ALMANLARIN TÜRKİYEDE BOŞANMASI

ALMANLARIN TÜRKİYEDE BOŞANMASI

Her iki tarafın da Alman vatandaşı olduğu kişilerin Türkiye’de boşanma davası açması halinde bu kişilerin müşterek milli hukukunun bulunup bulunmadığına bakılacaktır. İki tarafın da Alman vatandaşı olması halinde müşterek milli hukukları da Alman hukuku olur. Bu sebeple ilgili boşanma davasında Türk hakimi Alman hukukunun maddi normlarını uygulayacaktır.

CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

CİNSEL İSTİSMAR DAVASI

Cinsel istismar suçu Türk Ceza Kanunu madde 103’te düzenlenen bir suç tipi olup çocuğun bedenine fiziksel temasta bulunmak suretiyle yapılan cinsel davranışları kapsamaktadır. Çocuk kavramından “18 yaşını doldurmamış kişi” anlaşılmalıdır.

Open chat