ALMANLARIN TÜRKİYE’DE MİRAS HAKLARI

ALMANLARIN TÜRKİYE’DE MİRAS HAKLARI

Miras bırakanın veya mirasçıların Alman vatandaşı olması yahut ikametgah veya mutat meskenlerinin Almanya’da bulunması terekeye dahil malların tamamen veya kısmen Almanya’da olması veyahut ölüme bağlı tasarrufların Almanya’da tanzim edilmiş bulunması gibi unsurları itibariyle miras meselelerinin birden fazla ülke hukuku ile temas halinde olması durumunda öncelikle milletlerarası özel hukuk kuralları devreye girecektir.

ALMANLARIN TÜRKİYEDE BOŞANMASI

ALMANLARIN TÜRKİYEDE BOŞANMASI

Her iki tarafın da Alman vatandaşı olduğu kişilerin Türkiye’de boşanma davası açması halinde bu kişilerin müşterek milli hukukunun bulunup bulunmadığına bakılacaktır. İki tarafın da Alman vatandaşı olması halinde müşterek milli hukukları da Alman hukuku olur. Bu sebeple ilgili boşanma davasında Türk hakimi Alman hukukunun maddi normlarını uygulayacaktır.

FRANSADA YAŞAYAN TÜRKÜN BOŞANMASI   

FRANSADA YAŞAYAN TÜRKÜN BOŞANMASI  

Yabancı unsurlu boşanmalarda yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının Türkiye’de boşanıp boşanamayacağı merak konusudur. Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna tâbidir. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları hâlinde müşterek mutad mesken hukuku, bulunmadığı takdirde Türk hukuku uygulanır.

Open chat