Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın Mirasçılara Geçişi

Mirasın mirasçılara geçişi, miras bırakanın ölümünden ya da gaipliğine karar verilmesinden sonra gerçekleşir. Yasal mirasçıların payları kanunda sayılmıştır. Bu payların bir bölümü saklı pay olarak adlandırılır. Mirasçılar kural olarak bu saklı paylardan mahrum bırakılamaz.

ALMANLARIN TÜRKİYE’DE MİRAS HAKLARI

ALMANLARIN TÜRKİYE’DE MİRAS HAKLARI

Miras bırakanın veya mirasçıların Alman vatandaşı olması yahut ikametgah veya mutat meskenlerinin Almanya’da bulunması terekeye dahil malların tamamen veya kısmen Almanya’da olması veyahut ölüme bağlı tasarrufların Almanya’da tanzim edilmiş bulunması gibi unsurları itibariyle miras meselelerinin birden fazla ülke hukuku ile temas halinde olması durumunda öncelikle milletlerarası özel hukuk kuralları devreye girecektir.

Mirasın Mirasçılara Geçişi

RUSLARIN TÜRKİYEDE MİRAS HAKLARI

Türkiye de bulunan taşınmazlar Milletlerarası miras ilişkilerinin tabi olduğu ülke hukukunu düzenleyen MÖHUK’un 20. maddesinin birinci fıkrası, iki ayrı hüküm içeren iki cümleden ibarettir. Birinci cümle uyarınca, “miras ölenin milli hukukuna” tabidir. Bu ilk cümleyi...
Open chat