Yasalarımıza Göre İşveren

Yasalarımıza Göre İşveren

Yasa ve kanunlarda işveren kavramı kanunlar ile işverenin ve işçinin haklarını korumak için düzenlenmiştir. İşveren; işçiyi iş sözleşmesine göre ve ücret karşılığında çalıştıran ve işçiye emir ve talimat verme yetkisi bulunan gerçek veya tüzel kişidir. Türkiye...
Open chat