YABANCILAR İÇİN FAYDALI BİLGİLER

YABANCILAR İÇİN FAYDALI BİLGİLER

Gerçek kişi yabancılar, yasal sınırlamalara uymak kaydıyla Türkiye’de taşınmaz mal sahibi olabilirler. 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre taşınmazların bulundurulmasına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Gerçek kişi yabancı şahıslar Vatandaşlarının...
YABANCILAR İÇİN FAYDALI BİLGİLER

GAYRİMENKUL YATIRIMI İLE TÜRK VATANDAŞLIĞI KAZANIMI

19 Eylül 2018 tarihinde 30540 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türk Vatandaşlığının kazanılması 250.000 USD veya karşılığı döviz ya da karşılığı Türk Lirası tutarında gayrimenkul satın alınmasıyla mümkün kılınmaktadır. Gayrimenkul yatırımı ile Türk vatandaşlığı kazanımı için gerekli şartların sağlanması halinde ayrıca yatırımcı yabancı ülke vatandaşlarının eşlerine ve 18 yaşından küçük çocuklarına da Türk vatandaşlığı hakkı sağlanmaktadır.

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCILARIN HAKLARI

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN YABANCILARIN HAKLARI

Türk mevzuatında yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye’de işsizlik sigortasından yararlanması ile ilgili herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklılık esasına dayalı olarak sosyal güvenlik anlaşması imzalamış ülkelerin vatandaşları, bu anlaşmalara göre Türkiye’de çalışmaları durumunda işsizlik sigortasına tabidirler.

Open chat