Baba Sağ İken Miras Davası

Baba Sağ İken Miras Davası

Ölüm anında miras doğrudan geçer. Gaiplik durumlarında ise açılan gaiplik davası sonuçlandığında mirasın geçişi sağlanır. Bu anlamda miras ölüme bağlı tasarrufların konusudur.

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Miras bırakan öldüğünde mal varlığı ve borçları bir bütün olarak mirasçılarına kalır. Kalan mal varlığının borçları ödemeye yetmediği durumlarda ise borç ortadan kalkmaz. Zira mirasçılar, bu borçlardan kendi malvarlıklarıyla sorumludurlar.

Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın mirasçılara geçişi, miras bırakanın ölümünden ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra gerçekleşir. Yasal mirasçıların payları kanunda sayılmıştır. Bu payların bir bölümü saklı pay olarak adlandırılır. Mirasçılar kural olarak bu saklı paylardan mahrum bırakılamaz.

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı

Mirasın Paylaşımı Davası miras bırakanın son ikametgâh yerinde açılır. Tüm mirasçılar anlaşsa dahi, bu konuda kanun koyucu kesin yetki öngördüğünden davayı başka bir yerde açmaları mümkün değildir. Bu davada görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir.

Baba Sağ İken Miras Davası

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR

Miras paylaşımı, kişinin ölümünden ya da gaipliğine karar verildikten sonra gerçekleşmektedir. Miras paylaşımı, uygun düzenlenmiş bir vasiyetname ve kanuna uygun şekilde mirasçılarına mallarının ve borçlarının geçmesi durumudur. Yasal mirasçıların payları kanunda...
Open chat