İş Hukukunda Geçici İş Sözleşmesi

İş Hukukunda Geçici İş Sözleşmesi

İş hukukunda geçici iş sözleşmesi İş kanunu ile düzenlenmiştir. Her iki tarafında hakları iş hukukunda geçici iş sözleşmesi kanunu ile korunmaktadır. Yerleşik Yargıtay kararlarına göre sözleşme özgürlüğü, öğretide ve doktrinde özel hukuk alanındaki irade özerkliği...
İşverenin İşçiye Eşit Davranma Borcu

İşverenin İşçiye Eşit Davranma Borcu

İşverenin işçiye eşit davranma borcu Türkiye iş kanununda yasalar ve kanunlar ile belirtilmiştir. Eşit davranma ilkesi tüm hukuk alanında geçerli olup, İş Hukuku bakımından işverene, iş yerinde çalışan işçiler arasında haklı ve objektif bir neden olmadıkça farklı...
Open chat