Kira Sözleşmesinin Feshi

Kira Sözleşmesinin Feshi

Ayıp Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Ermesi  Türk Borçlar Kanunu’nun 306. Maddesinde bu durum; “Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına gidertebilir ve...
Open chat