Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Miras bırakan öldüğünde mal varlığı ve borçları bir bütün olarak mirasçılarına kalır. Kalan mal varlığının borçları ödemeye yetmediği durumlarda ise borç ortadan kalkmaz. Zira mirasçılar, bu borçlardan kendi malvarlıklarıyla sorumludurlar.

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR

MİRAS PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR

Miras paylaşımı, kişinin ölümünden ya da gaipliğine karar verildikten sonra gerçekleşmektedir. Miras paylaşımı, uygun düzenlenmiş bir vasiyetname ve kanuna uygun şekilde mirasçılarına mallarının ve borçlarının geçmesi durumudur. Yasal mirasçıların payları kanunda...
MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

MİRAS SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR

İstanbul miras avukatı araştırması, miras sözleşmesi gibi bazı şartlara tabi olan hukuki işlemler bakımından oldukça önemlidir. Miras, herhangi bir işlem yapılmaksızın ölümden sonra kanunda yer alan yasal mirasçılara payları ölçüsünde geçmektedir. Fakat miras bırakan başka birilerini mirasçı atamak veya mal bırakmak istemiş olabilir. Böyle bir durumda ölüme bağlı bir tasarruf olan miras sözleşmesi hazırlanır. Sözleşmenin geçerli olabilmesi için taraflar arzularını memura aynı anda bildirmek zorundadır. Ayrıca düzenlenen sözleşme memurun ve iki tanığın önünde imzalanmalıdır.

Open chat