının evlenmeye engel derecede bulunması , kesin geçersizlik nedeni kabul edilmiştir. Başka bir anlatımla Her türlü akıl hastalığı evlenme engeli...
Karar Verme Yeteneği

Karar Verme Yeteneği

TMK.’nun 13 üncü maddesine göre, “yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk, ya da bunlara benzer sebeplerin biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir,şeklindedir.

Open chat