Malların Paylaşımı

Malların Paylaşımı

Boşanma davası sonucundaki mal rejimleri süreci TMK md. 202’den itibaren hükme bağlanmıştır. Boşanma sonucundaki mal paylaşımında esas kural, eşler arasında edinilmiş mallara katılma şeklinde olup buna dahil edilecek mallar, boşanma davasının açıldığı tarihe kadar olan evlilik birliği içerisinde edinilen mallar şeklindedir.

Open chat