Evlenmeye Engel Olacak Akrabalık Derecesi Nedir?

Evlenmeye Engel Olacak Akrabalık Derecesi Nedir?

Evlenmeye Engel Olacak Akrabalık Derecesi Nedir? Türk medeni kanunda akrabalık açısından evlenme engelleri 129. maddede şöyle düzenlenmiştir: Üst soy ile alt soy arasında; kardeşler arasında; amca, dayı, hala ve teyze ile yeğenler arasında, Kayın hısımlığı meydana...
Evlenmeye engel olacak akıl hastalığı

Evlenmeye engel olacak akıl hastalığı

Eşlerden birinde evlenmeye engel olacak akıl hastalığı bulunması evlenmeye kanunen engel olur.  Medeni Kanunda akıl hastalığının evlenmeye engel derecede bulunması , kesin geçersizlik nedeni kabul edilmiştir. Başka bir anlatımla her türlü akıl hastalığı evlenme engeli...
Eşler yönünden Butlan kararının sonuçları

Eşler yönünden Butlan kararının sonuçları

Eşler yönünden Butlan kararının sonuçları TMK. Madde 158 – Evlenmenin iptaline karar ( Butlan’a karar verilir ise ) verilirse, evlenirken iyi niyetli bulunan eş bu evlenme ile kazanmış olduğu kişisel durumunu korur. Eşler arasındaki mal rejiminin tasfiyesi,...
Open chat