Karar Verme Yeteneği

Karar Verme Yeteneği

TMK.’nun 13 üncü maddesine göre, “yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl hastalığı, akıl zayıflığı, sarhoşluk, ya da bunlara benzer sebeplerin biriyle akla uygun biçimde davranma yeteneğinden yoksun olmayan herkes, bu kanuna göre ayırt etme gücüne sahiptir,şeklindedir.

Evliliğin İptali ve Butlan

Evliliğin İptali ve Butlan

Evliliğin İptali diğer bir adıyla Butlan bir kaç neden ile açılabilir ve evlilik iptali olabilir. Evliliğin iptal edilmesi hukuki bir karardır. Sonuçları olan ve inşa-i nitelikte bir karardır. Boşanma kararları nasıl bir sonuç doğurur ise Butlan yani evliliğin iptal kararı da bir sonuç doğurur.

Open chat