SURİYELİLER VE MİRAS

SURİYELİLER VE MİRAS

Yabancılık unsuru barındıran bu miras ilişkilerinde de MÖHUK mad. 20 uygulama alanı bulacaktır. Buna göre: “Miras ölenin millî hukukuna tâbidir.” Bu halde kural olarak Suriye hukuku uygulanacaktır. Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır. Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Tereke Türkiye’de bulunuyorsa Türk hukuku, Suriye’de bulunuyorsa Suriye hukuku uygulanacaktır.

Miras Davası

Miras Davası

Miras davaları bizzat davacı tarafından takip edilebilirse de uzman bir profesyonelden yardım almak genellikle taraf menfaatlerine daha uygun düşmektedir.

Open chat